Menü

Hızlı Erişim & Quick access4 . SayıEditörler
 

Denizli  1998

Sayı Hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMehmet GÜÇLÜ  
SPOR TESİSLERİNİN İŞLETMESİ ANKARA ÖZEL YÜKSELİŞ KOLEJİ SPOR Ss, 1
THE MANAGEMENT OF THE SPORTS ORGANİZATIONS THE SPORTS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin TÜRKTAŞ*  
ALANYA VE KÖYLERİNDEKİ TÜRBE YATIR VE ADAK YERLERİ (II) Ss, 9-13
THE HOLY TOMBS AND GRAVES İN THE REGİON OF ALANYA (II)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman GODE Vesile ALKAN  
DENİZLİ ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDAKİ SPORCU ÖĞRENCİLERİN Ss, 14-21
COMPARING THE ACHIEVEMENTS OF THE ATHLETIC STUDENTS İN THEIR

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet GÜÇLÜ Fatih YENEL  
GENÇLİK ve SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDE İŞ AKİMİ: ANKARA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ'NDE FAALİYET GÖSTEREN GAZİ ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜNE EK BRANŞI AÇMA ÖRNEĞİ Ss, 22-29
THE VVORK EXECUTİON İN THE HEAD OFFJCE OF THE YOUTH AND SPORTS: THE SAMPLE OF ADDİTİONAL BRANCH OPENİNG İN TO GAZİ UNİVERSİTY'S SPORTS CLUB VVORKİNG İN THE MANAGEMENT OF THE YOUTH AND SPORTS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kâzım YILDIRIM  
İBNÜ'L ARABİ'NİN KÜLTÜRÜMÜZDEKİ YERİ VE ÖNEMİ Ss, 30 -35
A İBNÜ'L ARABİ'S İMPORTANT AND POSİTİON İN CULTURE OF TURKISH

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ercan HAYTOĞLU  
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ HADİM ŞEHİTLERİ Ss, 36-46
THE FİRST VVORLD WAR AND HADİM'S MARTYR'S OF İNDEPENDENLE WAR ERA

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sadettin GÖMEÇ  
ŞAMANİZM VE ESKİ TÜRK DİNİ Ss, 38 - 52
SHAMANİSM AND OLD TURKİSH RELİGİON

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Rıza ERDEM  
SÜREÇ KURAMLARININ EĞİTİM YÖNETİMİNE KATKILARI Ss, 51 - 57
PROCESS THEORIES AND THEIR CONTRIBUTIONS TO EDUCATIONAL

Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman GODE Selçuk ŞİMŞEK, Ali Rıza ERDEM  
PAÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DENİZLİ YÖRESİ HALK OYUNLARINI ÖĞRENME İSTEĞİNDEKİ İLGİ DÜZEYLERİ NASILDIR? Ss, 58 - 66
HOW İS THE VİEVV OF THE STUDENTS İN PAMUKKALE UNİVERSİTY TO THE FOLK DANSES OF DENİZLİ AREA?

Özet | Abstract | Tam Metin |

Tahir KODAL  
ATATÜRK DÖNEMİNDE (1923-1938) DENİZLİ SANAYİSİ Ss, 67 - 73
THE İNDUSTRY İN DENİZLİ İN THE PERİOD OF ATATÜRK (1923-1938)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri