Menü

Hızlı Erişim & Quick accessSosyal Bilgiler Dersinde Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma ile İlgili Konuların Öğretiminde Güncel Olayların Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri
(Teachers’ Viewpoints on Using Current Events to Teach Topics Related to Economy and Sustainable Development in Social Studies )

Yazar : Erkan Dinç  Ayşe Acun  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 41
Sayfa : 29-46
Doi Number : 10.9779/PUJE798


Özet
Bu çalışmanın amacı, sosyal bilgiler dersinde ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma ile ilgili konuların öğretiminde güncel olayların hangi amaçlarla ve nasıl kullanılabileceğine ilişkin öğretmen görüşlerini belirlemektir. Bilindiği üzere uygulamadaki sosyal bilgiler öğretim programı üç temel sosyal bilgiler öğretimi yaklaşımı esas alınarak hazırlanmıştır. Bunlardan biri olan sosyal bilimler olarak sosyal bilgiler öğretimi, çeşitli sosyal bilim disiplinlerinden seçilen bilgilerin bir araya getirilip yoğrularak öğrencilere sunularak onlarda temel bir sosyal bilim anlayışı geliştirilmesini öngörür. Bu kapsamda programa dâhil edilen disiplinlerden biri de ekonomi aracılığıyla öğrencilerde günlük yaşamlarıyla doğrudan ve yakından ilgilendiren. çeşitli kavram ve durumlar hakkında bilgiler verilerek farkındalık ve duyarlılık oluşturulması hedeflenmiştir. Sosyal bilgiler dersinin bir başka amacı da derste güncel olaylardan faydalanarak öğrencilerin toplumda ve dünyada olan biten olaylarla ilgili farkındalık edinmelerini sağlamaktır. Nitel araştırma yaklaşımına göre tasarlanan betimsel bir tarama araştırması olan bu çalışmada Uşak ve Aydın illerindeki çeşitli ortaokullarda görev yapan 13 gönüllü sosyal bilgiler öğretmeni ile görüşülmüştür. Çalışma bulguları öğretmenlerin ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma konuları ile öğretim süreçlerinde güncel olaylardan yararlanmaya önem verdiğini, programlarda bu konulara daha fazla yer ayrılması gerektiğini düşündüklerini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Sosyal bilgiler öğretimi, Ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma, Güncel olaylar, Öğretmen görüşleri

Abstract
This study aims to identify teachers’ viewpoints on how and for which aims current events could be used to teach topics related to economy and sustainable development in social studies. One of the educational approaches adopted in the current current social studies curriculum, social studies as social sciences, foresees the development of students’ understanding and comprehension of social sciences by means of introducing them a combined and integrated version of knowledge selected from the contents of various social science disciplines. Economy is one of those social sciences. In order to develop students’ awareness and sensitivity of economical dimensions of their daily lives, the curriculum aims to teach particular topics, including sustainable development. Social studies education also proposes to provide students with the awareness and sensitivity towards the events occurring in their immediate environments by utilising current events. Adapting a qualitative approach, this study utilises a semi-structured interview protocol to reveal teachers’ experiences and viewpoints. The study group is formed from 13 social studies teachers working in various public middle schools in Aydın and Uşak provinces. The findings reveal that social studies teachers give importance to topics on economy and sustainable development and try to utilise current events in their teaching practices. They also suggest that the place of the mentioned topics in the curriculum should be broadened.

Keywords
Social studies teaching, Economy and sustainable development, Current events, Teacher’s wiewpoints

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri