Menü

Hızlı Erişim & Quick access32 . SayıEditörler
Süleyman İnan - Sevgi Özgüngör  Vesile Alkan

Denizli  2012

Sayı Hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSelami Ok  
Bir İngilizce Öğretmenliği Bölümünde Portfolyonun Bir Değerlendirme Aracı Olarak Kullanılmasına İlişkin Birinci Sınıf Öğrencilerinin Görüşleri Ss, 1-11
Opinions of ELT Students in Freshman Class on Using Portfolio as an Assessment Tool
Doi Number :10.9779/PUJE489
Özet | Abstract | Tam Metin |

Turan Paker Devrim HÖL  
İngilizce Hazırlık Öğrencilerinin ve İngilizce Okutmanlarının İletişimsel Konuşma Sınavına İlişkin Tutum Ve Algıları Ss, 13-24
Attitudes and Perceptions of the students and Instructors Towards Testing Speaking Communicatively
Doi Number :10.9779/PUJE544
Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Naci Kayaoğlu  
Öğretmen Uygulama ve Perspektifinden Yabancı Dil Öğretiminde Anadil Kullanımı Ss, 25-35
The Use of Mother Tongue in Foreign Language Teaching from Teachers’ Practice and Perspective
Doi Number :10.9779/PUJE492
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem Bayat  
Grafik Örgütleyicilerin Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğrenenlerin Okuduğunu Anlama Başarıları Üzerindeki Etkileri Ss, 37-45
The Effects of Graphic Organizers on Reading Comprehension Achivement of EFL Learners
Doi Number :10.9779/PUJE485
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yonca ÖZKAN Erdoğan Bada  
İngiliz Dili Eğitimi’nde Blog Tabanlı Yürütülen Yöntem Dersi Ss, 47-55
Procedure of an ELT Course Enhanced by Blogging
Doi Number :10.9779/PUJE490
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Zülküf Altan  
Çoklu Zekâ Kuramının İngiliz Dili Eğitimi Programlarına Dâhil edilmesi Ss, 57-64
Introducing the Theory of Multiple Intelligences into English Language Teaching Programs
Doi Number :10.9779/PUJE474
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kasım Kıroğlu  
Anlamlı Gruplandırma Stratejisinin İngilizce Okuduğunu Anlamaya Etkisi Ss, 65-76
Chunked Texts in Reading Class: The Case of Turkish Learners of English
Doi Number :10.9779/PUJE472
Özet | Abstract | Tam Metin |

Turan Paker  
Türkiye’de Neden Yabancı Dil (İngilizce) Öğretemiyoruz ve Neden Öğrencilerimiz İletişim Kurabilecek Düzeyde İngilizce Öğrenemiyor? Ss, 89-94

Doi Number :10.9779/PUJE563
Özet | Abstract | Tam Metin |

Recep Şahin Arslan  
Bridging the Gap between Policy and Practice in Teaching English to Young Learners: the Turkish Context Ss, 95-100

Doi Number :10.9779/PUJE564
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arda Arikan Servet ÇELİK  
Öğretmen Yetiştirme Programlarının İngilizce Öğretmen Adaylarını İlköğretimde İngilizce Öğretimine Ne Kadar Hazırladığına Yönelik Nitel Bir Araştırma Ss, 77-87
A Qualitative Study of the Effectiveness of Teacher Education Programs in Preparing Primary School English Language Teachers
Doi Number :10.9779/PUJE498
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Dergimiz Dergipark sistemine taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri