Menü

Hızlı Erişim & Quick access26 . SayıEditörler
 

Denizli  2009

Sayı Hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAli Ekber Şahin  
Türkiye’de İlköğretim Okulu Müdürlüğünün Bir Meslek Olarak Mevcut Durumu: Bir Delphi Çalışması Ss, 125-136
The State of Elementary Principalship as a Profession in Turkey: A Delphi Study

Özet | Abstract | Tam Metin |

Bülent Kırmızı  
Anadolu Liselerindeki Almanca Dersinde Yer Alan Dilbilgisi Konularının Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar Ss, 42-53
The Problems in Teaching of Grammar in Anatolian High School German Classes

Özet | Abstract | Tam Metin |

Çiğdem Kan  
Sosyal Bilgiler Eğitiminde Küresel Vatandaşlık Ss, 25-30
Global Citizenship in Social Studies Education

Özet | Abstract | Tam Metin |

Davut Köğce Adnan Baki  
Matematik Öğretmenlerinin Yazılı Sınav Soruları İle ÖSS Sınavlarında Sorulan Matematik Sorularının Bloom Taksonomisine Göre Karşılaştırılması Ss, 70-80
A Comparision of High-School Mathematics Teachers’ Examination Questions and Mathematics Questions in the University Entrance Exams According to Bloom’s Taxonomy

Özet | Abstract | Tam Metin |

Eylem Yalçınkaya Özgecan Taştan, Yezdan Boz  
Lise Öğrencilerinin Kimyasal Tepkimelerde Enerji Konusundaki Kavramaları Ss, 1-11
High School Students’ Conceptions about Energy in Chemical Reactions

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökhan Arastaman  
Lise Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okula Bağlılık (School Engagement) Durumlarına ilişkin Öğrenci,Öğretmen ve Yöneticilerin Görüşleri Ss, 102-112
Students’, Teachers’ and Administrators’ Opinions About Freshman High School Students’ Engagement

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hacı Ömer Karpuz İdri Nebi UYSAL  
Karaman İli Ağızlarının Şekil Bilgisi Özellikleri Bakımından Anadolu Ağızları Arasındaki Yeri Ss, 54-62
The Place of Karaman Dialects Among Anatolia Dialects in Terms of Morphological Characteristics

Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil Coşkun Çelik Harun CEYLAN  
Lise Öğrencilerinin Matematik ve Bilgisayar Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Karşılaştırılması Ss, 92-101
The Comparison of High School Students’ Mathematics and Computer Attitudes According to Various Variables

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin Kotaman  
Okul Öncesi Eğitimde High Scope Modeli Ss, 31-41
High Scope Model in Early Childhood Education

Özet | Abstract | Tam Metin |

İ. Ümit Yapıcı  
İşbirlikli Öğrenme ve Geleneksel Öğretim Yöntemlerinin Tohumlu Bitkiler Sistematiği Laboratuarı Dersine Yönelik Tutum ve Başarıya Etkisi Ss, 63-69
The Effect of Cooperative Learning and Traditional Teaching Methods on Students’ Attitudes and Achievement in Systematic of Seed Plants Laboratory Course

Özet | Abstract | Tam Metin |

Necla ACUN KAPIKIRAN  
Öğretmen Adaylarının Empatik Eğilim ve Kendini Ayarlama Açısından İncelenmesi Ss, 81-91
The Analysis of University Students in Terms of Emphatic Tendency and Self-monitoring

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus Arslan Zekeriya Çelik Eylem Çelik  
Üniversite Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi Ss, 113-124
Determination of University Students’ Attitudes Toward Reading Habit

Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep Karataş  
Bilişsel Davranışçı Teknikler Kullanılarak Yapılan Öfke Yönetimi Programının Ergenlerin Saldırganlığını Azaltmadaki Etkisi Ss, 12-24
The Effect of Anger Management Programme through Cognitive Behavioral Techniques on the Decrease of Adolescents Aggression

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Dergimiz Dergipark sistemine taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri