Menü

Hızlı Erişim & Quick accessZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERE EĞİTİM VEREN ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ
(x )

Yazar : Günseli Girgin  Asuman Baysal  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2005
Sayı : 18
Sayfa : 1-10
Doi Number :


Özet
Öğretmenlik mesleği, geleceğin yetişkinleri öğrencilerin yetiştirilmesi, gelişimleri, eğitimleri açısından diğer meslekler arasında stratejik bir önem taşımaktadır. Buna karşın öğretmenlik mesleği, bazı stres kaynaklarından dolayı ruh sağlığı açısından riskli bir meslektir.Literatürde, olumsuzlukların yaşanması, enerjinin kaybı ya da fiziksel rahatsızlıklarla karakterize, ruhsal ve fiziksel enerji azalması durumu “öğretmenlerde tükenmişlik sendromu” olarak karşımıza çıkmaktadır.Bu çalışmada, özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin, özürlü çocukların özelliklerine ve gereksinimine ilişkin özel uygulamalar ve mesleki sorumlulukları nedeniyle bu sendroma yakın oldukları düşünülerek, mesleki tükenmişlik düzeyleri ile cinsiyet, yaş, sosyo-ekonomik düzey algısı, hizmet süresi, iş arkadaşlarından destek görme, üstlerinden takdir görmeleri incelenmeye çalışılmıştır.Araştırmaya İzmir İl merkezinde bulunan özel eğitim kurumlarında görev yapan 48 öğretmen katılmıştır.Veri toplama aracı olarak Maslach Tükenmişlik Envanteri- Öğretmen Formu ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır.Elde edilen bulgular, özel eğitim öğretmenlerinin tükenmişlik sendromunu, cinsiyet, sosyo-ekonomik düzey algısı, iş arkadaşlarından destek görme, mesleklerinin toplumda hak ettikleri yeri bulup bulmaması, üstlerinden takdir görme değişkenlerine bağlı olarak, değişen ağırlıklarla özellikle duygusal tükenme ve duyarsızlaşma boyutlarında yaşadıklarını göstermiştir. Tükenmişlik, özel eğitim, öğretmen

Anahtar Kelimeler
Tükenmişlik, özel eğitim, öğretmen

Abstract
Teaching profession is a strategic occupation in that it conributes to educating the adults of the future. However, depending on some stress sources related with the occupation teachers have a special risk for menthal health.Depending on literature, negative life events, loss of energy and formation of some physical discomfort is defined as”burnout sendrom” on teacher.The sample of this study consists of 48 special education teachers teaching at different special education institutes at İzmir.Maslach Burnout Inventory was used as data gathering instrument, with the belief that this group of teachers were closer to the risk of burnout because of the responsibilities they carry in relation with the needs of the special education children .The aim of the study is to investigate the relation between burnout syndrome of special education teachers with their sex, ages socioeconomic status, support from collegues beliefs on status of their occupation, appreciation from their administors.The data gathered demonstrated that, special education teachers experience emotional burnout and insensitiveness in different levels depending on sex, socio-economic status, support from collegues, belief on status of their occupation, appreciation from the administrators. Key words: Burnout, special education, teacher

Keywords
Burnout, special education, teacher

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri