Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME DERSİ
(x )

Yazar : Fethi ÇELİK  Ali Suat Önal  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2005
Sayı : 18
Sayfa : 31-49
Doi Number :


Özet
Bu çalışmada öğretmen yetiştiren kurumlarda 1998-1999 öğretim yılında uygulamaya konulan öğretim programında ikinci sınıf II. yarıyılda verilen Öğretimde Planlama ve Değerlendirme dersinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bunun için anket yoluyla öğrenci görüşlerine başvurulmuş, görüşme tekniği ile de öğretim elemanlarının görüşleri alınmıştır. Bu görüşler öğrencilerin dersin hedeflerine ulaşma düzeyi, dersin içeriği, yarıyılı, tek ya da ayrı dersler olarak düzenlenmesi, ders ortamları, ölçme ve değerlendirme ile ilgilidir. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, frekans ve betimsel analiz yönteminden yararlanılmıştır. Sonuç olarak, öğrenciler dersin belirlenen hedeflerini önemli ölçüde gerçekleştiremedikleri gözlemlenmiştir. Ayrıca, öğretim elemanları ve öğrenciler ders içeriğinin çok kapsamlı olduğunu ve sürenin yeterli olmadığını, dersin birden fazla dönemde farklı dersler biçiminde düzenlenmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Araştırma bulgularına göre de çözüm önerileri geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Öğretimde Planlama ve Değerlendirme

Abstract
The purpose of this study is to evaluate “Education Planning and Evaluation” course taught in spring term of second year, put into practice in teacher training institutions in 1998-1999 education year. Therefore, students” notions are gathered via a questionnaire and the instructors” notions are gathered via interview. The subjects of the questionnaire and the interview are the level of students” realizing the objectives of the course, course content, semester of the course, arranging a single or distinct courses, course environments, measurement and evaluation . The collected data were analyzed by means of mean, frequency and descriptive analysis method. The results of the study show that the students have not reached the predetermined objectives of the course. Moreover, according to instructors and students, the course is too comprehensive, time is insufficient and the course should be taught in more semesters under the names of different courses, Suggestions are revealed with regard to findings of the study.

Keywords
Education Planning and Evaluation

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri