Menü

Hızlı Erişim & Quick access38 . SayıEditörler
Doç. Dr. Vesile ALKAN  

Denizli  2015

Sayı Hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHarun ER Yrd.Doç.Dr. Fatma ÜNAL  
Üstün Yetenekli Öğrencilerin Demokrasiye İlişkin Görsel Algılarının İncelenmesi Ss, 93-106
Visual Perception of Gifted Students Regarding Investigation of Democracy
Doi Number :10.9779/PUJE733
Özet | Abstract | Tam Metin |

Demet Girgin  
Çalgı Performansı Özyeterlik İnancı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Analizi Ss, 107-114
Musical Instrument Performance Self-efficacy Belief Scale : The Validity and Reliability Analysis
Doi Number :10.9779/PUJE701
Özet | Abstract | Tam Metin |

Makbule Başbay Yavuz Çetin (ilk yazar)  
On İkinci Sınıf Biyoloji Dersi Öğretim Programının İncelenmesi Ss, 115-130
The Analysis of The Twelfth Grade Biology Lesson’s Curriculum
Doi Number :10.9779/PUJE694
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nermin Bulunuz Mızrap Bulunuz  
Öğretmen Eğitiminde Klinik Danışmanlık Modeli ve Mevcut Uygulamaların Değerlendirilmesi Ss, 131-141
Clinical Supervision Model in Teacher Education and Evaluation of Current Practices
Doi Number :10.9779/PUJE683
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuz ÖZDEMİR  
Sınıf Öğretmen Adaylarının Kalıtsal Benzerlik ve Farklılıklarla İlgili Argümanları Ss, 143-155
Pre-service Teacher’s Arguments about Hereditary Similarities and Variations
Doi Number :10.9779/PUJE699
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinan Erten  
Üniversite Öğrencilerinde Çevreye Yönelik İlgiler ve İlgilerinin Kökeni Ss, 157-167
University Students’ Interests towards Environmental Issues and Their Origins
Doi Number :10.9779/PUJE713
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seçil ERÖKTEN Seçil ERÖKTEN  
Bölgelere Göre Öğrencilerde Çevre Bilincinin Karşılaştırılması Ss, 169-179
Comparison of Environmental Awareness in Students According to Regions
Doi Number :10.9779/PUJE705
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cengiz TAŞKIRAN Zafer ÇAKMAK, Cengiz TAŞKIRAN  
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Türk Tarihinde Yolculuk Ünitesindeki Kazanımlar ve Gagne’nin Öğrenme Ürünleri Ss, 181-190
Gains in the Unit the Journey through the Turkish History in 7th Grade Social Studies Course and Gagne’s Learning Outcomes
Doi Number :10.9779/PUJE740
Özet | Abstract | Tam Metin |

DERYA ÇİNTAŞ YILDIZ MUSTAFA YAVUZ  
Türkçe Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Denetimin Değerlendirilmesi Ss, 191-206
The Supervision Evaluation According to Opinions of the Turkish Teachers Abstract
Doi Number :10.9779/PUJE708
Özet | Abstract | Tam Metin |

AYŞEGÜL OĞUZ AYŞEGÜL OĞUZ, BURCU AKHUN  
İki Ulusal Programın Karşılaştırılmasıyla İlgili Bir Araştırma: 1992 Resim-İş ve 2006 Görsel Sanatlar Programları* Ss, 207-218
A Comparative Study of two National Curricula: 1992 Art-Craft and 2006 Visual Arts Curricula
Doi Number :10.9779/PUJE670
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökhan ARASTAMAN Kamil Yıldırım, Elif Daşcı  
Öğretmenlerin Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Tutumu Ölçeğinin Geliştirilmesi* Ss, 219-228
Development of Teachers’ Attitude Scale In Relation to Measurement and Assessment
Doi Number :10.9779/PUJE728
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri