Menü

Hızlı Erişim & Quick access5 . SayıEditörler
 

Denizli  1999

Sayı Hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSelçuk ŞİMŞEK Osman Göde, Ali Rıza Erdem  
SPOR EĞİTİMİ VE GELECEĞİN SPORCULARINI YETİŞTİRECEK SPOR EĞİTİMCİLERİNİN YETİŞTİRİLMESİ Ss, 1- 6
SPORT EDUCATİON AND THE TRAİNİNG OF PROSPECTİVE TRAİNERS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Rıza ERDEM  
KÜLTÜR BAKANLIĞI'NIN EĞİTİM POTANSİYELİ Ss, 7 - 11
EDUCATİONAL POTENTİAL OF THE MİNİSTRY OF CULTURE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nergis BİRAY  
AHMET BAYTURSUNOGLU VE ESERLERİ (1873/1937) Ss, 10 - 16
AHMET BAYTURSUNOGLU AND HİS VVORKS ( 1873 / 1937)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Tahir KODAL  
ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜ VE DENİZLİ KAMUOYU Ss, 17 - 27
THE DEATH OF ATATÜRK AND DENİZLİ PUBLİC

Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman İNAN  
AYDIN VİLAYETİ SALNAMELERİNE GÖRE DENİZLİ (1890-1900) Ss, 27 - 33
DENİZLİ DEPENDİNG THE ALMANACS OF AYDIN PROVİNCE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Özbay GÜVEN Gülten HERGÜNER  
TÜRK KÜLTÜRÜNDE AVCILIĞIN TEMEL DAYANAKLARI Ss, 32 - 49
THE FUNDAMENTAL SUPPORTS OF HUNTING İN TURKISH CULTURE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ertuğrul İŞLER*,  
VOLTAİRE VE ROUSSEAU ETRAFINDA AYDINLANMA ÇAĞI FRANSIZ YAZINI'NA BİR BAKIŞ Ss,
A PANAROMA TO FRENCH LİTERATÜRE OF ENGLİGHTENMENT ERA FROM STANDPOİNTS VOLTAİRE AND ROUSSEAU

Özet | Abstract | Tam Metin |

Şahin KAPIKIRAN Hüseyin KIRAN  
EV ÖDEVİNİN ÖĞRENCİNİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ Ss, 54 - 60
THE EFFECT OF THE HOMEVVORK ON THE STUDENT'SACADEMİC SUCCES

Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin TÜRKTAŞ*  
DİVANİ) LÜGATİT- TÜRK'TE YER ALAN VE XI. YÜZYILDA TÜRKLER ARASINDA OYNANAN OYUNLAR Ss, 61 - 65
TURKISH PLAYS İN DİVANÜ LÜGATİT-TÜRK İN THE 11.th CENTURY

Özet | Abstract | Tam Metin |

MUSTAFA BULUŞ  
ÖĞRETMENLERDE STRES: BELİRTİLERİ, NEDENLERİ VE BAŞA ÇIKMA TEKNİKLERİ Ss, 66 - 70
THE CAUSES AND SIGNS OF STRESS EXPERİENCED BY TEACHERS AND THE WAYS OF COPING WITH İT

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gönül İÇLİ  
DENİZLİ İLİNE GÖÇ EDEN AİLELERİN EĞİTİME BAKIŞ AÇILARI Ss, 70 - 74
THE VİEVVS ON EDUCATION OF IMMIGRANT FAMILIES İN DENİZLİ

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri