Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖğretmen Olmak: İlkokul Öğretmenlerinin Öğretimle ilgili (Yanlış) Kavramsallaştırmaları ve İnançları
(Being a Teacher: Elementary Teachers’ (mis)Conceptions and (ill-structured) Beliefs about Teaching )

Yazar : Sibel Duru    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 42
Sayfa : 135-142
Doi Number : 10.9779/PUJE843


Özet
Bu araştırmanın amacı ilkokul öğretmenlerinin öğretimle ile ilgili inanç ve kavramsallaştırmalarını araştırmak, öğrenci merkezli anlayışları ile ilgili varsa yanlış kavramsallaştırmalarını, ürettikleri öğretmen metaforlarına dayanarak ortaya çıkarmaktır. Araştırmaya 151 deneyimli ilkokul öğretmeni katılmıştır. Katılımcılar 81 farklı metaphor üretmişlerdir. Araştırma sonucuna göre aynı metaforlar farklı katılımcılar tarafından farklı eğitim anlayışları için kullanılabildiği gözlenmiştir. Ayrıca araştırmanın sonucu göstermektedir ki katılımcıların çoğunluğu (57, 6 %) ürettikleri metaforların öğrenci merkezli olduğunu düşünmelerine rağmen, üretilen metaforların büyük bir bölümü (78.8%) öğretmen merkezli eğitim anlayışını yansıtmaktadır. İçerik analiz sonuçlarına göre katılımcıların bazılarının öğrenci merkezli anlayışa yönelik net bir kavramlaştırmaya sahip olmadıkları görülmüştür. Ayrıca, özellikle öğrenci merkezli anlayışla özdeşleşen, rehber, aktif öğrenme, öğrenci ihtiyaçları, farklılıkları ve ilgileri gibi, bazı temel kavramlarla ilgili yanlış kavramsallaştırmaların olduğu gözlenmiştir. Araştırma sonucunda ilgili tartışma ve öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Öğretmen metaforları; öğretmen inançları;öğrenci merkezli eğitim anlayışı; öğretmen merkezli eğitim anlayışı; ilkokul öğretmenleri

Abstract
The purpose of this study is to investigate experienced elementary teachers’ beliefs and conceptions about teaching and to explore their ill structured beliefs and misconceptions in the context of student-centered education perspective. 151 experienced elementary teachers in Turkey participated in the study. The participants produced 81 metaphors from parents up to multi charger for the concept of a teacher. The results of the study showed that some of the same metaphors were used for different perspectives by different participants. In addition, majority of the participant (57,6 %) believed that their metaphors represented student-centered perspective. On the other hand, the results of descriptive analysis showed that of the 151 elementary teachers, 119 (78.8%) had teacher-centered beliefs, 8 (5.3%) had student-centered beliefs while 24 (15.9%) elementary teachers had mixed beliefs.. The result of the content analyses indicated that some of the elementary teachers did not have any clear conceptions about student-centered teaching. These teachers described their metaphors as student-centered or mixed perspectives in terms of codependent relationships between students and teacher, instead of psychological and philosophical foundations of education. In addition, it was observed that the most popular misconceptions and ill structured beliefs were related to “guide”, “active learning” and “students’ need, interest and differences”. Discussions of the findings and recommendations for further research are presented.

Keywords
Teaching metaphors; teachers’ beliefs; student- centered perspectives; teacher-centered perspectives

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri