Menü

Hızlı Erişim & Quick access3 . SayıEditörler
 

Denizli  1997

Sayı Hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMEHMET AKGÜN  
KUTADGU BILIG'TE İNSAN VE KAMİL İNSAN Ss, 1-11
A DECENT MAN AND MAN İN KUTADGU BİLİG

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nergis BİRAY  
TÜRKMEN ŞAİRİ SEYDİ Ss, 12-37
TURKOMAN POET ŞEYDİ

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ekrem KIRAÇ'  
TÜRK HALK ŞİİRİNDE RİTM, EZGİ VE NİNNİ SÖYLEME GELENEĞİNİN ROLÜ Ss, 38-44
THE ROLE OF RHYTHM, TÜNE AND SINGING A LULLABY İN TURKISH FOLK POETRY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ercan HAYTOĞLU  
TÜRKİYE'DE DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİ VE 1945'TE ÇOK PARTİLİ SİYASÎ Ss, 48-56
THE PROCESS OF DEMOCRACY AND THE REASONS OF TRANSITION TO MULTI-PARTY SYSTEM İN

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdurrahman TANRIOGEN  
BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK Ss, 55-67
THE ATTITUDES OF THE STUDENTS AT BUCA FACULTY OF EDUCATION TOVVARDS TEACHING

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gönül İÇLİ  
AİLE ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM VE YAKLAŞIM Ss, 59-68
METHOD AND APPROACH İN THE FAMILY METHODLOGY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Rıza ERDEM  
İÇERİK KURAMLARI VE EĞİTİM YÖNETİMİNE KATKILARI Ss, 68-76
CONTENT THEORIES AND THEIR CONTRIBUTIONS TO EDUCATIONAL ADMINISTRATION

Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman GODE  
21.YÜZYILIN DEĞİŞEN EĞİTİM ANLAYIŞLARI İÇİNDE BEDEN VE SPOR EĞİTİMCİLERİNİN İNŞAN YARATICILIĞINA KATKILARI VE NİTELİKLİ SPOR EĞİTİMCİLERİN YETİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DÜŞÜNCELER Ss, 77-81
IDEAS ABOUT TRAINING OF THE OUALIFIED SPORTS INSTRUCTORS AND THE CONTRIBUTIONSTO MAN'S CREATIVITY OF PHYSİCS AND SPORTS INSTRUCTORS İN THE CHANGING EDUCATION VIEVV POINTS OF THE TVVENTY FIRST CENTURY

Özet | Abstract | Tam Metin |

MUSTAFA BULUŞ  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE YALNIZLIK Ss, 82-90
LONELINESS İN UNIVERSITY STUDENTS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Veysi AKIN  
23 NİSAN MİLLÎ HAKİMİYET VE ÇOCUK BAYRAMI'NIN TARİHÇESİ Ss, 91-96
23 APRİL NATIONAL SOVEREİGNTY AND CHILDREN'S FEAST OF HİSTORİCAL ACCOUNT

Özet | Abstract | Tam Metin |

GÜLTEN HERGÜNER Özbay GÜVEN** Metin YAMAN***  
SPORUN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ Ss, 95-1001
THE EFFECT OF SPORTS ON THE COMMUNİCATION SKILL LEVEL OF THE UNIVERSITY STUDENTS.

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ertuğrul İŞLER*, Ümran TÜRKYILMAZ**  
GELENEKSEL ROMAN'DAN ÇAĞDAŞ ROMAN'A "KİŞİLER"İN ANLATIDAKİ Ss, 102-105
"THE CHARACTER'S" PLACE İN THE NARRATION, FROM TRADITIONAL NOVEL TO MODERN NOVEL

Özet | Abstract | Tam Metin |

ilhan ERDEM* -  
OLCAYTU HAN DEVRİNDE HORASAN'DA İLHANLI-ÇAĞATAYLI MÜCADELELERİ Ss, 106-112
THE İLHANLI-ÇAĞATAYL! STRUGGLES AT HORASAN İN OLCAYTU KHAN PERIOD

Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin TÜRKTAŞ* -  
ALANYA VE KÖYLERİNDEKİ TÜRBE YATIR VE ADAK YERLERİ (I) Ss, 41-46
THE HOLY TOMBS AND GRAVES İN THE REGİON OF ALANYA (I)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri