Menü

Hızlı Erişim & Quick access39 . SayıEditörler
Doç. Dr. Vesile ALKAN  

Denizli  2016

Sayı Hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenFikret Korur Onur SEVLİ, Emre YILMAZ, Serhan BEDUR  
Çevrimiçi İleri Düzenleyici Kavram Öğretim Materyali için Kullanıcı Görüşlerinin Analizi Ss, 01-15
Analysis of Users’ Views Evaluation for Online Advance Organizer Concept Teaching Material
Doi Number :10.9779/PUJE741
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Şahin Burçin Gökkurt, Ömer Şahin, Yasin Soylu  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEĞİŞKEN KAVRAMINA YÖNELİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİNİN ÖĞRENCİ HATALARI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ Ss, 17-31
EXAMINATION OF PRE-SERVICE TEACHERS’ PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE CONCERNING THE CONCEPT OF VARIABLE IN TERMS OF STUDENTS’ ERRORS
Doi Number :10.9779/PUJE658
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Serdar SAĞKAL Prof. Dr. Abbas Türnüklü, Yrd. Doç. Dr. Zekavet Topçu Kabasakal  
Öğrenci-Öğrenci Anlaşmazlıklarının Çözümünde Barışyapıcılık Yöntemi: Öğretmen Perspektifleri Ss, 33-49
Peacemaking Method In Resolving Student-To-Student Conflicts: Teachers’ Perspectives
Doi Number :10.9779/PUJE752
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cumali ÖKSÜZ Sanem UÇA  
Matematik Öğretiminde İşlem Sırasının Kavratılmasında Yeni Bir Yaklaşım: Mnemoni Ss, 51"-67
A New Approach When Comprehending The Order Of Operations In Mathematics Instruction: Mnemoni
Doi Number :10.9779/PUJE764
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şeyma Büşra Bozkurt Hasan Çakır  
Ortaokul Öğrencilerinin 21. Yüzyıl Öğrenme Beceri Düzeylerinin Cinsiyet ve Sınıf Seviyesine Göre İncelenmesi Ss, 69-82
21st Century Learner Skills: An Investigation of Middle School Students Based on Grade Level and Gender
Doi Number :10.9779/PUJE757
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan Şevki Ayvacı Ayşe Durmuş  
TGA Yöntemine Dayalı Laboratuvar Uygulamalarının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının “Isı Ve Sıcaklık” Konusunda Akademik Başarılarına Etkisi Ss, 101-118
Effect of Laboratory Activities Based on “Predict-Observe-Explain (POE)” method on Pre-Service Science Teachers’ Academic Achievement on “Heat and Temperature” Subject
Doi Number :10.9779/PUJE742
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan DİNÇER Serkan DİNÇER, Ahmet DOĞANAY  
Bilgisayar Destekli Öğretimde Eğitsel Arayüzlerin Kullanımı: Bir Sentez Çalışması Ss, 83-99
Using Pedagogical Agents on Computer Aided Teaching: A Synthesis of Studies
Doi Number :10.9779/PUJE691
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat BALKIS Erdinç DURU  
Birey-Çevre Uyumu, Erteleme Eğilimi, Akademik Doyum ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkilerin Analizi Ss, 119-129
The Analysis of Relationships among Person-Environment Fit, Academic Satisfaction, Procrastination and Academic Achievement
Doi Number :10.9779/PUJE747
Özet | Abstract | Tam Metin |

FATMA CEYDA ÇINARDAL Şeyda ÇİLDEN  
Keman Eğitiminde Kullanılan M. Crickboom Metodunun Birinci Fasikülünün İncelenmesi Ss, 131-145
Analysis of the First Fascicle of M. Crickboom Method in Violin Education
Doi Number :10.9779/PUJE755
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Buluş Hande Güngör  
Ebeveyn Mükemmeliyetçiliğinin 5-6 Yaş Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Algılanan Kaygı Düzeyini Öngörmedeki Rolü Ss, 147-159
The Role of Parent Perfectionism on Predicting Anxiety Level of 5 and 6 Years Old Preschool Children
Doi Number :10.9779/PUJE738
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Dergimiz Dergipark sistemine taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri