Menü

Hızlı Erişim & Quick accessOKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ
(THE LEVEL OF PRESCHOOL TEACHERS’ CLASSROOM )

Yazar : Ezgi DENİZEL GÜVEN  Nilgün CEVHER  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2005
Sayı : 18
Sayfa : 71-92
Doi Number :


Özet
Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerinin ne düzeyde olduğu ve bunun çeşitli değişkenlerle ilişkisini belirlemektir. Araştırmanın örneklemini 2004-2005 eğitim-öğretim yılında Denizli il merkezinde resmi ve özel okullarda görev yapan 93 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerinin yeterli düzeyde olduğu görülmüştür. Kıdem yılı, sınıf mevcudu, okulun bulunduğu çevrenin sosyo-ekonomik düzeyi ve sınıf yönetimine ilişkin hizmet içi eğitim alma durumu açısından öğretmenlerin sınıf yönetimi becerisine ilişkin anlamlı bir fark bulunamazken; eğitim durumu ve çalışılan okul türü açısından öğretmenlerin sınıf yönetimi becerisine ilişkin anlamlı fark bulunmuştur. Elde edilen nitel araştırma bulgularına göre öğretmenlerin çoğunun öğrenci merkezli yönetim anlayışını benimsediği, uygunsuz davranışlarla başa çıkmada sözel iletişime odaklandığı saptanmıştır. Araştırma bulguları literatür ışığında tartışılmış ve ilgililere önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Sınıf yönetimi, Okul Öncesi Eğitim, Okul Öncesi

Abstract
The purpose of the study was to determine preschool and kindergarten teachers’ level of classroom management skills. Also, preschool and kindergarten teachers were examined in relation to different variables. The sample of this study consisted of 93 preschool and kindergarten teachers working in Denizli. According to results of this study: Most of the preschool and kindergarten teachers had average level of classroom management skills. According to teachers’ teaching experience, number of students in classroom, socio-economic situation of school and to attend training programs about classroom management or not, there was no significant difference among all groups. However, according to teachers’ educational background and the type of schools, there were significant differences among all groups. These findings were supported by open-ended questions which were asked teachers.

Keywords
Classroom Management, Early Childhood Education, Qualifications

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri