Menü

Hızlı Erişim & Quick access40 . SayıEditörler
Doç.Dr. Vesile ALKAN  

Denizli  2016

Sayı Hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenZeynep KILIÇ Şengül S. Anagün, Nurhan Atalay, Zeynep Kılıç, Serhat Yaşar  
Öğretmen Adaylarına Yönelik 21. Yüzyıl Becerileri Yeterlilik Algıları Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması* Ss, 160-175
The Development of a 21st Century Skills and Competences Scale Directed at Teaching Candidates: Validity and Reliability Study
Doi Number :10.9779/PUJE768
Özet | Abstract | Tam Metin |

Deniz DERİNBAY GÜLMEZ Fatma Çobanoğlu, Deniz Derinbay  
İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Algıladıkları Örgütsel Destek Düzeyleri Ss, 176-190
The Perceived Organizational Support Level of Primary School Teachers
Doi Number :10.9779/PUJE751
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arife Figen ERSOY Fatih ÖZTÜRK, Serdar MALKOÇ  
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerine Göre Yurtseverlik: Birey, Toplum ve Eğitime Bakış Ss, 205-218
Patriotism as Perceived by Social Studies Teachers: An Outlook on the Individual, Society and Education
Doi Number :10.9779/PUJE803
Özet | Abstract | Tam Metin |

Deniz DERİNBAY GÜLMEZ Mustafa Yavuz  
Okul Müdürlerinin Seçimi ve Yetiştirilmesine Yönelik Bir Model Önerisi Ss, 220-233
A Model for the Selection and Training of School Principals
Doi Number :10.9779/PUJE748
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail Hakan Akgün Zafer ÇAKMAK  
Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersinde Örnek Olay Yöntemiyle Öğretimin Öğrenme Düzeyine ve Kalıcılığa Etkisi Ss, 234-246
TheEffect of Teachingthrough Case StudyMethod of theAcquisition of Learning OutcomesandRetention of the Learning in the Course of CitizenshipandDemocracyEducation
Doi Number :10.9779/PUJE758
Özet | Abstract | Tam Metin |

SİBEL GÜRBÜZOĞLU YALMANCI  
Biyoloji Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Ss, 248-262
The Study of Biology Attitude Scale’s Validity and Reliability
Doi Number :10.9779/PUJE688
Özet | Abstract | Tam Metin |

Figen Çam  
Üniversitede Bütçe Yönetiminde Alternatif Bir Yaklaşım: Katılımlı Bütçe Ss, 264-273
An Alternative Approach to Budget Management in University: Participatory Budgeting
Doi Number :10.9779/PUJE714
Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin YAŞAR  
Öğretmen Adaylarının Akademik Başarısını Etkilediği Düşünülen Özelliklerin Sıralama Yargıları Yöntemine Dayalı Ölçeklenmesi Ss, 274-288
Scaling The Features Considered To Have Affected The Academic Success Of Teacher Candidates On The Basis Of Rank-Order Judgement Scaling Technique
Doi Number :10.9779/PUJE766
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri