Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖğretim Teknolojileri Derslerinin İçeriğine ve İşleyişine İlişkin Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Algıları
(The Perceptions of Pamukkale University Faculty of Education Students about the Content and Teaching of Instructional Technologies Courses )

Yazar : OSMAN SİNECEN  Fatma SİNECEN, Mahmut SİNECEN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 42
Sayfa : 125-133
Doi Number : 10.9779/PUJE839


Özet
Gelişen teknoloji ile etkili öğretim modelinin, şeklinin, sunumunun ve içeriğinin değiştirilmesi gereksinimi doğmuştur. Hayatımızın her alanına giren teknolojinin, her geçen gün büyük bir hızla gelişmesi ve yaygınlaşması, öğrenci ve öğretmenlerin öğretim teknolojilerini kullanma becerilerini geliştirme niteliği ve seviyesini arttırmalarında önemli bir etken olmuştur. Bu çalışmada, grafik ve canlandırma içerikli dersleri alan öğretmen adaylarının materyal geliştirme de grafik tabanlı programların kullanımına ilişkin görüşleri incelenmiştir. Yapılan çalışma kapsamında Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin bu dersler ile ilgili görüşlerini ölçmek adına bir ölçek geliştirilmiştir. 4 farklı bölüme uygulanan ölçeğin analizi sonucunda öğretmen adaylarının bölüm, cinsiyet ve sınıf bilgileri üzerinde anlamsal farklılıklar gözlemlenmiştir. Bilhassa 1. Sınıfta olan ve çoğunluğu kız öğrencilerden oluşan Okul Öncesi Eğitimi Bölümü öğrencileri ders içeriklerini yeterli görmelerine karşın derslerin gereksiz olduğunu belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Öğretim Teknolojileri, Grafik ve Canlandırma, Ölçek, Ders Algısı

Abstract
The model, shape, presentation and content of effective teaching should be changed because of the developing technology. The technology, which has been developing and spreading rapidly with each passing day, has entered into every field of our life. So that, it has been an important factor in enhancing the quality and level of development of the using skill of the instructional technologies of students and teachers. In this context, the courses that have content of graphic and animation have important contents for learning graphics based programs which are used the material development of teacher candidates. In this study, a scale was developed to measure the opinions of students of Pamukkale University Faculty of Education on these courses. It applied in 4 different department. As a result of analyzing the scales, semantic differences were observed on the department, gender and classroom knowledge of teacher candidates. Particularly the students in the Pre-School Education Department, who are in the first grade and mostly composed of female students, are satisfied with the content of the courses but they stated that the courses are unnecessary.

Keywords
Instructional Technologies, Graphic and Animation, Scale, Perception of Course

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri