Menü

Hızlı Erişim & Quick access25 . SayıEditörler
Abdurrahman TANRIÖĞEN  Derya YAYLI

DENİZLİ  2009

Sayı Hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenFatma Tezel Şahin F. Nilgün Cevher Kalburan  
Aile Eğitim Programları ve Etkililiği: Dünyada Neler Uygulanıyor? Ss, 1-12
Parent Education Programs and Their Effectiveness: What Type of Programs are Implemented in the World?

Özet | Abstract | Tam Metin |

Alev Önder Oya Abacı, Işık Kamaraj  
Müzelerin Eğitim Amaçlı Kullanımı Projesi”:İstanbul Arkeoloji Müzesi’ndeki Marmara Örneklemi Ss, 103-117
The Project of “Employing the museums for educational goals”: Example of Marmara

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gürcü Erdamar Koç Yasemin Demircioğlu  
Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi Bölümü Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Görüşleri Ss, 118-129
Home Economics And Nutrition Education Department Teachers’ And Candidate Teachers’ Opinions of Teaching Profession

Özet | Abstract | Tam Metin |

Barış Çetin -  
Yeni İlköğretim Programı (2005) Uygulamalarının İlköğretim 4. ve 5.Sınıf Öğrencilerinin Öz-Yeterliliklerine Etkisi1 Ss, 130-141
Effects of New Primary Education Curriculum (2005) Applications on the Self-Efficacy Levels of 4th and 5th Graders in Primary Education

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nilgün TATAR Mustafa Kuru  
Açıklamalı Yöntemlere Karşı Araştırmaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımı: İlköğretim Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersine Yönelik Tutumlarına Etkileri1 Ss, 153-165
Inquiry- Based Learning Approach versus Descriptive Methods:Effects on Elementary Students’ Attitudes towards Science

Özet | Abstract | Tam Metin |

Asuman Yüksel -  
İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Empatik Becerileriyle Aile İşlevleri ve Benlik Kavramları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ss, 153-165
The Relationship Between Empathy, Self-Concept and Family Functioning among 5th Grade Elementary Students

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdurrahman Şahin Birsen DOĞAN, Hülya ÇERMİK  
Öğretmen Adaylarının Arama Motoru Kullanırken Karşılaştıkları Temel Sorunlar Ss, 166-177
Major Issues Prospective Teachers Confront while Using a Search Engine

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşenur Büyükgöze Kavas2, Aslı Bugay  
Öğretmen Adaylarının Hizmet Öncesi Eğitimlerinde Gördükleri Eksiklikler ve Çözüm Önerileri1 Ss, 13-21
Perceptions of Prospective Teachers about Deficiencies of Pre-Service Teacher Education and Suggestions

Özet | Abstract | Tam Metin |

ZEYNEL KAPLAN -  
Öğretmen Adaylarının Derse Devamının Öğrenme Başarısına Etkisi Ss, 22-32
The Effects of Attendance on Teacher Candidates’ Learning

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Günay Balım Hale Sucuoğlu- Güliz Aydın  
Fen ve Teknolojiye Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi Ss, 33-41
Developing Attitude Scale towards Science and Technology

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma Susar Kırmızı Nevin Akkaya2  
Türkçe Öğretimi Programında Yaşanan Sorunlara İlişkin Öğretmen Görüşleri Ss, 42-54
Opinions of Teachers about the Problems in the Implementation of New Turkish Teaching Program

Özet | Abstract | Tam Metin |

Makbule Başbay Nuray Senemoğlu  
Projeye Dayalı Öğretimin Akademik Benlik Kavramı ve Derse Yönelik Tutuma Etkisi Ss, 55-66
The Effect of Project Based Instruction on Academic Self-Concept and Attitudes Towards Course

Özet | Abstract | Tam Metin |

Diğdem Müge Siyez -  
Liselerde Görev Yapan Öğretmenlerin İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına Yönelik Algıları ve Tepkileri Ss, 67-80
High School Teachers’ Perceptions of and Reactions towards the Unwanted Student Behaviors

Özet | Abstract | Tam Metin |

Derya Yaylı -  
Türkçe Öğretmeni Yetiştirmede Bir Fakülte-Okul İşbirliği Araştırması: Öğretmen Soruları Ss, 81-91
A Faculty-School Partnership Study in Turkish Teacher Education: Teacher Questions

Özet | Abstract | Tam Metin |

Orhan Kumral -  
Öğretmen Adaylarının Öğretim Elemanlarının Davranışlarına Yönelik Algıları Ss, 92-102
Prospective Teachers’ Perceptions of Instructors’ Behaviors

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Dergimiz Dergipark sistemine taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri