Menü

Hızlı Erişim & Quick access3 . SayıEditörler
 

Denizli  1997

Sayı Hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMEHMET AKGÜN  
KUTADGU BILIG'TE İNSAN VE KAMİL İNSAN Ss, 1-11
A DECENT MAN AND MAN İN KUTADGU BİLİG

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nergis BİRAY  
TÜRKMEN ŞAİRİ SEYDİ Ss, 12-37
TURKOMAN POET ŞEYDİ

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ekrem KIRAÇ'  
TÜRK HALK ŞİİRİNDE RİTM, EZGİ VE NİNNİ SÖYLEME GELENEĞİNİN ROLÜ Ss, 38-44
THE ROLE OF RHYTHM, TÜNE AND SINGING A LULLABY İN TURKISH FOLK POETRY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ercan HAYTOĞLU  
TÜRKİYE'DE DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİ VE 1945'TE ÇOK PARTİLİ SİYASÎ Ss, 48-56
THE PROCESS OF DEMOCRACY AND THE REASONS OF TRANSITION TO MULTI-PARTY SYSTEM İN

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdurrahman TANRIOGEN  
BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK Ss, 55-67
THE ATTITUDES OF THE STUDENTS AT BUCA FACULTY OF EDUCATION TOVVARDS TEACHING

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gönül İÇLİ  
AİLE ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM VE YAKLAŞIM Ss, 59-68
METHOD AND APPROACH İN THE FAMILY METHODLOGY

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Rıza ERDEM  
İÇERİK KURAMLARI VE EĞİTİM YÖNETİMİNE KATKILARI Ss, 68-76
CONTENT THEORIES AND THEIR CONTRIBUTIONS TO EDUCATIONAL ADMINISTRATION

Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman GODE  
21.YÜZYILIN DEĞİŞEN EĞİTİM ANLAYIŞLARI İÇİNDE BEDEN VE SPOR EĞİTİMCİLERİNİN İNŞAN YARATICILIĞINA KATKILARI VE NİTELİKLİ SPOR EĞİTİMCİLERİN YETİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DÜŞÜNCELER Ss, 77-81
IDEAS ABOUT TRAINING OF THE OUALIFIED SPORTS INSTRUCTORS AND THE CONTRIBUTIONSTO MAN'S CREATIVITY OF PHYSİCS AND SPORTS INSTRUCTORS İN THE CHANGING EDUCATION VIEVV POINTS OF THE TVVENTY FIRST CENTURY

Özet | Abstract | Tam Metin |

MUSTAFA BULUŞ  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE YALNIZLIK Ss, 82-90
LONELINESS İN UNIVERSITY STUDENTS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Veysi AKIN  
23 NİSAN MİLLÎ HAKİMİYET VE ÇOCUK BAYRAMI'NIN TARİHÇESİ Ss, 91-96
23 APRİL NATIONAL SOVEREİGNTY AND CHILDREN'S FEAST OF HİSTORİCAL ACCOUNT

Özet | Abstract | Tam Metin |

GÜLTEN HERGÜNER Özbay GÜVEN** Metin YAMAN***  
SPORUN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ Ss, 95-1001
THE EFFECT OF SPORTS ON THE COMMUNİCATION SKILL LEVEL OF THE UNIVERSITY STUDENTS.

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ertuğrul İŞLER*, Ümran TÜRKYILMAZ**  
GELENEKSEL ROMAN'DAN ÇAĞDAŞ ROMAN'A "KİŞİLER"İN ANLATIDAKİ Ss, 102-105
"THE CHARACTER'S" PLACE İN THE NARRATION, FROM TRADITIONAL NOVEL TO MODERN NOVEL

Özet | Abstract | Tam Metin |

ilhan ERDEM* -  
OLCAYTU HAN DEVRİNDE HORASAN'DA İLHANLI-ÇAĞATAYLI MÜCADELELERİ Ss, 106-112
THE İLHANLI-ÇAĞATAYL! STRUGGLES AT HORASAN İN OLCAYTU KHAN PERIOD

Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin TÜRKTAŞ* -  
ALANYA VE KÖYLERİNDEKİ TÜRBE YATIR VE ADAK YERLERİ (I) Ss, 41-46
THE HOLY TOMBS AND GRAVES İN THE REGİON OF ALANYA (I)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Dergimiz Dergipark sistemine taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri