Menü

Hızlı Erişim & Quick access30 . SayıEditörler
Süleyman İnan Sevgi Özgüngör  Vesile Alkan

Denizli  2011

Sayı Hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAhmet ÇELİK Elif Yetkin Özdemir  
İlköğretim Öğrencilerinin Orantısal Akıl Yürütme Becerileri İle Problem Kurma Becerileri Arasındaki İlişki Ss, 1-11
The Relationship Between Elementary School Students’ Proportional Reasoning Skills And Problem Posing Skills

Özet | Abstract | Tam Metin |

Alattin Ural  
Matematik Öğretmen Adaylarının Boyut Ölçütleri Ss, 13-25
Prospective Mathematics Teachers’ Criteria of Dimension

Özet | Abstract | Tam Metin |

Aysun Umay Şebnem ARIOL  
BASKIN OLARAK BÜTÜNCÜL STİLDE DÜŞÜNENLERLE BASKIN OLARAK ANALİTİK STİLDE DÜŞÜNENLERİN PROBLEM ÇÖZME DAVRANIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 27-37
A COMPRASION PROBLEM SOLVING SKILLS IN TERMS OF HOLISTIC AND ANALYTICAL THINKING STYLES

Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemalettin Ahmet IŞIK, Tuğrul KAR  
Öğretmen Adaylarının Sözel ve Görsel Temsillere Yönelik Kurdukları Problemlerin Analizi Ss, 39-49
Analysis of The Problems Related to Verbal and Visual Representations Posed by Pre-service Teachers

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Delice Eyüp Sevimli  
İntegral kavramının öğretiminde konu sıralamasının kavram imgeleri bağlamında incelenmesi; Belirli ve belirsiz integraller Ss, 51-62
Investigation of concept images in the topical order of teaching integrals; Definite and indefinite integrals

Özet | Abstract | Tam Metin |

EMİNE GAYE ÇONTAY  
İlköğretim 3. Sınıf Öğrencilerinin Okul Matematiğini Günlük Hayata Uygulama Becerileri Ss, 63-77
Elementary School Students’ Application of School Mathematics to Daily Life

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kursat Yenilmez  
Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematik Tarihi Dersine İlişkin Düşünceleri Ss, 79-90
Prospective Mathematics Teachers’ Opinions about the History of Mathematics Course

Özet | Abstract | Tam Metin |

OSMAN CANKOY HASAN ÖZDER  
Bağlam ve Görsel Anlatımların Matematiksel Sözel Problem Çözümüne Etkisi Ss, 91-100
The Influence of Visual Representations and Context on Mathematical Word Problem Solving

Özet | Abstract | Tam Metin |

Tolga KABACA Emine Gaye Contay, Esra İymen  
Dinamik Matematik Yazılımı ile Geometrik Temsilden Cebirsel Temsile: Parabol Kavramı Ss, 101-110
From Geometric Representation to Algebraic Representation with Dynamic Mathematics Software: The Concept of Parabola

Özet | Abstract | Tam Metin |

Oylum Akkuş İspir Umut Palabıyık  
Örüntü Temelli Cebir Öğretiminin Öğrencilerin Cebirsel Düşünme Becerileri ve Matematiğe Karşı Tutumlarına Etkisi Ss, 111-123
The Effects of Pattern-Based Algebra Instruction on Students’ Algebraic Thinking and Attitude Towards Mathematics

Özet | Abstract | Tam Metin |

Necdet Güner Vesile Alkan  
İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrencilerinin 2010 YGS Matematik Sorularını Cevaplandırırken Yaptıkları Hatalar Ss, 125-140
The Errors Students from Primary Education and Secondary Education done while answering 2010 YGS-Mathematics Problems

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sibel Yeşildere  
Matematik Öğretmen Adaylarının Şekil Örüntülerini Genelleme Süreçleri Ss, 141-153
Pre-Service Mathematics Teachers’ Generalization Processes of Visual Patterns

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice Akkoç Ramazan Uğurlu  
Matematik Öğretmen Adaylarının Ölçme-Değerlendirme Bilgilerinin Gelişiminin Tamamlayıcı-Şekillendirici Ölçme-Değerlendirme Bağlamında İncelenmesi Ss, 155-167
Investigation of Prospective Mathematics Teachers’ Knowledge of Assessment in the context of Summative and Formative Assessment

Özet | Abstract | Tam Metin |

Recai Akkaya  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: İlköğretim İkinci Kademe (6,7 ve 8. Sınıflarda) Matematik Öğretimi Ss, 169-170
İlköğretim İkinci Kademe (6,7 ve 8. Sınıflarda) Matematik Öğretimi

Özet | Abstract | Tam Metin |

Emre Ünal  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Resimli Matematik Terimleri Sözlüğü Ss, 171-172
Resimli Matematik Terimleri Sözlüğü

Özet | Abstract | Tam Metin |

Tolga KABACA  
Matematiğin Deneysel Gelişimi ve Öğretimindeki Uzantısı:Analiz Dersi Örneği Ss, 173-177
Matematiğin Deneysel Gelişimi ve Öğretimindeki Uzantısı:Analiz Dersi Örneği

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ertuğrul İŞLER*,  
Yeni Roman'ın Düşünsel Temelleri ve Anlatısal Yapısı Ss, 179-182
The Intellectual Bases of the New Novel and its Narrational Structure

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Dergimiz Dergipark sistemine taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri