Menü

Hızlı Erişim & Quick access39 . SayıEditörler
Doç. Dr. Vesile ALKAN  

Denizli  2016

Sayı Hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenFikret Korur Onur SEVLİ, Emre YILMAZ, Serhan BEDUR  
Çevrimiçi İleri Düzenleyici Kavram Öğretim Materyali için Kullanıcı Görüşlerinin Analizi Ss, 01-15
Analysis of Users’ Views Evaluation for Online Advance Organizer Concept Teaching Material
Doi Number :10.9779/PUJE741
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Şahin Burçin Gökkurt, Ömer Şahin, Yasin Soylu  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEĞİŞKEN KAVRAMINA YÖNELİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİNİN ÖĞRENCİ HATALARI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ Ss, 17-31
EXAMINATION OF PRE-SERVICE TEACHERS’ PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE CONCERNING THE CONCEPT OF VARIABLE IN TERMS OF STUDENTS’ ERRORS
Doi Number :10.9779/PUJE658
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Serdar SAĞKAL Prof. Dr. Abbas Türnüklü, Yrd. Doç. Dr. Zekavet Topçu Kabasakal  
Öğrenci-Öğrenci Anlaşmazlıklarının Çözümünde Barışyapıcılık Yöntemi: Öğretmen Perspektifleri Ss, 33-49
Peacemaking Method In Resolving Student-To-Student Conflicts: Teachers’ Perspectives
Doi Number :10.9779/PUJE752
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cumali ÖKSÜZ Sanem UÇA  
Matematik Öğretiminde İşlem Sırasının Kavratılmasında Yeni Bir Yaklaşım: Mnemoni Ss, 51"-67
A New Approach When Comprehending The Order Of Operations In Mathematics Instruction: Mnemoni
Doi Number :10.9779/PUJE764
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şeyma Büşra Bozkurt Hasan Çakır  
Ortaokul Öğrencilerinin 21. Yüzyıl Öğrenme Beceri Düzeylerinin Cinsiyet ve Sınıf Seviyesine Göre İncelenmesi Ss, 69-82
21st Century Learner Skills: An Investigation of Middle School Students Based on Grade Level and Gender
Doi Number :10.9779/PUJE757
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan Şevki Ayvacı Ayşe Durmuş  
TGA Yöntemine Dayalı Laboratuvar Uygulamalarının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının “Isı Ve Sıcaklık” Konusunda Akademik Başarılarına Etkisi Ss, 101-118
Effect of Laboratory Activities Based on “Predict-Observe-Explain (POE)” method on Pre-Service Science Teachers’ Academic Achievement on “Heat and Temperature” Subject
Doi Number :10.9779/PUJE742
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan DİNÇER Serkan DİNÇER, Ahmet DOĞANAY  
Bilgisayar Destekli Öğretimde Eğitsel Arayüzlerin Kullanımı: Bir Sentez Çalışması Ss, 83-99
Using Pedagogical Agents on Computer Aided Teaching: A Synthesis of Studies
Doi Number :10.9779/PUJE691
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat BALKIS Erdinç DURU  
Birey-Çevre Uyumu, Erteleme Eğilimi, Akademik Doyum ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkilerin Analizi Ss, 119-129
The Analysis of Relationships among Person-Environment Fit, Academic Satisfaction, Procrastination and Academic Achievement
Doi Number :10.9779/PUJE747
Özet | Abstract | Tam Metin |

FATMA CEYDA ÇINARDAL Şeyda ÇİLDEN  
Keman Eğitiminde Kullanılan M. Crickboom Metodunun Birinci Fasikülünün İncelenmesi Ss, 131-145
Analysis of the First Fascicle of M. Crickboom Method in Violin Education
Doi Number :10.9779/PUJE755
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Buluş Hande Güngör  
Ebeveyn Mükemmeliyetçiliğinin 5-6 Yaş Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Algılanan Kaygı Düzeyini Öngörmedeki Rolü Ss, 147-159
The Role of Parent Perfectionism on Predicting Anxiety Level of 5 and 6 Years Old Preschool Children
Doi Number :10.9779/PUJE738
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri