Menü

Hızlı Erişim & Quick access42 . SayıEditörler
Murat BALKIS, Derya YAYLI  

Denizli  01.07.2017

Sayı Hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenGülçin Tan Şişman Gamze AKKAYA  
ORTAÖĞRETİM DOKUZUNCU SINIF MATEMATİK DERS KİTAPLARININ ÖĞRETİM PROGRAMINA UYGUNLUĞU AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 1-14
THE APPROPRIATENESS OF THE NINTH GRADE MATHEMATICS TEXTBOOKS REGARDING THE HIGH SCHOOL MATHEMATICS CURRICULUM
Doi Number :10.9779/PUJE806
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sibel Duru  
Öğretmen Olmak: İlkokul Öğretmenlerinin Öğretimle ilgili (Yanlış) Kavramsallaştırmaları ve İnançları Ss, 135-142
Being a Teacher: Elementary Teachers’ (mis)Conceptions and (ill-structured) Beliefs about Teaching
Doi Number :10.9779/PUJE843
Özet | Abstract | Tam Metin |

Maide Orcan Kacan Maide Orçan Kaçan ve Medera Halmatov  
Türkiye'de Uygulanan Okul Öncesi Eğitim Programında Matematik: Planlama ve Uygulama Ss, 149-161
Mathematics in Pre-School Education Program in Turkey: Planning and Implementation
Doi Number :10.9779/PUJE844
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah GÖRMEZ İlknur Çifci Tekinarslan  
Kaynaştırma Sınıflarındaki Özel Gereksinimli Olan ve Olmayan Öğrencilerin Yalnızlığını Yordamada Algılanan Sosyal Desteğin Etkisi Ss, 15-28
The Effect Of The Perceived Social Support In The Prediction Of The Loneliness Among Student With Special Needs and Students Without Special Needs in Inclusive Class
Doi Number :10.9779/PUJE832
Özet | Abstract | Tam Metin |

MİTHAT AYDIN Türkan Çelik  
Ortaokul Öğrencilerinin Etkin Yurttaşlık ve Hukuk Kuralları Kavramlarına Yönelik Metaforik Algılarının İncelenmesi Ss, 29-43
Investigation of Metaphorical Perceptions of Secondary School Students toward Concepts of Effective Citizenship and Legal Rules
Doi Number :10.9779/PUJE837
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah Selvitopu Ayhan AYDIN, Abdullah SELVİTOPU, Metin KAYA  
PISA 2012 Sonuçları ve Eğitim Yatırımları Ss, 45-58
PISA 2012 Results and Investments in Education
Doi Number :10.9779/PUJE789
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemal BIYIKLI  
Ortaokul Öğrencilerinin Ders Çalışma Alışkanlıkları İle Türkçe Dersi Akademik Başarıları Arasındaki İlişki Ss, 59-73
The Relationship Between The Secondary School Students’ Study Habits And Their Academic Achievement In Turkish Lessons
Doi Number :10.9779/PUJE776
Özet | Abstract | Tam Metin |

dilek karışan ÖZGÜL YILMAZ tÜZÜN  
Dünya Vatandaşlığı İçin Karakter ve Değerler Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması Ss, 74-85
Adaptation of Character and Values as Global Citizens Assesment Questionnaire Into Turkish
Doi Number :10.9779/PUJE823
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zülfiye Zeybek Elif AÇIL  
Öğrencilerin Matematiksel Dili Kullanma ve Anlama Becerisi ve Öğretmenlerinin Öğrencilerin Matematiksel Dili Nasıl Kullandıklarını Fark Edebilme Yeteneği Ss, 87-107
Students’ Ability to Use and Understand Mathematical Language and Their Teacher’s Ability to Notice the Ways of How StudentsUse Mathematical Language
Doi Number :10.9779/PUJE816
Özet | Abstract | Tam Metin |

Talip ÖZTÜRK Nazile Yılmaz Özcan  
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla Kavram Yanılgılarının Tespiti ve Kavram Öğretimi Ss, 109-123
Identification of Concepts Misconceptions and Teaching Concepts through the Word Association Test in Social Studies Education
Doi Number :10.9779/PUJE838
Özet | Abstract | Tam Metin |

OSMAN SİNECEN Fatma SİNECEN, Mahmut SİNECEN  
Öğretim Teknolojileri Derslerinin İçeriğine ve İşleyişine İlişkin Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Algıları Ss, 125-133
The Perceptions of Pamukkale University Faculty of Education Students about the Content and Teaching of Instructional Technologies Courses
Doi Number :10.9779/PUJE839
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri