Menü

Hızlı Erişim & Quick access4 . SayıEditörler
 

Denizli  1998

Sayı Hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMehmet GÜÇLÜ  
SPOR TESİSLERİNİN İŞLETMESİ ANKARA ÖZEL YÜKSELİŞ KOLEJİ SPOR Ss, 1
THE MANAGEMENT OF THE SPORTS ORGANİZATIONS THE SPORTS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin TÜRKTAŞ*  
ALANYA VE KÖYLERİNDEKİ TÜRBE YATIR VE ADAK YERLERİ (II) Ss, 9-13
THE HOLY TOMBS AND GRAVES İN THE REGİON OF ALANYA (II)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman GODE Vesile ALKAN  
DENİZLİ ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDAKİ SPORCU ÖĞRENCİLERİN Ss, 14-21
COMPARING THE ACHIEVEMENTS OF THE ATHLETIC STUDENTS İN THEIR

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet GÜÇLÜ Fatih YENEL  
GENÇLİK ve SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDE İŞ AKİMİ: ANKARA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ'NDE FAALİYET GÖSTEREN GAZİ ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜNE EK BRANŞI AÇMA ÖRNEĞİ Ss, 22-29
THE VVORK EXECUTİON İN THE HEAD OFFJCE OF THE YOUTH AND SPORTS: THE SAMPLE OF ADDİTİONAL BRANCH OPENİNG İN TO GAZİ UNİVERSİTY'S SPORTS CLUB VVORKİNG İN THE MANAGEMENT OF THE YOUTH AND SPORTS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kâzım YILDIRIM  
İBNÜ'L ARABİ'NİN KÜLTÜRÜMÜZDEKİ YERİ VE ÖNEMİ Ss, 30 -35
A İBNÜ'L ARABİ'S İMPORTANT AND POSİTİON İN CULTURE OF TURKISH

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ercan HAYTOĞLU  
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ HADİM ŞEHİTLERİ Ss, 36-46
THE FİRST VVORLD WAR AND HADİM'S MARTYR'S OF İNDEPENDENLE WAR ERA

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sadettin GÖMEÇ  
ŞAMANİZM VE ESKİ TÜRK DİNİ Ss, 38 - 52
SHAMANİSM AND OLD TURKİSH RELİGİON

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Rıza ERDEM  
SÜREÇ KURAMLARININ EĞİTİM YÖNETİMİNE KATKILARI Ss, 51 - 57
PROCESS THEORIES AND THEIR CONTRIBUTIONS TO EDUCATIONAL

Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman GODE Selçuk ŞİMŞEK, Ali Rıza ERDEM  
PAÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DENİZLİ YÖRESİ HALK OYUNLARINI ÖĞRENME İSTEĞİNDEKİ İLGİ DÜZEYLERİ NASILDIR? Ss, 58 - 66
HOW İS THE VİEVV OF THE STUDENTS İN PAMUKKALE UNİVERSİTY TO THE FOLK DANSES OF DENİZLİ AREA?

Özet | Abstract | Tam Metin |

Tahir KODAL  
ATATÜRK DÖNEMİNDE (1923-1938) DENİZLİ SANAYİSİ Ss, 67 - 73
THE İNDUSTRY İN DENİZLİ İN THE PERİOD OF ATATÜRK (1923-1938)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Dergimiz Dergipark sistemine taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri