Menü

Hızlı Erişim & Quick access26 . SayıEditörler
 

Denizli  2009

Sayı Hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAli Ekber Şahin  
Türkiye’de İlköğretim Okulu Müdürlüğünün Bir Meslek Olarak Mevcut Durumu: Bir Delphi Çalışması Ss, 125-136
The State of Elementary Principalship as a Profession in Turkey: A Delphi Study

Özet | Abstract | Tam Metin |

Bülent Kırmızı  
Anadolu Liselerindeki Almanca Dersinde Yer Alan Dilbilgisi Konularının Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar Ss, 42-53
The Problems in Teaching of Grammar in Anatolian High School German Classes

Özet | Abstract | Tam Metin |

Çiğdem Kan  
Sosyal Bilgiler Eğitiminde Küresel Vatandaşlık Ss, 25-30
Global Citizenship in Social Studies Education

Özet | Abstract | Tam Metin |

Davut Köğce Adnan Baki  
Matematik Öğretmenlerinin Yazılı Sınav Soruları İle ÖSS Sınavlarında Sorulan Matematik Sorularının Bloom Taksonomisine Göre Karşılaştırılması Ss, 70-80
A Comparision of High-School Mathematics Teachers’ Examination Questions and Mathematics Questions in the University Entrance Exams According to Bloom’s Taxonomy

Özet | Abstract | Tam Metin |

Eylem Yalçınkaya Özgecan Taştan, Yezdan Boz  
Lise Öğrencilerinin Kimyasal Tepkimelerde Enerji Konusundaki Kavramaları Ss, 1-11
High School Students’ Conceptions about Energy in Chemical Reactions

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökhan Arastaman  
Lise Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okula Bağlılık (School Engagement) Durumlarına ilişkin Öğrenci,Öğretmen ve Yöneticilerin Görüşleri Ss, 102-112
Students’, Teachers’ and Administrators’ Opinions About Freshman High School Students’ Engagement

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hacı Ömer Karpuz İdri Nebi UYSAL  
Karaman İli Ağızlarının Şekil Bilgisi Özellikleri Bakımından Anadolu Ağızları Arasındaki Yeri Ss, 54-62
The Place of Karaman Dialects Among Anatolia Dialects in Terms of Morphological Characteristics

Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil Coşkun Çelik Harun CEYLAN  
Lise Öğrencilerinin Matematik ve Bilgisayar Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Karşılaştırılması Ss, 92-101
The Comparison of High School Students’ Mathematics and Computer Attitudes According to Various Variables

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin Kotaman  
Okul Öncesi Eğitimde High Scope Modeli Ss, 31-41
High Scope Model in Early Childhood Education

Özet | Abstract | Tam Metin |

İ. Ümit Yapıcı  
İşbirlikli Öğrenme ve Geleneksel Öğretim Yöntemlerinin Tohumlu Bitkiler Sistematiği Laboratuarı Dersine Yönelik Tutum ve Başarıya Etkisi Ss, 63-69
The Effect of Cooperative Learning and Traditional Teaching Methods on Students’ Attitudes and Achievement in Systematic of Seed Plants Laboratory Course

Özet | Abstract | Tam Metin |

Necla ACUN KAPIKIRAN  
Öğretmen Adaylarının Empatik Eğilim ve Kendini Ayarlama Açısından İncelenmesi Ss, 81-91
The Analysis of University Students in Terms of Emphatic Tendency and Self-monitoring

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus Arslan Zekeriya Çelik Eylem Çelik  
Üniversite Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi Ss, 113-124
Determination of University Students’ Attitudes Toward Reading Habit

Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep Karataş  
Bilişsel Davranışçı Teknikler Kullanılarak Yapılan Öfke Yönetimi Programının Ergenlerin Saldırganlığını Azaltmadaki Etkisi Ss, 12-24
The Effect of Anger Management Programme through Cognitive Behavioral Techniques on the Decrease of Adolescents Aggression

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri