Menü

Hızlı Erişim & Quick access38 . SayıEditörler
Doç. Dr. Vesile ALKAN  

Denizli  2015

Sayı Hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHarun ER Yrd.Doç.Dr. Fatma ÜNAL  
Üstün Yetenekli Öğrencilerin Demokrasiye İlişkin Görsel Algılarının İncelenmesi Ss, 93-106
Visual Perception of Gifted Students Regarding Investigation of Democracy
Doi Number :10.9779/PUJE733
Özet | Abstract | Tam Metin |

Demet Girgin  
Çalgı Performansı Özyeterlik İnancı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Analizi Ss, 107-114
Musical Instrument Performance Self-efficacy Belief Scale : The Validity and Reliability Analysis
Doi Number :10.9779/PUJE701
Özet | Abstract | Tam Metin |

Makbule Başbay Yavuz Çetin (ilk yazar)  
On İkinci Sınıf Biyoloji Dersi Öğretim Programının İncelenmesi Ss, 115-130
The Analysis of The Twelfth Grade Biology Lesson’s Curriculum
Doi Number :10.9779/PUJE694
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nermin Bulunuz Mızrap Bulunuz  
Öğretmen Eğitiminde Klinik Danışmanlık Modeli ve Mevcut Uygulamaların Değerlendirilmesi Ss, 131-141
Clinical Supervision Model in Teacher Education and Evaluation of Current Practices
Doi Number :10.9779/PUJE683
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuz ÖZDEMİR  
Sınıf Öğretmen Adaylarının Kalıtsal Benzerlik ve Farklılıklarla İlgili Argümanları Ss, 143-155
Pre-service Teacher’s Arguments about Hereditary Similarities and Variations
Doi Number :10.9779/PUJE699
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinan Erten  
Üniversite Öğrencilerinde Çevreye Yönelik İlgiler ve İlgilerinin Kökeni Ss, 157-167
University Students’ Interests towards Environmental Issues and Their Origins
Doi Number :10.9779/PUJE713
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seçil ERÖKTEN Seçil ERÖKTEN  
Bölgelere Göre Öğrencilerde Çevre Bilincinin Karşılaştırılması Ss, 169-179
Comparison of Environmental Awareness in Students According to Regions
Doi Number :10.9779/PUJE705
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cengiz TAŞKIRAN Zafer ÇAKMAK, Cengiz TAŞKIRAN  
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Türk Tarihinde Yolculuk Ünitesindeki Kazanımlar ve Gagne’nin Öğrenme Ürünleri Ss, 181-190
Gains in the Unit the Journey through the Turkish History in 7th Grade Social Studies Course and Gagne’s Learning Outcomes
Doi Number :10.9779/PUJE740
Özet | Abstract | Tam Metin |

DERYA ÇİNTAŞ YILDIZ MUSTAFA YAVUZ  
Türkçe Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Denetimin Değerlendirilmesi Ss, 191-206
The Supervision Evaluation According to Opinions of the Turkish Teachers Abstract
Doi Number :10.9779/PUJE708
Özet | Abstract | Tam Metin |

AYŞEGÜL OĞUZ AYŞEGÜL OĞUZ, BURCU AKHUN  
İki Ulusal Programın Karşılaştırılmasıyla İlgili Bir Araştırma: 1992 Resim-İş ve 2006 Görsel Sanatlar Programları* Ss, 207-218
A Comparative Study of two National Curricula: 1992 Art-Craft and 2006 Visual Arts Curricula
Doi Number :10.9779/PUJE670
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökhan ARASTAMAN Kamil Yıldırım, Elif Daşcı  
Öğretmenlerin Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Tutumu Ölçeğinin Geliştirilmesi* Ss, 219-228
Development of Teachers’ Attitude Scale In Relation to Measurement and Assessment
Doi Number :10.9779/PUJE728
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Dergimiz Dergipark sistemine taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri