Menü

Hızlı Erişim & Quick accessOrtaokul Öğrencilerinin Ders Çalışma Alışkanlıkları İle Türkçe Dersi Akademik Başarıları Arasındaki İlişki
(The Relationship Between The Secondary School Students’ Study Habits And Their Academic Achievement In Turkish Lessons )

Yazar : Cemal BIYIKLI    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 42
Sayfa : 59-73
Doi Number : 10.9779/PUJE776


Özet
Araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin çalışma alışkanlıkları ile Türkçe dersi akademik başarıları arasındaki ilişkiyi belirlemek ve öğrencilerin ders çalışma alışkanlıklarını çeşitli değişkenlere göre karşılaştırmaktır. Araştırma, 2014-2015 öğretim yılı I. yarıyılında Ankara ili merkez ilçesindeki, iki özel okulda öğrenim görmekte olan 820 (430’u kız, 390’ı erkek) ortaokul öğrencisinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Araştırmanın verileri Uluğ (1981) tarafından geliştirilen “Çalışma Alışkanlıkları Envanteri” ile toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilere göre ortaokul öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik çalışma alışkanlıkları ve akademik başarıları cinsiyete göre farklılık göstermektedir. Öğrencilerin Türkçe dersine yönelik çalışma alışkanlıkları bakımından düzeyler arasında anlamlı farklılıklar olduğu, öğrencilerin yardım alıp almamalarına göre çalışma alışkanlıkları açısından aralarında anlamlı farklılık olmadığı, anne ya da baba öğrenim düzeyi farklılığı ile envanterden alınan puanlar arasında anlamlı farklılık olmadığı, ortaokul öğrencilerinin Türkçe dersi akademik başarı notları ile ders çalışma envanteri puanları arasında anlamlı, orta düzeyde ve pozitif yönde bir ilişki bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Türkçe dersi, çalışma alışkanlıkları, akademik başarı

Abstract
The aim of this research is to determine the relationship between the academic achievements of secondary school students in Turkish lessons and their study habits and, also, to compare the students' study habits based on several variables. The research has taken place in two private schools in the central district of Ankara in the first semester of 2014-2015 academic year with 820 students (430 girls, 390 boys). The research data has been collected using “Study Habits Inventory” which was developed by Uluğ (1981). Study habits and academic success in Turkish lessons for secondary school students varies according to gender in terms of data obtained from the study. As the results of the research, it has been found that firstly, there is a significant difference between the levels of students in terms of study habits for Turkish lesson. Secondly, there is not a significant difference between students’ study habits in terms of receiving assistance while studying. Thirdly, there is not a significant difference between the educational level of parents and the scores that students obtained from the inventory and as the last finding, there is a significant, mid-level and positive relationship between the academic scores of secondary school students in Turkish lesson and the scores that they obtained from the inventory.

Keywords
Turkish lessons, study habits, academic achievement

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri