Menü

Hızlı Erişim & Quick access30 . SayıEditörler
Süleyman İnan Sevgi Özgüngör  Vesile Alkan

Denizli  2011

Sayı Hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAhmet ÇELİK Elif Yetkin Özdemir  
İlköğretim Öğrencilerinin Orantısal Akıl Yürütme Becerileri İle Problem Kurma Becerileri Arasındaki İlişki Ss, 1-11
The Relationship Between Elementary School Students’ Proportional Reasoning Skills And Problem Posing Skills

Özet | Abstract | Tam Metin |

Alattin Ural  
Matematik Öğretmen Adaylarının Boyut Ölçütleri Ss, 13-25
Prospective Mathematics Teachers’ Criteria of Dimension

Özet | Abstract | Tam Metin |

Aysun Umay Şebnem ARIOL  
BASKIN OLARAK BÜTÜNCÜL STİLDE DÜŞÜNENLERLE BASKIN OLARAK ANALİTİK STİLDE DÜŞÜNENLERİN PROBLEM ÇÖZME DAVRANIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 27-37
A COMPRASION PROBLEM SOLVING SKILLS IN TERMS OF HOLISTIC AND ANALYTICAL THINKING STYLES

Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemalettin Ahmet IŞIK, Tuğrul KAR  
Öğretmen Adaylarının Sözel ve Görsel Temsillere Yönelik Kurdukları Problemlerin Analizi Ss, 39-49
Analysis of The Problems Related to Verbal and Visual Representations Posed by Pre-service Teachers

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Delice Eyüp Sevimli  
İntegral kavramının öğretiminde konu sıralamasının kavram imgeleri bağlamında incelenmesi; Belirli ve belirsiz integraller Ss, 51-62
Investigation of concept images in the topical order of teaching integrals; Definite and indefinite integrals

Özet | Abstract | Tam Metin |

EMİNE GAYE ÇONTAY  
İlköğretim 3. Sınıf Öğrencilerinin Okul Matematiğini Günlük Hayata Uygulama Becerileri Ss, 63-77
Elementary School Students’ Application of School Mathematics to Daily Life

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kursat Yenilmez  
Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematik Tarihi Dersine İlişkin Düşünceleri Ss, 79-90
Prospective Mathematics Teachers’ Opinions about the History of Mathematics Course

Özet | Abstract | Tam Metin |

OSMAN CANKOY HASAN ÖZDER  
Bağlam ve Görsel Anlatımların Matematiksel Sözel Problem Çözümüne Etkisi Ss, 91-100
The Influence of Visual Representations and Context on Mathematical Word Problem Solving

Özet | Abstract | Tam Metin |

Tolga KABACA Emine Gaye Contay, Esra İymen  
Dinamik Matematik Yazılımı ile Geometrik Temsilden Cebirsel Temsile: Parabol Kavramı Ss, 101-110
From Geometric Representation to Algebraic Representation with Dynamic Mathematics Software: The Concept of Parabola

Özet | Abstract | Tam Metin |

Oylum Akkuş İspir Umut Palabıyık  
Örüntü Temelli Cebir Öğretiminin Öğrencilerin Cebirsel Düşünme Becerileri ve Matematiğe Karşı Tutumlarına Etkisi Ss, 111-123
The Effects of Pattern-Based Algebra Instruction on Students’ Algebraic Thinking and Attitude Towards Mathematics

Özet | Abstract | Tam Metin |

Necdet Güner Vesile Alkan  
İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrencilerinin 2010 YGS Matematik Sorularını Cevaplandırırken Yaptıkları Hatalar Ss, 125-140
The Errors Students from Primary Education and Secondary Education done while answering 2010 YGS-Mathematics Problems

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sibel Yeşildere  
Matematik Öğretmen Adaylarının Şekil Örüntülerini Genelleme Süreçleri Ss, 141-153
Pre-Service Mathematics Teachers’ Generalization Processes of Visual Patterns

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice Akkoç Ramazan Uğurlu  
Matematik Öğretmen Adaylarının Ölçme-Değerlendirme Bilgilerinin Gelişiminin Tamamlayıcı-Şekillendirici Ölçme-Değerlendirme Bağlamında İncelenmesi Ss, 155-167
Investigation of Prospective Mathematics Teachers’ Knowledge of Assessment in the context of Summative and Formative Assessment

Özet | Abstract | Tam Metin |

Recai Akkaya  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: İlköğretim İkinci Kademe (6,7 ve 8. Sınıflarda) Matematik Öğretimi Ss, 169-170
İlköğretim İkinci Kademe (6,7 ve 8. Sınıflarda) Matematik Öğretimi

Özet | Abstract | Tam Metin |

Emre Ünal  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Resimli Matematik Terimleri Sözlüğü Ss, 171-172
Resimli Matematik Terimleri Sözlüğü

Özet | Abstract | Tam Metin |

Tolga KABACA  
Matematiğin Deneysel Gelişimi ve Öğretimindeki Uzantısı:Analiz Dersi Örneği Ss, 173-177
Matematiğin Deneysel Gelişimi ve Öğretimindeki Uzantısı:Analiz Dersi Örneği

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ertuğrul İŞLER*,  
Yeni Roman'ın Düşünsel Temelleri ve Anlatısal Yapısı Ss, 179-182
The Intellectual Bases of the New Novel and its Narrational Structure

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri