Menü

Hızlı Erişim & Quick access28 . SayıEditörler
Süleyman İnan Sevgi Özgüngör  Vesile Alkan

Denizli  2010

Sayı Hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editördenİbrahim ÇANKAYA Zülfü Demirtaş  
Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Üniversite İklimi ve Atalet Arasındaki İlişki Ss, 1-9
The Relationship Between University Climate And Inertia According To Preservice Teachers’ View

Özet | Abstract | Tam Metin |

Recep Şahin Arslan Nurten Başağa  
Üniversitelerde Görevli İngilizce Eğitmenleri Arasında Yansıtıcı Öğretimin Yaygınlaştırılması Üzerine Bir Çalışma Ss, 11-26
A Study in the Dissemination of Reflective Practice Among English Language Instructors at Tertiary Level

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih Töremen Tezcan Yasan  
İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Özellikleri (Malatya İli Örneği) Ss, 27-39
Primary School Administrator's Transformational Leadership Features (Example on the City of Malatya)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülay Özkılınç Nezihoğlu Ali Sabancı  
İlköğretim Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Göre Öğrencilerin İstenmeyen Davranışları ve Bu Davranışlarla Başa Çıkma Yöntemleri Ss, 41-53
Views of School Managers about Primary School Students’ Misbehaviours and Their Strategies to Cope With

Özet | Abstract | Tam Metin |

Semra Erkan  
Deprem Yaşayan ve Yaşamayan Okul öncesi Çocukların Davranışsal/Duygusal Sorunlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Ss, 55-66
A Comparative Study on the Behavioral/Emotional Problems of preschool Children With and Without Experience of Earthquakes

Özet | Abstract | Tam Metin |

Canan Dilek Eren Ayla Gürdal  
Fizik Dersinde Parçalı Öğretim Tekniğinin Kullanılmasının Öğrencilerin Başarısına, Hatırlamasına ve Grup Çalışmasına Yaklaşımlarına Etkisi Ss, 67-79
The Effect of Teaching Physics with Fragmented Teaching Method on Students’ Academic Success, Recalling and Attitudes towards Groupwork

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sena Gürşen Otacıoğlu  
Müzik Öğretmeni Adaylarının Okul Deneyimi II Uygulama Dersine İlişkin Tutumları Ss, 81-90
Attitudes of Music Teacher Candidates Towards School Experience II

Özet | Abstract | Tam Metin |

Suna Çöğmen A. Seda Saracaloğlu  
Üst Bilişsel Okuma Stratejileri Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlama Çalışmaları Ss, 91-99
Adaptation of Metacognitive Reading Strategies Questionnaıre to Turkish

Özet | Abstract | Tam Metin |

Aydan KURŞUNOĞLU Emin Bakay Abdurrahman Tanrıöğen  
İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Ss, 101-115
Organizational Commitment Levels of Elementary School Teachers

Özet | Abstract | Tam Metin |

Salih Çepni Tülay Şenel Çoruhlu  
Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Tekniklerine Yönelik Hazırlanan Hizmet İçi Eğitim Kursundan Öğretime Yansımalar Ss, 117-128
Reflection of an In-Service Education Course Program Including Alternative Measurement and Assessment Techniques on Instruction

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ersin Karademir Özden Tezel  
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Stillerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi Ss, 129-145
Investigation of Primary Teacher Candidates’ Learning Styles by Demographic Variables

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Rıza ERDEM  
Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştığı Toplumsal Sorunlar ve Toplumsal Sorunların Performansına Etkisi Konusundaki Görüşleri Ss, 147-163
Opinions of Primary School Teachers on Social Problems and Their Effects on Performance

Özet | Abstract | Tam Metin |

Çiğdem Şahin Taşkın Güney Hacıömeroğlu  
Meslek Bilgisi Derslerinin Öğretmen Adaylarının Profesyonel Gelişimindeki Önemi Ss, 165-174
Importance of Pedagogy Courses on Preservice Teachers’ Professional Development

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nuray MAMUR  
Görsel Sanatlar Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Ss, 175-188
Measurement and Assessment in Visual Art Education

Özet | Abstract | Tam Metin |

Vesile ALKAN  
Matematikten Nefret Ediyorum! Ss, 189-199
I hate Mathematics

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hülya Çermik Birsen Doğan Abdurrahman Şahin  
Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Tercih Sebepleri Ss, 201-212
Prospective Elementary Classroom Teachers’ Motives for Selecting Teaching Profession

Özet | Abstract | Tam Metin |

Üzeyir Oğurlu Yavuz Yaman  
Üstün Zekâlı/Yetenekli Çocuklar ve İletişim Ss, 213-223
Gifted/Talented Children and Communication

Özet | Abstract | Tam Metin |

Vesile ALKAN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Essential Teaching Skills Ss, 224
Essential Teaching Skills

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdurrahman Şahin  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Media Literacy in Schools: Practice, production and progression Ss, 225
Media Literacy in Schools: Practice, production and progression

Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman İNAN  
Duvarsız Sınıflara Doğru mu?-Çevrimiçi › “Eklemli” Eğitim Üzerine- Ss, 227
Duvarsız Sınıflara Doğru mu?-Çevrimiçi › “Eklemli” Eğitim Üzerine-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Dergimiz Dergipark sistemine taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri