Menü

Hızlı Erişim & Quick accessTürkiye'de Uygulanan Okul Öncesi Eğitim Programında Matematik: Planlama ve Uygulama
(Mathematics in Pre-School Education Program in Turkey: Planning and Implementation )

Yazar : Maide Orcan Kacan  Maide Orçan Kaçan ve Medera Halmatov  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 42
Sayfa : 149-161
Doi Number : 10.9779/PUJE844


Özet
Bu çalışma, okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin programda matematik eğitimini planlama ve uygulama durumlarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Türkiye’de okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler oluşturmuştur. Araştırmanın çalışma grubuna ulaşılabilir örneklemden 165 öğretmen dahil edilmiştir. Araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak öğretmenlere ilişkin genel bilgileri toplamak amacıyla “Genel Bilgi Formu” ve Amerika'da Building Blocks projesi kapsamında Clements ve Sarama (2000/2014) tarafından geliştirilen ve araştırmacılar tarafından formun orijinali temel alınarak geçerlik çalışması yapılan “Okul Öncesi Programda Matematik Eğitimi Değerlendirme Öğretmen Formu” kullanılmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda elde edilen verilerin analizinde; frekans ve yüzde dağılımları kullanılmış olup araştırma bulguları alan yazınla ilişkilendirilerek tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Okul öncesi program, matematik eğitimi, planlama ve uygulama

Abstract
This study was conducted to examine the planning and implementation status of mathematics education in the program by teachers working in pre - school institutions. The target population of the research was composed of teachers who worked in pre-school education institutions in Turkey. A total of 165 randomly selected teachers were included in the sample group within the accessible population. A descriptive survey model was used in the study. "General Information Form" for collecting general information about teachers and "Mathematics Education Assessment Teacher Form in Pre-School Program" which was originally developed by Clements and Sarama (2000/2014) as part of the Building Blocks project in the United States were used after validity issues are provided. In the analysis of the data gathered in accordance with the research purpose; frequency and percentage distributions were used and the research findings were also discussed in relation to the current literature.

Keywords
Okul öncesi program, matematik eğitimi, planlama ve uygulama

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri