Menü

Hızlı Erişim & Quick access33 . SayıEditörler
Süleyman İnan - Sevgi Özgüngör  Vesile Alkan

Denizli  2013

Sayı Hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenEfe Akbulut  
Eğitim Fakültesi Okulöncesi Anabilim Dalı Programında Yer Alan Müzik Eğitimi Dersi Hedeflerinin Gerçekleşme Düzeylerine İlişkin Ölçek Geliştirme Çalışması Ss, 1-10
The Study of Scale Developing Related to Targets' Effectuation Levels of Music Training Lesson in Education Faculty/ Pre-school Teaching Department curricula.
Doi Number :10.9779/PUJE447
Özet | Abstract | Tam Metin |

Necdet Güner Renan SEZER, Oylum AKKUŞ İSPİR  
Sekizinci Sınıf Matematik Öğretmenlerinin TIMSS Hakkındaki Görüşleri Ss, 11-29
Turkish 8th Grade Mathematics Teachers’ Perspective on TIMSS
Doi Number :10.9779/PUJE455
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman İNAN -  
TÜRKİYE’NİN DEMOKRASİ EĞİTİMİNDE NETAMELİ BİR KONU: SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA MİLİTARİZM Ss, 31-38
A SINISTER ISSUE ON DEMOCRACY EDUCATION IN TURKEY: MILITARISM IN THE TEXTBOOKS OF SOCIAL SCIENCES
Doi Number :10.9779/PUJE561
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selçuk Toprak A. Cem Koc  
Leonardo Projelerinin Teknik Alanlardaki Eğitime Katkısı Ss, 73-91
Contribution of Leonardo Projects to Education in Technical Fields
Doi Number :10.9779/PUJE577
Özet | Abstract | Tam Metin |

SENAR TEMEL  
Kimya Laboratuvarında Problem Çözme Uygulamaları Ss, 39-52
Problem Solving Applications in Chemistry Laboratory
Doi Number :10.9779/PUJE421
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ümmühan Avcı Yasemin Koçak Usluel, Meltem Kurtoğlu, Nilüfer Uslu  
Yeniliklerin Benimsenmesi Sürecinde Rol Oynayan Değişkenlerin Betimsel Tarama Yöntemiyle İncelenmesi Ss, 53-71
The Examination of the Variables Playing a Role on the Process of Adoption of Innovations by Descriptive Review Method
Doi Number :10.9779/PUJE429
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aydan Ordu Abdurrahman Tanrıöğen  
İlköğretim Okullarında Örgütsel Yapı ile Örgüt Sağlığı Arasındaki İlişkiler Ss, 93-106
The Relationships Between Organizational Structure and Organizational Health In Primary Schools
Doi Number :10.9779/PUJE470
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tayfun Doğan Dr. Ali Eryılmaz  
Benlik Saygısı ve Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Ss, 107-117
An Examination of the Relationships between Self-Esteem and Subjective Well-Being
Doi Number :10.9779/PUJE434
Özet | Abstract | Tam Metin |

Türkay Nuri Tok  
Türkiye’de Eğitim Denetmenlerinin Profili Ss, 119-138
The Profile of Education Supervisors in Turkey
Doi Number :10.9779/PUJE583
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hülya Çermik  
Öğretmen Adaylarının Zihinlerinde Canlanan Resimdeki Bilim İnsanı Ss, 139-153
A Scientist Created in the Picture that Pre-service Teachers have in their Minds
Doi Number :10.9779/PUJE612
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Bekdemir Vehbi Aytekin Sanalan*, Mehmet Bekdemir**, Muzaffer Okur***, Oben Kanbolat**** Fatih Baş*****, Meryem Özturan Sağırlı******  
Öğretmen Adayların Matematiğin Doğasına İlişkin Düşünceleri Ss, 155-168
Prospective Teachers' Views About The Nature Of Mathematics
Doi Number :10.9779/PUJE464
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Bilgi Mehmet Bilgi ve Prof.Dr. Musa ŞAHİN  
Aktifliğin Öğretilmesinde Bilgisayar Destekli Öğretim Materyali Kullanımının Başarıya Etkisinin İncelenmesi Ss, 169-186
The Effect Of Computer Assisted Instruction On Students' Achievement In The Teaching Of The Subject Of Activity
Doi Number :10.9779/PUJE255
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sedat Karaçam  
4. ve 5. Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersinde Proje ve Performans Görevlerine İlişkin Görüşleri Ss, 187-201
The 4th and 5th Grade Teachers’ Opinions Related to Project and Performance Tasks at Science and Technology Course
Doi Number :10.9779/PUJE244
Özet | Abstract | Tam Metin |

Asuman Duatepe Paksu  
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Geometri Hazırbulunuşlukları, Düşünme Düzeyleri, Geometriye Karşı Özyeterlikleri ve Tutumları Ss, 203-218
Preservice Elementary Teachers’ Geometry Readiness, Thinking Levels, Self Efficacy and Attitudes towards Geometry
Doi Number :10.9779/PUJE585
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Rıza ERDEM  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Mİ? EĞİTİMİ BİLİMİNİN TEMELLERİ Mİ? Ss, 219
-
Doi Number :10.9779/PUJE605
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Dergimiz Dergipark sistemine taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri