Menü

Hızlı Erişim & Quick access42 . SayıEditörler
Murat BALKIS, Derya YAYLI  

Denizli  01.07.2017

Sayı Hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenGülçin Tan Şişman Gamze AKKAYA  
ORTAÖĞRETİM DOKUZUNCU SINIF MATEMATİK DERS KİTAPLARININ ÖĞRETİM PROGRAMINA UYGUNLUĞU AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 1-14
THE APPROPRIATENESS OF THE NINTH GRADE MATHEMATICS TEXTBOOKS REGARDING THE HIGH SCHOOL MATHEMATICS CURRICULUM
Doi Number :10.9779/PUJE806
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sibel Duru  
Öğretmen Olmak: İlkokul Öğretmenlerinin Öğretimle ilgili (Yanlış) Kavramsallaştırmaları ve İnançları Ss, 135-142
Being a Teacher: Elementary Teachers’ (mis)Conceptions and (ill-structured) Beliefs about Teaching
Doi Number :10.9779/PUJE843
Özet | Abstract | Tam Metin |

Maide Orcan Kacan Maide Orçan Kaçan ve Medera Halmatov  
Türkiye'de Uygulanan Okul Öncesi Eğitim Programında Matematik: Planlama ve Uygulama Ss, 149-161
Mathematics in Pre-School Education Program in Turkey: Planning and Implementation
Doi Number :10.9779/PUJE844
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah GÖRMEZ İlknur Çifci Tekinarslan  
Kaynaştırma Sınıflarındaki Özel Gereksinimli Olan ve Olmayan Öğrencilerin Yalnızlığını Yordamada Algılanan Sosyal Desteğin Etkisi Ss, 15-28
The Effect Of The Perceived Social Support In The Prediction Of The Loneliness Among Student With Special Needs and Students Without Special Needs in Inclusive Class
Doi Number :10.9779/PUJE832
Özet | Abstract | Tam Metin |

MİTHAT AYDIN Türkan Çelik  
Ortaokul Öğrencilerinin Etkin Yurttaşlık ve Hukuk Kuralları Kavramlarına Yönelik Metaforik Algılarının İncelenmesi Ss, 29-43
Investigation of Metaphorical Perceptions of Secondary School Students toward Concepts of Effective Citizenship and Legal Rules
Doi Number :10.9779/PUJE837
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah Selvitopu Ayhan AYDIN, Abdullah SELVİTOPU, Metin KAYA  
PISA 2012 Sonuçları ve Eğitim Yatırımları Ss, 45-58
PISA 2012 Results and Investments in Education
Doi Number :10.9779/PUJE789
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemal BIYIKLI  
Ortaokul Öğrencilerinin Ders Çalışma Alışkanlıkları İle Türkçe Dersi Akademik Başarıları Arasındaki İlişki Ss, 59-73
The Relationship Between The Secondary School Students’ Study Habits And Their Academic Achievement In Turkish Lessons
Doi Number :10.9779/PUJE776
Özet | Abstract | Tam Metin |

dilek karışan ÖZGÜL YILMAZ tÜZÜN  
Dünya Vatandaşlığı İçin Karakter ve Değerler Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması Ss, 74-85
Adaptation of Character and Values as Global Citizens Assesment Questionnaire Into Turkish
Doi Number :10.9779/PUJE823
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zülfiye Zeybek Elif AÇIL  
Öğrencilerin Matematiksel Dili Kullanma ve Anlama Becerisi ve Öğretmenlerinin Öğrencilerin Matematiksel Dili Nasıl Kullandıklarını Fark Edebilme Yeteneği Ss, 87-107
Students’ Ability to Use and Understand Mathematical Language and Their Teacher’s Ability to Notice the Ways of How StudentsUse Mathematical Language
Doi Number :10.9779/PUJE816
Özet | Abstract | Tam Metin |

Talip ÖZTÜRK Nazile Yılmaz Özcan  
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla Kavram Yanılgılarının Tespiti ve Kavram Öğretimi Ss, 109-123
Identification of Concepts Misconceptions and Teaching Concepts through the Word Association Test in Social Studies Education
Doi Number :10.9779/PUJE838
Özet | Abstract | Tam Metin |

OSMAN SİNECEN Fatma SİNECEN, Mahmut SİNECEN  
Öğretim Teknolojileri Derslerinin İçeriğine ve İşleyişine İlişkin Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Algıları Ss, 125-133
The Perceptions of Pamukkale University Faculty of Education Students about the Content and Teaching of Instructional Technologies Courses
Doi Number :10.9779/PUJE839
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Dergimiz Dergipark sistemine taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri