Menü

Hızlı Erişim & Quick accessSosyal Bilgiler Öğretmenlerine Göre Yurtseverlik: Birey, Toplum ve Eğitime Bakış
(Patriotism as Perceived by Social Studies Teachers: An Outlook on the Individual, Society and Education )

Yazar : Arife Figen ERSOY  Fatih ÖZTÜRK, Serdar MALKOÇ  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 40
Sayfa : 205-218
Doi Number : 10.9779/PUJE803


Özet
Yurtseverlik sosyal bilgiler öğretim alanı içinde yer alan bir vatandaşlık değeridir. Bu araştırma sosyal bilgiler öğretmenlerinin yurtseverlik algılarını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Fenomenoloji deseninde gerçekleştirilen araştırmaya maksimum çeşitlik örneklemesi ile belirlenen 14 sosyal bilgiler öğretmeni katılmıştır. Araştırma verileri yarı-yapılandırılmış görüşme ile toplanmıştır. Araştırma verileri NVivo programında içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, sosyal bilgiler öğretmenleri yurtseverliği, sevgi, bağlılık, sorumluluk kavramlarıyla açıklamışlar ve kendilerini kör yurtseverliğe daha yakın görmüşlerdir. Öğretmenlerin etkin ve demokratik yurttaşlık eğitimi konusunda bilinçlenmeleri ve yapıcı yurtsever olmalarına ilişkin eğitim almaları ve uygulamalarını bu yönde geliştirmeleri sağlanabilir.

Anahtar Kelimeler
yurtseverlik, etkin vatandaş, vatandaşlık eğitimi, sosyal bilgiler eğitimi

Abstract
Patriotism is a citizenship value involved in the affective objectives of social studies education. The present study aimed to investigate the social studies teachers’ perceptions of patriotism. A total of 14 social studies teachers selected as per maximum variation method participated in the study, which was designed as a phenomenological research. The research data were collected using a semi-structured interview form. The data were analysed using content analysis method with the help of NVivo software program. The results of the research suggested that participating social studies teachers explain patriotism with concepts of love, commitment and responsibility, and perceived themselves closer to blind patriotism. It was recommended that teachers should become more aware of active and democratic citizenship, get training to become constructive citizens, and improve their practices in this direction.

Keywords
Patriotism, Active citizen, Citizenship education, Social studies education

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri