Menü

Hızlı Erişim & Quick access13 . SayıEditörler
 

Denizli  2003

Sayı Hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMurat PEKER Prof. Dr. Şeref MİRASYEDİOĞLU**,Prof. Dr. H. İbrahim YALIN***  
ÖĞRENME STİLLERİNE DAYALI ÖĞRETİMDE 4 MAT ÖĞRETİM MODELİ Ss, 1-14
-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ufuk ÖZEN Yrd. Doç. Dr. Zeynep GÜREL  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKIM VE ELEKTROMAGNETİK DALGA OLUŞUMU İLE İLGİLİ KAVRAM YANILGILARI Ss, 177-186
-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet MUTLU Prof.Dr.Mustafa AYDOĞDU**  
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİNDE KOLB’UN YAŞANTISAL ÖĞRENME YAKLAŞIMI Ss, 15-29
-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem KORAY Arş.Gör. Nilgün TATAR  
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KÜTLE VE AĞIRLIK İLE İLGİLİ KAVRAM YANILGILARI VE BU YANILGILARIN 6.,7. ve 8. SINIF DÜZEYLERİNE GÖRE DAĞILIMI Ss, 187-198
-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdal ŞENOCAK Arş. Gör. Refik DİLBER*,Yrd.Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR*,Prof. Dr. Yavuz TAŞKESENLİGİL  
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ISI VE SICAKLIK KONULARINI KAVRAMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ss, 199-210
A STUDY ON PRIMARY STUDENTS’ CONCEPTION LEVEL OF HEAT AND TEMPERATURE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Fatih Taşar -  
FEN ÖĞRETMENİ ADAYLARINA BİLİMİN TARİHİ VE DOĞASININ ÖĞRETİLMESİ Ss, 30-42
TEACHING HISTORY AND THE NATURE OF SCIENCE IN SCIENCE TEACHER EDUCATION PROGRAMS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sacit KÖSE Arş. Gör Bayram COŞTU*,Arş. Gör Ömer Faruk KESER  
FEN KONULARINDAKİ KAVRAM YANILGILARININ BELİRLENMESİ: TGA YÖNTEMİ VE ÖRNEK ETKİNLİKLER Ss, 43-53
DETERMINATION OF STUDENTS’ MISCONCEPTIONS IN SCIENCE: ACTIVITIES THROUGH POE METHOD

Özet | Abstract | Tam Metin |

Faik Özgür KARATAŞ Arş. Gör. Sacit KÖSE *,Arş. Gör. Bayram COŞTU  
ÖĞRENCİ YANILGILARINI VE ANLAMA DÜZEYLERİNİ BELİRLEMEDE KULLANILAN İKİ AŞAMALI TESTLER Ss, 54-69
-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman Nafiz KAYA -  
FEN EĞİTİMİNDE KAVRAM HARİTALARI Ss, 70-79
CONCEPT MAPS IN SCIENCE EDUCATION

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Hakan HANÇER Önder ŞENSOY,Halil İbrahim YILDIRIM  
İLKÖĞRETİMDE ÇAĞDAŞ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNİN ÖNEMİ VE NASIL OLMASI GEREKTİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 80-88
AN EVALATION ABOUT THE IMPORTANCE OF CONTEMPORARY SCIENCE EDUCATION AT ELEMANTARY SCHOOLS AND HOW THIS KIND OF SCIENCE TEACHING MUST BE

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa TAN* Arş.Gör.Burak Kaan TEMİZ  
FEN ÖĞRETİMİNDE BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ Ss, 89-101
THE IMPORTANCE AND ROLE OF THE SCIENCE PROCESS SKILLS IN SCIENCE TEACHING

Özet | Abstract | Tam Metin |

Rahmi YAĞBASAN Arş. Gör. Çağlar GÜLÇİÇEK  
FEN ÖĞRETİMİNDE KAVRAM YANILGILARININ KARAKTERİSTİKLERİNİN TANIMLANMASI Ss, 102-120
DESCRIBING THE CHARACTERISTICS OF MISCONCEPTIONS IN SCIENCE TEACHING

Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil AYDIN Arş. Gör. Muhammet UŞAK**  
FEN DERSLERİNDE ALTERNATİF KAVRAMLARIN ARAŞTIRILMASININ ÖNEMİ: KURAMSAL BİR YAKLAŞIM Ss, 121-135
THE IMPORTANCE OF THE INVESTIGATION OF ALTERNATIVECONCEPTIONS IN SCIENCE CLASSES: A THEORETICAL APPROACH

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Doğru Prof.Dr.Mustafa Aydoğdu  
FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN YÖNTEMLERDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR İLE İLGİLİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Ss, 150-158
-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hünkar KORKMAZ Fitnat KAPTAN  
İLKÖĞRETİM FEN ÖĞRETMENLERİNİN PORTFOLYOLARIN UYGULANABİLİRLİĞİNE YÖNELİK GÜÇLÜKLER HAKKINDAKİ ALGILARI Ss, 159-166
-

Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil Dindar Dr. Süleyman Yaman  
İLKÖĞRETİM OKULLARI BİRİNCİ KADEMEDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM ARAÇ-GEREÇLERİNİ KULLANMADURUMLARI Ss, 167-176
THE USING CONDITION OF EDUCATIONAL TOOLS BY SCIENCE TEACHERS IN FIRST GRADE OF PRIMARY SCHOOLS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gürsoy Meriç  
BİR DEĞERLENDİRME VE LABORATUAR ARACI OLARAK V-DİYAGRAMI’NIN TARİHİ, KULLANIMI ve FEN EĞİTİMİNE SAĞLAYACAĞI KATKILAR ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 136-149


Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Dergimiz Dergipark sistemine taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri