Menü

Hızlı Erişim & Quick accessOrtaokul (5., 6., 7., ve 8. Sınıf) Öğrencilerinin Daimi Bilim Öğrenme Motivasyonlarının İncelenmesi
(Investigation of Secondary School Students (5th, 6th, 7th and 8th Grades) Continuing Motivation for Science Learning )

Yazar : Asiye BAHTİYAR  Bilge CAN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 41
Sayfa : 121-129
Doi Number : 10.9779/PUJE810


Özet
Bu araştırmanın amacı 2013 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nın, öğrencilerin daimi bilim öğrenme motivasyonlarına yansımalarını belirlemek ve daimi bilim öğrenme motivasyonu üzerinde etkilerinin olabileceği düşünülen; öğrencilerin cinsiyetleri, fen bilimleri dersinden aldıkları son notları, bilimsel bir dergiye üyelikleri, bilimle ilgili okudukları kitaplar, bilimle ilgili izledikleri filmler, okul dışında bilimle ilgili katıldıkları etkinlikler ve ailelerinde bilimle ilgilenen kişilerin olup olmadığı gibi değişkenleri incelemektir. Betimsel tarama modelinde desenlenen araştırmanın örneklemini, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında ortaokulda öğrenim gören 94 beşinci sınıf, 93 altıncı sınıf, 84 yedinci sınıf ve 85 sekizinci sınıf olmak üzere toplam 356 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Daimi Bilim Öğrenme Motivasyonu (Continuing Motivation for Science Learning)” ölçeği kullanılmıştır. Araştırmadan sonucunda, ortaokul öğrencilerin daimi bilim öğrenme motivasyonlarının, sınıf düzeyleri, fen bilimleri dersinden aldıkları not ortalamaları, bilimsel bir dergiye üyelikleri, bilimle ilgili okudukları kitaplar, izledikleri filmler ve okul dışında bilimle ilgili katıldıkları etkinliklere göre anlamlı farklılık gösterdiği; cinsiyetlerinin ve ailelerinde bilimle ilgilenen kişilerin olup olmaması ile ise öğrencilerin daimi bilim öğrenme motivasyonları arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Daimi Bilim Öğrenme, Motivasyon, Fen Öğretim Programı

Abstract
The aim of this study is to determine the reflection of Science Curriculum of 2013 to the students’ continuing motivation for science learning. Moreover, variables which are thought to have an impact on continuing motivation for science learning have been examined, such as gender, last grades of science course, membership of an academic journal, books read on science, movies watched on science, out school activities on science and having family members interested in science. As a descriptive study, the sample consisted of a total of 356 students in Denizli in 2015-2016 academic years. To collect the data, “Continuing Motivation for Science Learning” questionnaire was used. According to the analyses, continuing motivation of secondary school students for science learning significantly differed in terms of their class. Furthermore, their continuing motivation was significantly affected by the variables of students’ avarage means of science course, membership of an academic journal, books read on science, movies watched on science, and out school activities on science. There was no significant difference between gender, and having a family member interested in science and continuing motivation for science learning.

Keywords
Science Learning, Continuing Motivation, Science Curriculum

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri