Menü

Hızlı Erişim & Quick access41 . SayıEditörler
Doç.Dr. Murat BALKIS, Doç.Dr. Derya YAYLI  

Denizli  2017

Sayı Hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenNihat Bayat  
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Şikayet ve Özür Edimine İlişkin Görünümler Ss, 1-16
Aspect of Complaint and Apology Performatives in Teaching Turkish as a Foreign Language
Doi Number :10.9779/PUJE812
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem Tagay Hülya Şahin-Baltacı  
Ergenlerde Öznel İyi Oluş ve Zaman Tutumu: Benlik Saygısı ve İyimserliğin Aracı Rolü Ss, 131-144
Subjective Well-Being and Time Attitude among Adolescents: Mediatory Role of Self-Esteem and Optimism
Doi Number :10.9779/PUJE811
Özet | Abstract | Tam Metin |

Funda Barutçu Yıldırım Oya Yerin Güneri, Yeşim Çapa Aydın, Dean W. Owen Selda Çelen Demirtaş  
Üniversite Öğrencilerinin Üniversitede Sunulabilecek Hizmetlere Yönelik İhtiyaçları Ss, 17-28
Undergraduate Students’ Needs Regarding Services Provided at University
Doi Number :10.9779/PUJE763
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erkan Dinç Ayşe Acun  
Sosyal Bilgiler Dersinde Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma ile İlgili Konuların Öğretiminde Güncel Olayların Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri Ss, 29-46
Teachers’ Viewpoints on Using Current Events to Teach Topics Related to Economy and Sustainable Development in Social Studies
Doi Number :10.9779/PUJE798
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aylin BEYOĞLU  
Sanat Eğitiminde Bir Kavram Olarak Mekânın Teknolojik Gelişmelerle Sanatçıların Yapıtlarındaki Başkalaşımı Ss, 47-59
Transformation of Location in Artists’ Works Through Technological Developments as a Concept in Art Education
Doi Number :10.9779/PUJE780
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan Aslan  
Sınıf Öğretmenlerinin Düşünme Becerisi Öğretimine Yönelik Özyeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Ss, 61-73
An Investigation Of The Teachers’ Self-Efficacy Perceptions For The Thinking Skills Education In Terms Of Several Variables
Doi Number :10.9779/PUJE795
Özet | Abstract | Tam Metin |

Derya Can Canay Pekbay, Meral Hakverdi Can, Gökhan Kaya, Ayşegül Avşar Tuncay, Sevcan Candan  
İlköğretim Ders Kitaplarında Engellilik Ss, 75-89
Disability in Elementary School Textbooks
Doi Number :10.9779/PUJE725
Özet | Abstract | Tam Metin |

KAAN BATI Doç. Dr. İlke ÇALIŞKAN, Yrd. Doç. Dr. M. İkbal YETİŞİR  
Fen Eğitiminde Bilgi İşlemsel Düşünme ve Bütünleştirilmiş Alanlar Yaklaşımı (STEAM) Ss, 91-103
Computational Thinking and Integrative Education (STEAM) in Science Education
Doi Number :10.9779/PUJE800
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Buluş Ayşe Öztürk SAMUR  
5-6 Yaş Çocuklarının Sosyal Duygusal Uyumunu Yordamada Ebeveyn Benlik Saygısı, Temel İhtiyaçlar ve Öz Yeterliğin Rolü Ss, 105-119
Predictive Power of Parents’ Self-Esteem, Basic Needs and Self-Efficacy on 5-6 Years Old Children’s Social Emotional Adjustment
Doi Number :10.9779/PUJE807
Özet | Abstract | Tam Metin |

Asiye BAHTİYAR Bilge CAN  
Ortaokul (5., 6., 7., ve 8. Sınıf) Öğrencilerinin Daimi Bilim Öğrenme Motivasyonlarının İncelenmesi Ss, 121-129
Investigation of Secondary School Students (5th, 6th, 7th and 8th Grades) Continuing Motivation for Science Learning
Doi Number :10.9779/PUJE810
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Dergimiz Dergipark sistemine taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri