Menü

Hızlı Erişim & Quick accessOkulöncesi Dönem Çocuklarının Problem Çözme Becerilerinin Satranç Eğitimi Alma Durumlarına Göre İncelenmesi
(Okulöncesi Dönem Çocuklarının Problem Çözme Becerilerinin Satranç Eğitimi Alma Durumlarına Göre İncelenmesi )

Yazar : Pınar Bağçeli Kahraman  Ayşe Çubukcu  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 43
Sayfa : 51-62
Doi Number : 10.9779/PUJE841


Özet
Bu araştırmanın amacı, okul öncesi dönem çocuklarının problem çözme becerilerini satranç eğitimi alma durumlarına göre incelemektir. Araştırmanın örneklemini 2016-2017 eğitim öğretim yılında satranç eğitimi alan 80 çocuk ile satranç eğitimi almayan 80 çocuk olmak üzere toplam 160 okul öncesi dönem çocuğu oluşturmaktadır. Satranç eğitimi alan ve satranç eğitimi almayan çocukların problem çözme becerilerini incelemek amacıyla Oğuz (2012) tarafından geliştirilen “Problem Çözme Becerisi Ölçeği” (PÇBÖ) kullanılmıştır. Satranç eğitimi alan ve almayan çocukların problem çözme becerisi puanları arasındaki farkı saptamak amacıyla verilere Independent Sample t-Test uygulanmıştır. Uygulanan t-Testi sonuçlarına göre satranç eğitimi alan çocuklarla satranç eğitimi almayan çocukların problem çözme becerileri arasında satranç eğitimi alanların lehine anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır.. Araştırma sonuçlarına göre okul öncesi dönemde alınan satranç eğitiminin çocukların problem çözme becerileri üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılabilir.

Anahtar Kelimeler
Okulöncesi eğitim, satranç eğitimi, problem çözme

Abstract
The aim of this study is to determine whether chess education makes a difference in social problem solving skills of the preschool children or not. Totally 160 samples were reached; including 80 preschool students who had chess education and 80 preschool students who did not have chess education. In order to examine the problem solving skills of the children who had chess education and the ones who did not, “Problem Solving Skills Scale”, which was developed by Oğuz (2012), was used. In order to examine the problem solving skills of the children who took chess education and the ones who did not, Independent Samples t-Test was used and the findings obtained were interpreted. According to the findings obtained from the research, a significance difference was encountered between the problem solving skills of the children on behalf of the ones who took chess education. This research indicate that chess education affect the problem solving skills of the children in a positive way.

Keywords
Preschool education, chess training, problem solving skills

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Dergimiz Dergipark sistemine taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.org.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri