Menü

Hızlı Erişim & Quick access41 . SayıEditörler
Doç.Dr. Murat BALKIS, Doç.Dr. Derya YAYLI  

Denizli  2017

Sayı Hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenNihat Bayat  
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Şikayet ve Özür Edimine İlişkin Görünümler Ss, 1-16
Aspect of Complaint and Apology Performatives in Teaching Turkish as a Foreign Language
Doi Number :10.9779/PUJE812
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem Tagay Hülya Şahin-Baltacı  
Ergenlerde Öznel İyi Oluş ve Zaman Tutumu: Benlik Saygısı ve İyimserliğin Aracı Rolü Ss, 131-144
Subjective Well-Being and Time Attitude among Adolescents: Mediatory Role of Self-Esteem and Optimism
Doi Number :10.9779/PUJE811
Özet | Abstract | Tam Metin |

Funda Barutçu Yıldırım Oya Yerin Güneri, Yeşim Çapa Aydın, Dean W. Owen Selda Çelen Demirtaş  
Üniversite Öğrencilerinin Üniversitede Sunulabilecek Hizmetlere Yönelik İhtiyaçları Ss, 17-28
Undergraduate Students’ Needs Regarding Services Provided at University
Doi Number :10.9779/PUJE763
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erkan Dinç Ayşe Acun  
Sosyal Bilgiler Dersinde Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma ile İlgili Konuların Öğretiminde Güncel Olayların Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri Ss, 29-46
Teachers’ Viewpoints on Using Current Events to Teach Topics Related to Economy and Sustainable Development in Social Studies
Doi Number :10.9779/PUJE798
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aylin BEYOĞLU  
Sanat Eğitiminde Bir Kavram Olarak Mekânın Teknolojik Gelişmelerle Sanatçıların Yapıtlarındaki Başkalaşımı Ss, 47-59
Transformation of Location in Artists’ Works Through Technological Developments as a Concept in Art Education
Doi Number :10.9779/PUJE780
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan Aslan  
Sınıf Öğretmenlerinin Düşünme Becerisi Öğretimine Yönelik Özyeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Ss, 61-73
An Investigation Of The Teachers’ Self-Efficacy Perceptions For The Thinking Skills Education In Terms Of Several Variables
Doi Number :10.9779/PUJE795
Özet | Abstract | Tam Metin |

Derya Can Canay Pekbay, Meral Hakverdi Can, Gökhan Kaya, Ayşegül Avşar Tuncay, Sevcan Candan  
İlköğretim Ders Kitaplarında Engellilik Ss, 75-89
Disability in Elementary School Textbooks
Doi Number :10.9779/PUJE725
Özet | Abstract | Tam Metin |

KAAN BATI Doç. Dr. İlke ÇALIŞKAN, Yrd. Doç. Dr. M. İkbal YETİŞİR  
Fen Eğitiminde Bilgi İşlemsel Düşünme ve Bütünleştirilmiş Alanlar Yaklaşımı (STEAM) Ss, 91-103
Computational Thinking and Integrative Education (STEAM) in Science Education
Doi Number :10.9779/PUJE800
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Buluş Ayşe Öztürk SAMUR  
5-6 Yaş Çocuklarının Sosyal Duygusal Uyumunu Yordamada Ebeveyn Benlik Saygısı, Temel İhtiyaçlar ve Öz Yeterliğin Rolü Ss, 105-119
Predictive Power of Parents’ Self-Esteem, Basic Needs and Self-Efficacy on 5-6 Years Old Children’s Social Emotional Adjustment
Doi Number :10.9779/PUJE807
Özet | Abstract | Tam Metin |

Asiye BAHTİYAR Bilge CAN  
Ortaokul (5., 6., 7., ve 8. Sınıf) Öğrencilerinin Daimi Bilim Öğrenme Motivasyonlarının İncelenmesi Ss, 121-129
Investigation of Secondary School Students (5th, 6th, 7th and 8th Grades) Continuing Motivation for Science Learning
Doi Number :10.9779/PUJE810
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri