Menü

Hızlı Erişim & Quick accessSosyal Bilgiler Öğretiminde Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla Kavram Yanılgılarının Tespiti ve Kavram Öğretimi
(Identification of Concepts Misconceptions and Teaching Concepts through the Word Association Test in Social Studies Education )

Yazar : Talip ÖZTÜRK  Nazile Yılmaz Özcan  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 42
Sayfa : 109-123
Doi Number : 10.9779/PUJE838


Özet
Çalışmanın amacı, alternatif bir ölçme aracı olan kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla 5. sınıf öğrencilerinin “Bölgemizi Tanıyalım” ünitesindeki program dâhilinde yer alan kavramlarla ilgili kavramsal gelişim sürecini incelemektir. Çalışma, Ordu’nun Çatalpınar ilçesinde bulunan bir ortaokulun 5. sınıflarında öğrenim gören 46 öğrenciyle yapılmıştır. Çalışmada veri aracı olarak kelime ilişkilendirme testi (KİT) kullanılmıştır. Çalışmanın ön test ve son test kısımlarında ünitedeki kavramları içeren kelime ilişkilendirme testi uygulanmıştır. Öğrencilere Sosyal Bilgiler öğretim programı dâhilinde “Bölgemizi Tanıyalım” ünitesinde geçen on altı kavram verilmiştir. Öğrencilerin ön test sonucunda ön bilgilerinin konuyla alakasız geniş bir alana yayıldığı; kavramların geçtiği cümleleri kurmakta zorlandıkları veya kavramlarla ilgili asıl anlamlarının dışında cümleler kurdukları gözlenmiştir. Öğrencilerin kavram yanılgıları sebebiyle, farklı tipteki soruları cevaplarken güçlük çektikleri görülmüştür. Yapılan ön testle kavram farkındalığı yaratılmaya ve anlamlı öğrenme gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Bu çalışma sonucunda KİT’in bahsedilen amaçları kullanılabilecek bir ölçme-değerlendirme aracı olarak eğitim ortamlarında alternatif bir ölçme aracı olarak kullanılabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Kelime ilişkilendirme testi, sosyal bilgiler, “bölgemizi tanıyalım” ünitesi, kavram öğretimi.

Abstract
The aim of the study is to examine the conceptual development process of the concepts in the unit of “let’s learn our region” of the 5th grade students through the word association test which is an alternative measurement tool. The study was conducted with 46 students who were educated in the 5th grade of a middle school in Çatalpınar district of Ordu. A word association test (WAT) was used as a data gathering tool in the study. In the pre-test and post-test sections of the study, the word association test including the concepts in the unit was applied. Within the scope of the Social Studies curriculum, students are given sixteen concepts in “let’s learn our region” unit. The preliminary test results of the students have spread to a wide range of irrelevant topics; It is observed that they have difficulty in constructing the sentences through which the concepts pass, or they have made statements other than their real meaning about the concepts. Because of the misconceptions of the students, it was seen that they had difficulty in answering different types of questions. It was tried to realize conceptual awareness and meaningful learning by pre-test. As a result of this study it is thought that WAT can be used as an alternative measurement tool in educational environments as a measurement-evaluation tool in which the mentioned aims can be used.

Keywords
Word association test, social studies, “let’s learn our region” unit, concept teaching.

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri