Menü

Hızlı Erişim & Quick access40 . SayıEditörler
Doç.Dr. Vesile ALKAN  

Denizli  2016

Sayı Hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenZeynep KILIÇ Şengül S. Anagün, Nurhan Atalay, Zeynep Kılıç, Serhat Yaşar  
Öğretmen Adaylarına Yönelik 21. Yüzyıl Becerileri Yeterlilik Algıları Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması* Ss, 160-175
The Development of a 21st Century Skills and Competences Scale Directed at Teaching Candidates: Validity and Reliability Study
Doi Number :10.9779/PUJE768
Özet | Abstract | Tam Metin |

Deniz DERİNBAY GÜLMEZ Fatma Çobanoğlu, Deniz Derinbay  
İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Algıladıkları Örgütsel Destek Düzeyleri Ss, 176-190
The Perceived Organizational Support Level of Primary School Teachers
Doi Number :10.9779/PUJE751
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arife Figen ERSOY Fatih ÖZTÜRK, Serdar MALKOÇ  
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerine Göre Yurtseverlik: Birey, Toplum ve Eğitime Bakış Ss, 205-218
Patriotism as Perceived by Social Studies Teachers: An Outlook on the Individual, Society and Education
Doi Number :10.9779/PUJE803
Özet | Abstract | Tam Metin |

Deniz DERİNBAY GÜLMEZ Mustafa Yavuz  
Okul Müdürlerinin Seçimi ve Yetiştirilmesine Yönelik Bir Model Önerisi Ss, 220-233
A Model for the Selection and Training of School Principals
Doi Number :10.9779/PUJE748
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail Hakan Akgün Zafer ÇAKMAK  
Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersinde Örnek Olay Yöntemiyle Öğretimin Öğrenme Düzeyine ve Kalıcılığa Etkisi Ss, 234-246
TheEffect of Teachingthrough Case StudyMethod of theAcquisition of Learning OutcomesandRetention of the Learning in the Course of CitizenshipandDemocracyEducation
Doi Number :10.9779/PUJE758
Özet | Abstract | Tam Metin |

SİBEL GÜRBÜZOĞLU YALMANCI  
Biyoloji Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Ss, 248-262
The Study of Biology Attitude Scale’s Validity and Reliability
Doi Number :10.9779/PUJE688
Özet | Abstract | Tam Metin |

Figen Çam  
Üniversitede Bütçe Yönetiminde Alternatif Bir Yaklaşım: Katılımlı Bütçe Ss, 264-273
An Alternative Approach to Budget Management in University: Participatory Budgeting
Doi Number :10.9779/PUJE714
Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin YAŞAR  
Öğretmen Adaylarının Akademik Başarısını Etkilediği Düşünülen Özelliklerin Sıralama Yargıları Yöntemine Dayalı Ölçeklenmesi Ss, 274-288
Scaling The Features Considered To Have Affected The Academic Success Of Teacher Candidates On The Basis Of Rank-Order Judgement Scaling Technique
Doi Number :10.9779/PUJE766
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Dergimiz Dergipark sistemine taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri