Menü

Hızlı Erişim & Quick access22 . SayıEditörler
Dr. Asım ÇİVİTCİ  - Dr. Kazım ÇELİK

Denizli  2007

Sayı Hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenRabia Tanel Serap Kaya Şengören3, Zafer Tanel4  
Fizik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Ss, 1-9
Investigating Attitudes of Prospective Physics Teachers Towards

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nazmiye Çivitçi -  
Çok Boyutlu Okul Öfke Ölçeği’ nin Türkçe’ ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları1 Ss, 99-109
The Adaptation of Multidimensional School Anger Inventory intoTurkish: Validity and Reliability Studies

Özet | Abstract | Tam Metin |

PINAR SARPKAYA -  
Yönetici, Öğretmen, Öğrenci ve Velilere Göre Resmi Liselerdeki Öğrenci Disiplin Sorunlarının Nedenleri Ss, 110-121
The Reasons of Disciplinary Problems at State High Schools According to the Opinons of Administrators, Students, Teachers and Family Members

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ekber Tomul -  
Türkiye’de Eğitime Katılım Üzerinde Gelirin Etkisi Ss, 122-131
Effects of Household Income on Participation in Education in Turkey

Özet | Abstract | Tam Metin |

Meliha TUZGÖL DOST -  
Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumunun Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Ss, 132-143
Examining Life Satisfaction Levels of University Students in Terms of Some Variables

Özet | Abstract | Tam Metin |

Faruk Yücel -  
Etkili Bir Çeviri Eğitimi Ss, 144-155
An Effective Translator Training

Özet | Abstract | Tam Metin |

Salih Zeki Genç1 Temel Kalafat2  
Öğretmen Adaylarının Demokratik Tutumları İle Problem Ss, 10-22
The Research On Evaluatıon Of Prospectıve Teachers’ Democratıc

Özet | Abstract | Tam Metin |

Alev Önder Hülya Gülay3  
Annelerin Kabul Red Düzeyi İle Çocuklarının Empati Becerisi Ss, 23-30
Mother’s Acceptance and Rejected Level of Their Children and

Özet | Abstract | Tam Metin |

Bölüm Editörü:Dr. Asım ÇİVİTCİ - Dr. Kazım ÇELİK  


Ahmet Bildiren Metin Uzun2  
Üstün Yetenekli Öğrencilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Ss, 31-39
An Identification Study For Gifted Students

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Özden -  
Kimya Öğretmenlerinin Kimya Öğretiminde Karşılaştıkları Ss, 40-53
Qualitative and Quantitative Evaluation Of Chemistry Teachers’

Özet | Abstract | Tam Metin |

Tolga KABACA Yavuz Erdoğan2  
Fen Bilimleri, Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Alanlarındaki Ss, 54-63
Examining Of Statistical Properties of the Thesis Studies in the Fields

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sibel Telli Jale Çakıroğlu3 VE Perry Den Brok4  
Genel ve Meslek Liselerinde Öğrenci Algılarına Göre Belirlenen Kişilerarası Öğretmen Profillerinin Karşılaştırılması Ss, 64-72
A Comparison of Teacher Interpersonal Profiles in General and Vocational Schools Depending on the Students’ Perceptions

Özet | Abstract | Tam Metin |

CENGİZ TÜYSÜS Halil Aydın2  
Web Tabanlı Öğrenmenin İlköğretim Okulu Düzeyindeki Öğrencilerin Tutumuna Etkisi Ss, 73-78
Effect of the Web Based Learning on Primary School Students’ Attitudes

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Taş Kazım Çelik3, Ekber Tomul4  
Yenilenen İlköğretim Programının Uygulandığı İlköğretim Okullarındaki Yöneticilerin Liderlik Tarzları1 Ss, 85-98
Leadership Styles of Principals in Elementary Schools Where The New Program is Implemented in Turkey

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Dergimiz Dergipark sistemine taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri