Menü

Hızlı Erişim & Quick access23 . SayıEditörler
Yrd.Doç.Dr. Asım ÇİVİTCİ  Yrd.Doç.Dr. Kazım ÇELİK

DENİZLİ  2008

Sayı Hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenÖzgür Taşkın2 Birgül Şahin  
“Çevre” Kavramı ve Altı Yaş Okul Öncesi Çocuklar1 Ss, 1-12
The Term “Environment” and Six Years Old Kindergarten Children

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma Çobanoğlu -  
Değişim Mantığını Anlamak: Akış Ve Dönüşüm Olarak Örgüt Ss, 110-119
Understanding the Logic of Changing: The Organization as Succession and Transformation

Özet | Abstract | Tam Metin |

Serhat Bahadır Kert3 Mehmet Tekdal  
Alanyazındaki Tasarım İlkelerine Uygun Olarak Geliştirilmiş Çokluortam Ders Yazılımının Lise Düzeyi Fizik Öğretiminde Akademik Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi Ss, 120-131
The Effects of Multimedia Based Courseware Prepared on the Basis of Design Principles from Literature on the Academic Achievement and Retention in High School Physics Instruction

Özet | Abstract | Tam Metin |

Turan Paker -  
Öğretmenlik Uygulamasında Öğretmen Adaylarının Uygulama Öğretmeni ve Uygulama Öğretim Elemanının Yönlendirmesiyle İlgili Karşılaştıkları Sorunlar1 Ss, 132-139
Problems of Student Teachers Regarding The Feedback of University Supervisors and Mentors During Teaching Practice

Özet | Abstract | Tam Metin |

Necla ACUN KAPIKIRAN -  
Başarı Sorumluluğunun ve Başarı Kaygısının Psikopatolojik Belirtilerle İlişkisinin Belirlenmesi1 Ss, 140-149
The Relationship Between Achievement Responsibility and Achievement Anxiety in relation to Psychopathological Symptoms

Özet | Abstract | Tam Metin |

Aynur Pala -  
Öğretmen Adaylarının Empati Kurma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma Ss, 13-23
A Research on the Levels of Empathy of Prospective Teachers

Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil Öngören Abdurrahman Şahin  
Çoklu Zeka Kuramı Tabanlı Öğretimin Öğrencilerin Fen Bilgisi Başarılarına Etkileri Ss, 24-35
Effects of Multiple Intelligence Theory Based Instruction on Students’ Science Achievement

Özet | Abstract | Tam Metin |

Necla KÖKSAL -  
Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerinin Öğretmen, Müdür ve Bakanlık Yetkilileri Tarafından Değerlendirilmesi Ss, 36-46
Assessment of Generic Competences of Teaching Profession by Teacher, School Director and Consultants from the Ministry of National Education

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevgi Özgüngör Şahin Kapıkıran  
Güzel Sanatlar Eğitimi Öğrencilerinin Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerine İlişkin Motivasyon ve Başarı Düzeyleri Ss, 47-60
Fine Arts Education Students’ Motivation and Achievement Levels in Teacher Education

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayten İflazoğlu Songül Tümkaya3  
Öğretmen Adaylarının Güdülenme Düzeyleri ile Drama Dersindeki Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi1 Ss, 61-73
An Investigation of the Relationship between Student Teachers’ Motivation Levels and Their Academic Achievement of Educational Drama

Özet | Abstract | Tam Metin |

Necip Çetin -  
Kuramsal Liderlik Çözümlemelerinin Işığında, Okul Müdürlüğü Ve Eğitilebilir Durumsal Liderlik Özellikleri Ss, 74-84
From the Perspective of Leadership Theories, School Leadership and the Characteristics of Teachable Situational Leadership

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ramazan Gürbüz1 Osman Birgin2  
Farklı Öğrenim Seviyesindeki Öğrencilerin Rasyonel Sayıların Farklı Gösterim Şekilleriyle İşlem Yapma Becerilerinin Karşılaştırılması Ss, 85-94
The Comparison of Students’ Performance at Different Grades Regarding to Making Operation with Different Types of Representation of the Rational Numbers

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma Susar Kırmızı -  
Türkçe Öğretiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Tutum ve Okuduğunu Anlama Stratejileri Üzerindeki Etkisi Ss, 95-109
The Effect of the Creative Drama Method on the Attitude and Reading Strategies in Turkish Teaching

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Dergimiz Dergipark sistemine taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri