Menü

Hızlı Erişim & Quick accessSon SayıEditör
Prof.Dr. Derya YAYLI Doç.Dr. Murat BALKIS

Editör Yardımcısı
....

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi  01-01-2018

Sayı Hakemleri  | İç Kapak  | İçindekiler  | EditördenEvrim Çağlayan  
Sanat Eğitiminde Kolaj Tekniği ve Öğrencilerin Kompozisyon Kurma Becerilerine Katkısı Ss, 1-14
Collage Technique in Art Education and Contribution to the Skill of Students to Build Composition
Doi Number :10.9779/PUJE852
Özet | Abstract | Tam Metin |

Evrim EROL Yrd. Doç. Dr. Muammer KUNT  
Eğitim Fakültelerinde Örgütsel İklim ile Örgütsel Politika Algısı Arasındaki İlişkiler Ss, 15-30
The Relationship Between Organizational Climate And Perceptions Of Organizational Politics In Educational Faculties
Doi Number :10.9779/PUJE777
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilge TAŞKIN CAN Bilge Can,Hatice Besler  
Dijital ve Medya Etkinliklerinin Ortaokul Öğrencilerinin ve Ebeveynlerinin Medya ve Bilim Okuryazarlıklarına Etkisinin Belirlenmesi Ss, 31-50
Determining Effect Of Digital And Media Activities On Media And Science Literacy Of Middle-School Student And Parents
Doi Number :10.9779/PUJE847
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pınar Bağçeli Kahraman Ayşe Çubukcu  
Okulöncesi Dönem Çocuklarının Problem Çözme Becerilerinin Satranç Eğitimi Alma Durumlarına Göre İncelenmesi Ss, 51-62
Okulöncesi Dönem Çocuklarının Problem Çözme Becerilerinin Satranç Eğitimi Alma Durumlarına Göre İncelenmesi
Doi Number :10.9779/PUJE841
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ulaş Kubat  
Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Kullandıkları Araç Gereçler ve Kazanımlara Uygunluğu Ss, 63-76
The Tools Used by Science Teachers and Their Relevance to Objectives
Doi Number :10.9779/PUJE853
Özet | Abstract | Tam Metin |

Görkem Utku Alparslan Ümran Bulut  
Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının Modern Resme Öykünmelerinde Kolaj Tekniğinin Kullanımı: Eylem Araştırması Ss, 77-92
Use of Collage Technique in Visual Art Teacher Candidates' Modern Painting Emotions: Action Research
Doi Number :10.9779/PUJE855
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hilal AKTAMİŞ Rıdvan Özcan, Emrah Hiğde  
Fen Bilimleri Derslerinde Kullanılan Argümantasyon Düzeyinin Belirlenmesi Ss, 93-106
Identifying the Level of Argumentation in Science Lessons
Doi Number :10.9779/PUJE857
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nazmiye Çivitci Hülya Şahin BALTACI  
Üniversite Öğrencilerinde Zaman Perspektifi, Yaşam Doyumu ve Sosyal Karşılaştırma Yönelimi Ss, 107-116
Time Perspective, Life Satisfaction and Social Comparison Orientation in University Students
Doi Number :10.9779/PUJE860
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri