Menü

Hızlı Erişim & Quick access13 . SayıEditörler
 

Denizli  2003

Sayı Hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMurat PEKER Prof. Dr. Şeref MİRASYEDİOĞLU**,Prof. Dr. H. İbrahim YALIN***  
ÖĞRENME STİLLERİNE DAYALI ÖĞRETİMDE 4 MAT ÖĞRETİM MODELİ Ss, 1-14
-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ufuk ÖZEN Yrd. Doç. Dr. Zeynep GÜREL  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKIM VE ELEKTROMAGNETİK DALGA OLUŞUMU İLE İLGİLİ KAVRAM YANILGILARI Ss, 177-186
-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet MUTLU Prof.Dr.Mustafa AYDOĞDU**  
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİNDE KOLB’UN YAŞANTISAL ÖĞRENME YAKLAŞIMI Ss, 15-29
-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem KORAY Arş.Gör. Nilgün TATAR  
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KÜTLE VE AĞIRLIK İLE İLGİLİ KAVRAM YANILGILARI VE BU YANILGILARIN 6.,7. ve 8. SINIF DÜZEYLERİNE GÖRE DAĞILIMI Ss, 187-198
-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdal ŞENOCAK Arş. Gör. Refik DİLBER*,Yrd.Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR*,Prof. Dr. Yavuz TAŞKESENLİGİL  
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ISI VE SICAKLIK KONULARINI KAVRAMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ss, 199-210
A STUDY ON PRIMARY STUDENTS’ CONCEPTION LEVEL OF HEAT AND TEMPERATURE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Fatih Taşar -  
FEN ÖĞRETMENİ ADAYLARINA BİLİMİN TARİHİ VE DOĞASININ ÖĞRETİLMESİ Ss, 30-42
TEACHING HISTORY AND THE NATURE OF SCIENCE IN SCIENCE TEACHER EDUCATION PROGRAMS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sacit KÖSE Arş. Gör Bayram COŞTU*,Arş. Gör Ömer Faruk KESER  
FEN KONULARINDAKİ KAVRAM YANILGILARININ BELİRLENMESİ: TGA YÖNTEMİ VE ÖRNEK ETKİNLİKLER Ss, 43-53
DETERMINATION OF STUDENTS’ MISCONCEPTIONS IN SCIENCE: ACTIVITIES THROUGH POE METHOD

Özet | Abstract | Tam Metin |

Faik Özgür KARATAŞ Arş. Gör. Sacit KÖSE *,Arş. Gör. Bayram COŞTU  
ÖĞRENCİ YANILGILARINI VE ANLAMA DÜZEYLERİNİ BELİRLEMEDE KULLANILAN İKİ AŞAMALI TESTLER Ss, 54-69
-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman Nafiz KAYA -  
FEN EĞİTİMİNDE KAVRAM HARİTALARI Ss, 70-79
CONCEPT MAPS IN SCIENCE EDUCATION

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Hakan HANÇER Önder ŞENSOY,Halil İbrahim YILDIRIM  
İLKÖĞRETİMDE ÇAĞDAŞ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNİN ÖNEMİ VE NASIL OLMASI GEREKTİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 80-88
AN EVALATION ABOUT THE IMPORTANCE OF CONTEMPORARY SCIENCE EDUCATION AT ELEMANTARY SCHOOLS AND HOW THIS KIND OF SCIENCE TEACHING MUST BE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa TAN* Arş.Gör.Burak Kaan TEMİZ  
FEN ÖĞRETİMİNDE BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ Ss, 89-101
THE IMPORTANCE AND ROLE OF THE SCIENCE PROCESS SKILLS IN SCIENCE TEACHING

Özet | Abstract | Tam Metin |

Rahmi YAĞBASAN Arş. Gör. Çağlar GÜLÇİÇEK  
FEN ÖĞRETİMİNDE KAVRAM YANILGILARININ KARAKTERİSTİKLERİNİN TANIMLANMASI Ss, 102-120
DESCRIBING THE CHARACTERISTICS OF MISCONCEPTIONS IN SCIENCE TEACHING

Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil AYDIN Arş. Gör. Muhammet UŞAK**  
FEN DERSLERİNDE ALTERNATİF KAVRAMLARIN ARAŞTIRILMASININ ÖNEMİ: KURAMSAL BİR YAKLAŞIM Ss, 121-135
THE IMPORTANCE OF THE INVESTIGATION OF ALTERNATIVECONCEPTIONS IN SCIENCE CLASSES: A THEORETICAL APPROACH

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Doğru Prof.Dr.Mustafa Aydoğdu  
FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN YÖNTEMLERDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR İLE İLGİLİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Ss, 150-158
-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hünkar KORKMAZ Fitnat KAPTAN  
İLKÖĞRETİM FEN ÖĞRETMENLERİNİN PORTFOLYOLARIN UYGULANABİLİRLİĞİNE YÖNELİK GÜÇLÜKLER HAKKINDAKİ ALGILARI Ss, 159-166
-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil Dindar Dr. Süleyman Yaman  
İLKÖĞRETİM OKULLARI BİRİNCİ KADEMEDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM ARAÇ-GEREÇLERİNİ KULLANMADURUMLARI Ss, 167-176
THE USING CONDITION OF EDUCATIONAL TOOLS BY SCIENCE TEACHERS IN FIRST GRADE OF PRIMARY SCHOOLS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gürsoy Meriç  
BİR DEĞERLENDİRME VE LABORATUAR ARACI OLARAK V-DİYAGRAMI’NIN TARİHİ, KULLANIMI ve FEN EĞİTİMİNE SAĞLAYACAĞI KATKILAR ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 136-149


Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri