Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖğrencilerin Matematiksel Dili Kullanma ve Anlama Becerisi ve Öğretmenlerinin Öğrencilerin Matematiksel Dili Nasıl Kullandıklarını Fark Edebilme Yeteneği
(Students’ Ability to Use and Understand Mathematical Language and Their Teacher’s Ability to Notice the Ways of How StudentsUse Mathematical Language )

Yazar : Zülfiye Zeybek  Elif AÇIL  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 42
Sayfa : 87-107
Doi Number : 10.9779/PUJE816


Özet
Bu çalışmada 7. sınıf öğrencilerinin matematiksel dili kullanabilme becerilerinin incelenmesi ve matematik öğretmeninin öğrencilerin bu becerilerini fark edebilme yeteneğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç için farklı matematiksel başarı düzeyine sahip üç tane 7. sınıf öğrencisi ve bu öğrencilerin bulunduğu sınıfta öğretime devam eden bir matematik öğretmeni ile çalışılmıştır. Geometri öğrenme alanında yapılan uygulama 7 hafta süresince devam etmiştir. Uygulama boyunca kullanılan öğrenci günlükleri ve uygulama sonunda hem öğrencilerle hem de öğretmenle yapılan bireysel görüşmeler veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Elde edilen veriler açık ve eksensel kodlama yöntemine göre analiz edilmiştir. Çalışmanın bulgularına göre, çalışmaya katılan öğrencilerin matematiksel dili kullanmalarına rağmen, matematiksel dili kullanma sıklıkları ve doğru olarak kullanabilme becerilerinin akademik başarıları ile doğru orantılı olduğu görülmüştür. Ders öğretmeninin öğrencilerin matematiksel dili kullanma becerileri hakkındaki farkındalık seviyesinin de öğrencilerin akademik başarı seviyeleri ile uyumlu olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Öğretmen Farkındalığı, Matematiksel Dil, Alan Kavramı, Geometrik Muhakeme Yeteneği.

Abstract
This study not only focused on investigating seventh grade estudents’ use of mathematical language correctly, but it also focused on teacher noticing—making sense of events—in the setting of being able to make sense of students’ thinking and the ways of how they used mathematical languages to convey their thinking.For this purpose, we worked with three seventh-grade students who demonstrated different achievement levels in mathematics and their math teacher. We used student tjournals and student interviews in order to investigate students’ use of mathematical language; while we used teacher logs and teacher interview to investigate the process of teacher noticing. Grounded-theory approach guided for the analysis of the data. Each interview was transcribed interesting issues regarding students’ use of mathematical language and teacher noticing were summarized. This study demonstrated that students tended to use mathematical language; however, how often they used mathematical language and how accurate they used it to convey their thinking varied based on their academic achievements. Additionally, participant teacher’s level of noticing of the students’ use of mathematical language differed based on students’ academic achievements.

Keywords
Teacher Noticing, Mathematical Language, Concepts of Area, Geometrical Reasoning Skills.

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri