Menü

Hızlı Erişim & Quick accessDünya Vatandaşlığı İçin Karakter ve Değerler Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması
(Adaptation of Character and Values as Global Citizens Assesment Questionnaire Into Turkish )

Yazar : dilek karışan  ÖZGÜL YILMAZ tÜZÜN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 42
Sayfa : 74-85
Doi Number : 10.9779/PUJE823


Özet
Bu çalışmanın amacı Lee, Yoo, Choi, Kim, Krajcik, Herman ve Zeidler (2013) tarafından geliştirilen Dünya Vatandaşlığı İçin Karakter ve Değerler Ölçeği’nin Türkçe uyarlaması geçerlik ve güvenirlik araştırmasını yapmaktır. Ölçek üç yapısal karakteristiğe sahiptir; ekolojik dünya görüşü, toplumsal ve ahlaki merhanet, ve sosyobilimsel hesap verebilirlik. Ölçek fen bilgisi öğretmenliği programında öğrenim görmekte olan 241 adet üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucuna göre ölçek dört alt boyuttan oluşmaktadır; sürdürülebilir kalkınma, empatik endişeler, ahlaki ve etik duyarlılık, harekete geçme isteği. Açımlayıcı faktör analizinde ortaya çıkan boyutları test etmek için doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarının da dört boyutu desteklediği görülmüştür. Bu çalışma literature Dünya vatandaşlığı için karakter ve değerler ölçeğinin geçerli ve güvenilir bir uyarlama örneği sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Sosyobilimsel konular, karakter eğitimi, Değerler Eğitimi, Dünya Vatandaşlığı

Abstract
The purpose of this study was to generate a Turkish version of the Character and Values as Global Citizens Assessment (CVGCA) questionnaire originally developed by Lee, Yoo, Choi, Kim, Krajcik, Herman and Zeidler (2013). The CVGCA questionnaire composed of three structural characteristics -ecological worldview, social and moral compassion, and socioscientific accountability. The Turkish version of the scale was administered to 241 junior and senior pre-service science teachers. Exploratory factor analysis (EFA) was conducted and produced a four factor structure for the Turkish version of the CVGCA questionnaire that included: sustainable development, empathetic concerns, moral and ethical sensitivity, and willingness to act. In order to check the factor structure explored by EFA, the CFA analysis was followed. CFA analysis confirmed the four factor structures found in EFA analysis. This study provided a valid and reliable Turkish version of CVGCA questionnaire for future studies.

Keywords
Socioscientific issues, Character education, Value Education, Global citizenship

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri