Menü

Hızlı Erişim & Quick accessRESİM-İŞ DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARIN ÖLÇÜLMESİ
(x )

Yazar : Feryal BEYKAL ORHUN  x  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2005
Sayı : 18
Sayfa : 19-29
Doi Number :


Özet
Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okulları 6.sınıf öğrencilerinin Çok Alanlı Sanat Eğitimi Yöntemine “ÇASEY” göre Resim – İş dersine yönelik tutum ölçeği hazırlanarak incelenmesidir. Araştırma deney grubunda Çok Alanlı Sanat Eğitimi Yöntemi “ÇASEY”, kontrol grubunda ise geleneksel eğitim yöntemi izlenmiştir. Hazırlanan bu ölçek uygulama yapılacak okulun 7. sınıflarındaki toplam 107 kişi üzerinde yapılan pilot çalışma sonucunda güvenirlik kat sayısı .81 olarak bulunmuştur. Yapılan madde analizi sonucunda 30 maddelik ölçek 26 maddeye indirilmiş ve nihai hale getirilmiştir. Veriler SPSS 11.0 paket programında değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda ÇASEY’nin uygulandığı sınıf ile geleneksel yöntemin uygulandığı sınıftan öğrencilerin Resim – İş dersine yönelik tutumları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu durum ÇASEY’nin öğrencilerin duyuşsal özelliklerini olumlu yönde etkilediğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Çok Alanlı Sanat Eğitimi Yöntemi, Tutum, Geleneksel Eğitim Yöntemi.

Abstract
The purpose of this study was to develop and test the scale for attitudes of 6th grade primary school students’ toword art lesson programme, where Multi Disciplinary Art Education Method was implemented. While a Multi Disciplinary Art Education Method was applied to the experiment group, a traditional education method was applied to the other group. In a pilot study where 107 seventh grade students in the primary school were tested the cronbach alpha level was .81. As a result of factor analysis, out of 30 originial items 26 items were retained and the final scale is obtained. Data were evaluated using SPSS 11.0 pocket programe. There was significant difference between attitudes of students in the classroom. Where Multi Disciplinary Art Education Method was implemented and the attitudes of the students in the classroom where traditional teaching methods were applied. These results imply suggest that Multi Disciplinary Art Education Method has positive effecty on students’ affective features.

Keywords
Multi Disciplinary Art Education Method, attitude, a traditional education method.

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri