Menü

Hızlı Erişim & Quick accessAnne ve Babaların Oyuna Katılımı
(Mothers and Fathers’ Participation in Play )

Yazar : Nesrin IŞIKOĞLU ERDOĞAN  Asiye İVRENDİ  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2008
Sayı : 24
Sayfa : 47-57
Doi Number :


Özet
Erken çocukluk döneminde oyun, çocuğun gelişim ve eğitimini desteklemekte önemli bir yere sahiptir Bu çalışmada, anne ve babaların çocuklarının oyunlarına katılım düzeyleri ve onların katılımını etkileyen faktörler incelenmiştir. Çalışmanın örneklemini Denizli ili merkezinde anaokulu ve anasınıfı çocuğu olan 331 anne ve baba oluşturmaktadır. Veriler oyuna katılım anketi kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizi sonucunda anne babaların oyuna katılımı üzerinde eğitim düzeyi, çalışma durumu, cinsiyeti, çocuk cinsiyeti, yaşı ve sayısının etkili olduğu saptanmıştır. Çalışmanın bulguları alan yazın ışığında tartışılmış ve öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Oyun, anne babaların oyuna katılımı, erken çocukluk dönemi

Abstract
Play in early childhood period has a very important role in children’s development and education. In this study, mothers and fathers’ level of participation in their children’s play and factors influencing their participation is investigated. The sample of this study consisted of 331 mothers and fathers who have children attending preschools and kindergartens in central Denizli. Data were gathered by using the parents’ participation in play questionnaire. The results of data analysis showed that mothers and fathers’ level of education, working status, gender, child gender, age and number of children influenced their participation in play. The results were discussed in relation to the related literature and suggestions were presented.

Keywords
Play, parents’ participation in play, early childhood

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri