Menü

Hızlı Erişim & Quick access32 . SayıEditörler
Süleyman İnan - Sevgi Özgüngör  Vesile Alkan

Denizli  2012

Sayı Hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSelami Ok  
Bir İngilizce Öğretmenliği Bölümünde Portfolyonun Bir Değerlendirme Aracı Olarak Kullanılmasına İlişkin Birinci Sınıf Öğrencilerinin Görüşleri Ss, 1-11
Opinions of ELT Students in Freshman Class on Using Portfolio as an Assessment Tool
Doi Number :10.9779/PUJE489
Özet | Abstract | Tam Metin |

Turan Paker Devrim HÖL  
İngilizce Hazırlık Öğrencilerinin ve İngilizce Okutmanlarının İletişimsel Konuşma Sınavına İlişkin Tutum Ve Algıları Ss, 13-24
Attitudes and Perceptions of the students and Instructors Towards Testing Speaking Communicatively
Doi Number :10.9779/PUJE544
Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Naci Kayaoğlu  
Öğretmen Uygulama ve Perspektifinden Yabancı Dil Öğretiminde Anadil Kullanımı Ss, 25-35
The Use of Mother Tongue in Foreign Language Teaching from Teachers’ Practice and Perspective
Doi Number :10.9779/PUJE492
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem Bayat  
Grafik Örgütleyicilerin Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğrenenlerin Okuduğunu Anlama Başarıları Üzerindeki Etkileri Ss, 37-45
The Effects of Graphic Organizers on Reading Comprehension Achivement of EFL Learners
Doi Number :10.9779/PUJE485
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yonca ÖZKAN Erdoğan Bada  
İngiliz Dili Eğitimi’nde Blog Tabanlı Yürütülen Yöntem Dersi Ss, 47-55
Procedure of an ELT Course Enhanced by Blogging
Doi Number :10.9779/PUJE490
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Zülküf Altan  
Çoklu Zekâ Kuramının İngiliz Dili Eğitimi Programlarına Dâhil edilmesi Ss, 57-64
Introducing the Theory of Multiple Intelligences into English Language Teaching Programs
Doi Number :10.9779/PUJE474
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kasım Kıroğlu  
Anlamlı Gruplandırma Stratejisinin İngilizce Okuduğunu Anlamaya Etkisi Ss, 65-76
Chunked Texts in Reading Class: The Case of Turkish Learners of English
Doi Number :10.9779/PUJE472
Özet | Abstract | Tam Metin |

Turan Paker  
Türkiye’de Neden Yabancı Dil (İngilizce) Öğretemiyoruz ve Neden Öğrencilerimiz İletişim Kurabilecek Düzeyde İngilizce Öğrenemiyor? Ss, 89-94

Doi Number :10.9779/PUJE563
Özet | Abstract | Tam Metin |

Recep Şahin Arslan  
Bridging the Gap between Policy and Practice in Teaching English to Young Learners: the Turkish Context Ss, 95-100

Doi Number :10.9779/PUJE564
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arda Arikan Servet ÇELİK  
Öğretmen Yetiştirme Programlarının İngilizce Öğretmen Adaylarını İlköğretimde İngilizce Öğretimine Ne Kadar Hazırladığına Yönelik Nitel Bir Araştırma Ss, 77-87
A Qualitative Study of the Effectiveness of Teacher Education Programs in Preparing Primary School English Language Teachers
Doi Number :10.9779/PUJE498
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri