Menü

Hızlı Erişim & Quick accessSINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TEMEL MATEMATİK DERSİNE İLİŞKİN
(LEARNING LEVEL OF CONCEPTS AND VIEWS ABOUT BASIC MATHEMATICS OF CLASS )

Yazar : Mustafa KANDEMİR  x  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2006
Sayı : 19
Sayfa : 29-36
Doi Number :


Özet
Bu araştırma, Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalında Okutulan Temel Matematik dersi üzerine hazırlanmış olup, Amasya Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalında öğrenim gören 320 öğretmen adayına uygulanmış bir anket çalışmasıdır. Bu çalışmada, öğrencinin bu derse ait görüşlerinin ve kavramların öğrenim düzeyinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Dolayısıyla, yapılan bu araştırmada öğrenciye iki adet tablo sunulmuştur. Bu tablolardan birincisi Temel Matematik dersine ait bazı görüşleri; ikincisi ise, hem bu görüşlerle paralellik olup olmadığını, hem de Temel Matematik dersine ait bazı kavramların öğrenim düzeyini ölçmek üzere hazırlanmış soruları içermektedir. İkinci tabloda verilen kavramların veya kavramların kullanılmasını isteyen ifadelerin bazıları doğru, bazıları yanlış olarak hazırlanmıştır. Her iki tabloya ait anket sonuçlarının değerlendirilmesi neticesinde, öğrencilerin bu derse ait yeterli kazanıma sahip olmadıkları, kavram öğreniminin genel olarak istenilen düzeyde bulunmadığı ve tablolar arasında olumlu anlamda tam bir paralellik olmadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Temel Matematik, kavram, kavram öğrenim

Abstract
This study is a questionnaire designed for the Basic Mathematics carried out in class teacher department applied to the 320 student teachers attending to the class teacher department of Amasya Education Faculty. This study aims to determine the views of the students and their learning level of concepts about the subject. Therefore, two tables were given to the students in this study. In the first table there are questions about the views on Basic Mathematics and in the second table questions about both if there is a parallelism with these views and also to measure the learning level of the some concepts in Basic Mathematics. Some of the concepts or the expressions interpreting these concepts given in the second table are true and some of them are false. The evaluation of both these tables indicate that the students do not have enough qualification for the subject, the level of concept learning is not generally at an adequate level and there is no exact positive parallelism between the to tables.

Keywords
Basic Mathematics, concept, learning concept.

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri