Menü

Hızlı Erişim & Quick accessSanat Eğitiminde Kolaj Tekniği ve Öğrencilerin Kompozisyon Kurma Becerilerine Katkısı
(Collage Technique in Art Education and Contribution to the Skill of Students to Build Composition )

Yazar : Evrim Çağlayan    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 43
Sayfa : 1-14
Doi Number : 10.9779/PUJE852


Özet
Resim sanatında kolaj tekniği 20. yüzyılın başlarından itibaren kullanılmaktadır. Öncü isimleri arasında Picasso ve Braque’nin yer aldığı bu teknik geleneksel resim malzemelerinin yanında farklı malzemeleri de kullanmayı olanaklı kılmıştır. Sanatta ortaya çıkan bu yeni teknik zamanla sanat eğitimi sürecinde de yer almıştır. Bu çalışmanın amacı; kolaj tekniğinin öğrencilerin kompozisyon kurma becerilerine katkısını araştırmaktır. Nitel araştırma yaklaşımının benimsendiği bu çalışmada, öğrencilerin kolaj tekniğinden yararlanarak kurdukları kompozisyonlar alan uzmanlarının görüşlerine sunulmuştur. Elde edilen verilerin analizi sonucu ortaya çıkan bulgular kolaj tekniği ile kompozisyon kurma becerileri arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir. Çalışma sonucunda; öğrencilerin kazanımları, ortaya çıkan çalışmaların nitelikleri ve uzmanların yorumları birlikte değerlendirildiğinde kolaj tekniğinin çalışma grubunda yer alan öğrencilerin kompozisyon kurma becerilerini geliştirdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Sanat Eğitimi, Resim, Kolaj, Tasarım İlkeleri, Kompozisyon

Abstract
Collage technique has been used since the beginning of the 20th century in art of painting. Among its leading names, Picasso and Braque's technique has made it possible to use different materials besides traditional painting materials. This new technique, which emerged in art, took place in the process of art education with time. The aim of this study is to search the contribution of collage technique to the skill of students to build composition. In this study, in which the qualitative research approach is interiorized, composition of the students that they make by using the collage technique are presented to oppinions of the experts. Analysis of the obtained data showed that there are significant relationship between collage technique and the skill of students to build composition. In the results of study; it can be said that the collage technique developed the skills of students to build composition.

Keywords
Art Education, Painting, Collage, Design Principles, Composition

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Dergimiz Dergipark sistemine taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri