Menü

Hızlı Erişim & Quick access35 . SayıEditörler
Süleyman İnan - Sevgi Özgüngör  Vesile Alkan

Denizli  2014

Sayı Hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenRUHAN KARADAĞ  
Okuma İlgisi, Tutumları ve Alışkanlığı Konusunda Yapılmış Çalışmaların Lisansüstü Tezlere Dayalı Analizi: YÖK ve ProQuest Veri Tabanları Örneklemi Ss, 1-17
Analysis of the Graduate Theses in the Field of Reading Interest, Attitudes and Habits: The Sample of YOK and ProQuest Databases
Doi Number :10.9779/PUJE619
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emel Okur Yrd. Doç. Dr. Sevil Yalçın, Arş. Gör. Emel Okur  
Ekopedagojik Yaklaşım İle Uygulanmış Elektromanyetik Alan (EMA) Eğitiminin EMA Farkındalığı Üzerine Etkisi Ss, 143-156
The Effects of Electromagnetic Field Education Based On Ecopedagogy on EMF Awareness
Doi Number :10.9779/PUJE503
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rana Yıldırım Gülden İlin  
Öğrencilerimizi gerçekten değerlendiriyor muyuz? Ss, 157-170
Are we really assessing our students or just pretending?
Doi Number :10.9779/PUJE608
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali ÜNAL  
ÖRGÜTSEL ÖĞRENME MEKANİZMALARININ OKULLARDA KULLANILMASI Ss, 19-32
USE OF ORGANIZATIONAL LEARNING MECHANISMS IN SCHOOLS
Doi Number :10.9779/PUJE551
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevgi Özgüngör -  
Üniversite Öğrencilerinde Benlik Saygısı Düzeyine Göre Kimlik Statüleri ile Başarı Yönelimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ss, 33-46
Relationship Between Identity Statuses and Goal Orientations Based on University Students’ Self Esteem Levels
Doi Number :10.9779/PUJE543
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Ersoy  
İnternet Kaynaklarını Kullanırken İntihal Yaptığımı Bilmiyordum: Sınıf Öğretmeni Adaylarıyla Bir Olgubilim Araştırması Ss, 47-60
I Did Not Know I Committed Plagiarism When Using Internet Resources: A Phenomenological Research With Prospective Elementary School Teachers
Doi Number :10.9779/PUJE654
Özet | Abstract | Tam Metin |

UFUK ÖZKUBAT Ufuk ÖZKUBAT; Gökhan TÖRET  
Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuklara Gündüz Tuvalet Kontrolü Becerisi Öğretiminde Anneleri Tarafından Sunulan Geleneksel Gündüz Tuvalet Kontrolü Öğretimin Etkililiği Ss, 61-84
Effectiveness of a Toilet Training Program for Children with Developmental Disabilities Provided by Their Mothers
Doi Number :10.9779/PUJE644
Özet | Abstract | Tam Metin |

Necla KÖKSAL Suna Çöğmen  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ GELİŞİMLERİNİ DESTEKLEYİCİ ÜNİVERSİTE OLANAKLARI Ss, 85-98
UNIVERSITY FACILITIES SUPPORTING PRE-SERVICE TEACHERS’ PROFFESSIONAL DEVELOPMENT
Doi Number :10.9779/PUJE613
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şehnaz Ceylan diğer (Arzu Özyürek)  
Okul Öncesi Çocuklarda Sosyal Becerilerin Desteklenmesi Konusunda Öğretmen ve Veli Görüşlerinin Belirlenmesi Ss, 99-114
Determining The Views of Teachers and Parents on Supporting Social Skills at Preschoolers
Doi Number :10.9779/PUJE575
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa SARITEPECİ Hasan ÇAKIR  
Harmanlanmış Öğrenmenin Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine Karşı Motivasyon ve Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi Ss, 115-129
The Effect of Blended Learning on Students' Attitude and Motivation to the Course of Social Studies
Doi Number :10.9779/PUJE635
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tayfun TANYERİ Özcan Özgür Dursun, Cem Cuhadar  
Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Mesleki Benlik Saygıları Ss, 131-142
Professional Self Esteem of IT Technologies Preservice Teachers,
Doi Number :10.9779/PUJE594
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Dergimiz Dergipark sistemine taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri