Menü

Hızlı Erişim & Quick access5-6 Yaş Çocuklarının Sosyal Duygusal Uyumunu Yordamada Ebeveyn Benlik Saygısı, Temel İhtiyaçlar ve Öz Yeterliğin Rolü
(Predictive Power of Parents’ Self-Esteem, Basic Needs and Self-Efficacy on 5-6 Years Old Children’s Social Emotional Adjustment )

Yazar : Mustafa Buluş  Ayşe Öztürk SAMUR  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 41
Sayfa : 105-119
Doi Number : 10.9779/PUJE807


Özet
Bu araştırma 5-6 yaş çocuklarının sosyal duygusal uyum düzeyi ile ebeveynlerinin benlik saygısı, temel ihtiyaçları ve öz yeterlikleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır. İlişkisel tarama modeli kullanılan çalışmanın araştırma grubunu okul öncesi eğitim alan 5-6 yaş grubu 208 çocuk ve bu çocukların anne ve babaları (208 anne ve 208 baba) oluşturmuştur. Araştırma sonunda çocukların sosyal yetkinlik düzeyi ile ebeveynlerinin benlik saygıları, özyeterlikleri ve temel ihtiyaçları (hayatta kalma, güç, eğlenme, aidiyet, özgürlük) arasında pozitif; çocukların kızgınlık-saldırganlık düzeyi ile ebeveynlerinin benlik saygısı, öz yeterlik ve hayatta kalma temel ihtiyacı puanları arasında negatif; çocukların anksiyete-içedönüklük düzeyi ile ebeveynlerinin benlik saygısı, özyeterlik ve hayatta kalma, güç, aidiyet temel ihtiyaçları toplam puanları arasında da negatif yönde anlamlı ilişkiler olduğu görülmüştür. Benlik saygısı, temel ihtiyaçlar ve özyeterlik birlikte sosyal yetkinlik değişkenliğini % 16, kızgınlık-saldırganlık değişkenliğini % 17 ve anksiyete-içedönüklük değişkenliğini ise % 24 oranında yordamıştır. Araştırmada elde edilen bulgular eğitsel doğurguları tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Sosyal duygusal uyum, benlik saygısı, temel ihtiyaçlar, özyeterlik

Abstract
This study was conducted in order to find out the relationships between 5-6 year old children’s social emotional adjustment level and their parents’ self-esteem, basic needs and self-efficacy. Relational screening model was utilized and the study group of the research consisted of 208 5-6 year old children attending preschool education and their parents (208 mothers and 208 fathers). At the end of the study it was found that there was a positive significant correlation between children’s social competence level and parents’ self-esteem and basic needs (survival, power, having fun, attachment, freedom), there was a negative significant correlation between children’s anger-aggressiveness level and parents’ self-esteem, self-efficacy and basic need of survival, and there was a negative significant correlation between anxiety-introversion level of children and parents’ self-esteem, self-efficacy, power, basic needs of attachment total scores. Results also indicated that self-esteem, basic needs and self-efficacy altogether predicted 16 % of social competency, 17 % of anger-aggressiveness and 24 % of anxiety-introversion subtests of social emotional adjustment. In the study implications of the findings were discussed and suggestions were given for parents and educators.

Keywords
Social emotional adjustment, self-esteem, basic needs, self-efficacy

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri