Menü

Hızlı Erişim & Quick access22 . SayıEditörler
Dr. Asım ÇİVİTCİ  - Dr. Kazım ÇELİK

Denizli  2007

Sayı Hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenRabia Tanel Serap Kaya Şengören3, Zafer Tanel4  
Fizik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Ss, 1-9
Investigating Attitudes of Prospective Physics Teachers Towards

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nazmiye Çivitçi -  
Çok Boyutlu Okul Öfke Ölçeği’ nin Türkçe’ ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları1 Ss, 99-109
The Adaptation of Multidimensional School Anger Inventory intoTurkish: Validity and Reliability Studies

Özet | Abstract | Tam Metin |

PINAR SARPKAYA -  
Yönetici, Öğretmen, Öğrenci ve Velilere Göre Resmi Liselerdeki Öğrenci Disiplin Sorunlarının Nedenleri Ss, 110-121
The Reasons of Disciplinary Problems at State High Schools According to the Opinons of Administrators, Students, Teachers and Family Members

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ekber Tomul -  
Türkiye’de Eğitime Katılım Üzerinde Gelirin Etkisi Ss, 122-131
Effects of Household Income on Participation in Education in Turkey

Özet | Abstract | Tam Metin |

Meliha TUZGÖL DOST -  
Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumunun Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Ss, 132-143
Examining Life Satisfaction Levels of University Students in Terms of Some Variables

Özet | Abstract | Tam Metin |

Faruk Yücel -  
Etkili Bir Çeviri Eğitimi Ss, 144-155
An Effective Translator Training

Özet | Abstract | Tam Metin |

Salih Zeki Genç1 Temel Kalafat2  
Öğretmen Adaylarının Demokratik Tutumları İle Problem Ss, 10-22
The Research On Evaluatıon Of Prospectıve Teachers’ Democratıc

Özet | Abstract | Tam Metin |

Alev Önder Hülya Gülay3  
Annelerin Kabul Red Düzeyi İle Çocuklarının Empati Becerisi Ss, 23-30
Mother’s Acceptance and Rejected Level of Their Children and

Özet | Abstract | Tam Metin |

Bölüm Editörü:Dr. Asım ÇİVİTCİ - Dr. Kazım ÇELİK  


Ahmet Bildiren Metin Uzun2  
Üstün Yetenekli Öğrencilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Ss, 31-39
An Identification Study For Gifted Students

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Özden -  
Kimya Öğretmenlerinin Kimya Öğretiminde Karşılaştıkları Ss, 40-53
Qualitative and Quantitative Evaluation Of Chemistry Teachers’

Özet | Abstract | Tam Metin |

Tolga KABACA Yavuz Erdoğan2  
Fen Bilimleri, Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Alanlarındaki Ss, 54-63
Examining Of Statistical Properties of the Thesis Studies in the Fields

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sibel Telli Jale Çakıroğlu3 VE Perry Den Brok4  
Genel ve Meslek Liselerinde Öğrenci Algılarına Göre Belirlenen Kişilerarası Öğretmen Profillerinin Karşılaştırılması Ss, 64-72
A Comparison of Teacher Interpersonal Profiles in General and Vocational Schools Depending on the Students’ Perceptions

Özet | Abstract | Tam Metin |

CENGİZ TÜYSÜS Halil Aydın2  
Web Tabanlı Öğrenmenin İlköğretim Okulu Düzeyindeki Öğrencilerin Tutumuna Etkisi Ss, 73-78
Effect of the Web Based Learning on Primary School Students’ Attitudes

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Taş Kazım Çelik3, Ekber Tomul4  
Yenilenen İlköğretim Programının Uygulandığı İlköğretim Okullarındaki Yöneticilerin Liderlik Tarzları1 Ss, 85-98
Leadership Styles of Principals in Elementary Schools Where The New Program is Implemented in Turkey

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri