Menü

Hızlı Erişim & Quick accessFEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SORU SORMA BECERİLERİNİN BLOOM
(x )

Yazar : Özlem KORAY  Alper ALTUNÇEKİÇ,Süleyman YAMAN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2005
Sayı : 17
Sayfa : 33-39
Doi Number :


Özet
Öğrenme, bireyin düşünmeye açık olduğu anlarda ve özellikle karşı karşıya kaldığı sorulara cevap bulmaya çalıştığı durumlarda daha etkili ve anlamlı olmaktadır. "Soru sorma", düşünmeyi harekete geçiren, dolayısıyla; öğrenmeyi sağlayan bir etkinlik olarak kabul edilir. Bu çalışmanın amacı, Fen Bilgisi öğretmen adaylarının soru sorma becerilerini, Bloom taksonomisinin Bilişsel Alan Basamaklarına göre sınıflandırmak ve adayların daha çok hangi basamaklarda soru sorduklarını tespit etmektir. Araştırma sonuçlarına göre; Fen Bilgisi öğretmen adaylarının, soru sorma becerilerinin, Bloom taksonomisinin "bilgi ve kavrama" basamaklarında gelişmiş olduğu, ancak öğrenilen bilginin kullanılmasını ve üst düzey düşünmeyi içeren "uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme" basamaklarında, bu tür becerilerinin daha alt seviyelerde olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Soru sorma becerisi, Bloom taksonomisi, fen eğitimi, öğretmen yetiştirme.

Abstract
Learning is meaningful and efficient when people’s mind begins thinking and tries to find answers to the questions which immediately asked. “Questioning” is action which brings into thinking and then applies learning. The purpose of this study is classified preservice science teachers questioning skills according to Cognitive Domain Level of Bloom’s Taxonomy and detected their level of questioning skills. The results show that preservice science teachers of questioning skills develop on “knowledge and comprehension” which are bottom level of Bloom’s taxonomy. But, they have not successful. in “application, analysis, synthesis and evaluation”levels that are involved using knowledge and top of thinking abilities,

Keywords
Questioning skills, Bloom’s taxonomy, science education, teacher education.

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri