Menü

Hızlı Erişim & Quick access35 . SayıEditörler
Süleyman İnan - Sevgi Özgüngör  Vesile Alkan

Denizli  2014

Sayı Hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenRUHAN KARADAĞ  
Okuma İlgisi, Tutumları ve Alışkanlığı Konusunda Yapılmış Çalışmaların Lisansüstü Tezlere Dayalı Analizi: YÖK ve ProQuest Veri Tabanları Örneklemi Ss, 1-17
Analysis of the Graduate Theses in the Field of Reading Interest, Attitudes and Habits: The Sample of YOK and ProQuest Databases
Doi Number :10.9779/PUJE619
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emel Okur Yrd. Doç. Dr. Sevil Yalçın, Arş. Gör. Emel Okur  
Ekopedagojik Yaklaşım İle Uygulanmış Elektromanyetik Alan (EMA) Eğitiminin EMA Farkındalığı Üzerine Etkisi Ss, 143-156
The Effects of Electromagnetic Field Education Based On Ecopedagogy on EMF Awareness
Doi Number :10.9779/PUJE503
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rana Yıldırım Gülden İlin  
Öğrencilerimizi gerçekten değerlendiriyor muyuz? Ss, 157-170
Are we really assessing our students or just pretending?
Doi Number :10.9779/PUJE608
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali ÜNAL  
ÖRGÜTSEL ÖĞRENME MEKANİZMALARININ OKULLARDA KULLANILMASI Ss, 19-32
USE OF ORGANIZATIONAL LEARNING MECHANISMS IN SCHOOLS
Doi Number :10.9779/PUJE551
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevgi Özgüngör -  
Üniversite Öğrencilerinde Benlik Saygısı Düzeyine Göre Kimlik Statüleri ile Başarı Yönelimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ss, 33-46
Relationship Between Identity Statuses and Goal Orientations Based on University Students’ Self Esteem Levels
Doi Number :10.9779/PUJE543
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Ersoy  
İnternet Kaynaklarını Kullanırken İntihal Yaptığımı Bilmiyordum: Sınıf Öğretmeni Adaylarıyla Bir Olgubilim Araştırması Ss, 47-60
I Did Not Know I Committed Plagiarism When Using Internet Resources: A Phenomenological Research With Prospective Elementary School Teachers
Doi Number :10.9779/PUJE654
Özet | Abstract | Tam Metin |

UFUK ÖZKUBAT Ufuk ÖZKUBAT; Gökhan TÖRET  
Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuklara Gündüz Tuvalet Kontrolü Becerisi Öğretiminde Anneleri Tarafından Sunulan Geleneksel Gündüz Tuvalet Kontrolü Öğretimin Etkililiği Ss, 61-84
Effectiveness of a Toilet Training Program for Children with Developmental Disabilities Provided by Their Mothers
Doi Number :10.9779/PUJE644
Özet | Abstract | Tam Metin |

Necla KÖKSAL Suna Çöğmen  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ GELİŞİMLERİNİ DESTEKLEYİCİ ÜNİVERSİTE OLANAKLARI Ss, 85-98
UNIVERSITY FACILITIES SUPPORTING PRE-SERVICE TEACHERS’ PROFFESSIONAL DEVELOPMENT
Doi Number :10.9779/PUJE613
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şehnaz Ceylan diğer (Arzu Özyürek)  
Okul Öncesi Çocuklarda Sosyal Becerilerin Desteklenmesi Konusunda Öğretmen ve Veli Görüşlerinin Belirlenmesi Ss, 99-114
Determining The Views of Teachers and Parents on Supporting Social Skills at Preschoolers
Doi Number :10.9779/PUJE575
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa SARITEPECİ Hasan ÇAKIR  
Harmanlanmış Öğrenmenin Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Karşı Motivasyon ve Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi Ss, 115-129
The Effect of Blended Learning on Students' Attitude and Motivation to the Course of Social Studies
Doi Number :10.9779/PUJE635
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tayfun TANYERİ Özcan Özgür Dursun, Cem Cuhadar  
Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Mesleki Benlik Saygıları Ss, 131-142
Professional Self Esteem of IT Technologies Preservice Teachers,
Doi Number :10.9779/PUJE594
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri