Menü

Hızlı Erişim & Quick accessSon SayıEditör
Prof.Dr. Derya YAYLI Doç.Dr. Murat BALKIS

Editör Yardımcısı
....

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi  01-01-2018

Sayı Hakemleri  | İç Kapak  | İçindekiler  | EditördenEvrim Çağlayan  
Sanat Eğitiminde Kolaj Tekniği ve Öğrencilerin Kompozisyon Kurma Becerilerine Katkısı Ss, 1-14
Collage Technique in Art Education and Contribution to the Skill of Students to Build Composition
Doi Number :10.9779/PUJE852
Özet | Abstract | Tam Metin |

Evrim EROL Yrd. Doç. Dr. Muammer KUNT  
Eğitim Fakültelerinde Örgütsel İklim ile Örgütsel Politika Algısı Arasındaki İlişkiler Ss, 15-30
The Relationship Between Organizational Climate And Perceptions Of Organizational Politics In Educational Faculties
Doi Number :10.9779/PUJE777
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilge TAŞKIN CAN Bilge Can,Hatice Besler  
Dijital ve Medya Etkinliklerinin Ortaokul Öğrencilerinin ve Ebeveynlerinin Medya ve Bilim Okuryazarlıklarına Etkisinin Belirlenmesi Ss, 31-50
Determining Effect Of Digital And Media Activities On Media And Science Literacy Of Middle-School Student And Parents
Doi Number :10.9779/PUJE847
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pınar Bağçeli Kahraman Ayşe Çubukcu  
Okulöncesi Dönem Çocuklarının Problem Çözme Becerilerinin Satranç Eğitimi Alma Durumlarına Göre İncelenmesi Ss, 51-62
Okulöncesi Dönem Çocuklarının Problem Çözme Becerilerinin Satranç Eğitimi Alma Durumlarına Göre İncelenmesi
Doi Number :10.9779/PUJE841
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ulaş Kubat  
Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Kullandıkları Araç Gereçler ve Kazanımlara Uygunluğu Ss, 63-76
The Tools Used by Science Teachers and Their Relevance to Objectives
Doi Number :10.9779/PUJE853
Özet | Abstract | Tam Metin |

Görkem Utku Alparslan Ümran Bulut  
Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının Modern Resme Öykünmelerinde Kolaj Tekniğinin Kullanımı: Eylem Araştırması Ss, 77-92
Use of Collage Technique in Visual Art Teacher Candidates' Modern Painting Emotions: Action Research
Doi Number :10.9779/PUJE855
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hilal AKTAMİŞ Rıdvan Özcan, Emrah Hiğde  
Fen Bilimleri Derslerinde Kullanılan Argümantasyon Düzeyinin Belirlenmesi Ss, 93-106
Identifying the Level of Argumentation in Science Lessons
Doi Number :10.9779/PUJE857
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nazmiye Çivitci Hülya Şahin BALTACI  
Üniversite Öğrencilerinde Zaman Perspektifi, Yaşam Doyumu ve Sosyal Karşılaştırma Yönelimi Ss, 107-116
Time Perspective, Life Satisfaction and Social Comparison Orientation in University Students
Doi Number :10.9779/PUJE860
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Dergimiz Dergipark sistemine taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri