Menü

Hızlı Erişim & Quick accessMatematik Öğretiminde İşlem Sırasının Kavratılmasında Yeni Bir Yaklaşım: Mnemoni
(A New Approach When Comprehending The Order Of Operations In Mathematics Instruction: Mnemoni )

Yazar : Cumali ÖKSÜZ  Sanem UÇA  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 39
Sayfa : 51"-67
Doi Number : 10.9779/PUJE764


Özet
Araştırmanın amacı, 6. sınıf öğrencilerinin “Matematik Öğretiminde İşlem Sırası” konusunda kullanılan bir bellek destekleyici ipucunun (Parayı Bulan Çabucak Tatile Çıkar) öğrencilerin başarılarına etkisi ve öğrencilerin bu kuralı gerektiren problemlerdeki çözüm stratejilerinin belirlenmesidir. Araştırmada yarı deneysel desen ve nicel verilerin istatistiksel analizine dayalı sonuçlar ile klinik görüşmeler ve bu görüşmelerden elde edilen verilerin içerik analizine dayalı sonuçları birlikte kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; işlem sırası konusunda bellek destekleyici ipucunun kullanıldığı bir ortamın, ipucunun kullanılmadığı bir öğrenme ortamına göre başarıyı ve konunun kalıcılık düzeyini önemli ölçüde yükselttiği tespit edilmiştir. Ayrıca bellek destekleyici ipucunun kullanıldığı deney grubunda yer alan öğrencilerin işlem sırası gerektiren problemlerdeki çözüm stratejilerinde bellek destekleyici ipucundan yararlandıkları, bunun yanı sıra kontrol grubunda ise sadece işlem sırası kuralından ve kısmi derecede yararlandıkları belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
İşlem Sırası, Bellek Destekleyici İpuçları, Parayı Bulan Çabucak Tatile Çıkar, Aritmetik İşlemler

Abstract
The aim of this research is to investigate the effect of the mnemonic device (When You Get Money You Can Quickly Go On a Vacation) over students’ success and to find out students’ solution strategies when solving problems requiring the use of order of operations rule. This research model mixes the results from a quasi-experimental pretest-posttest design with a control group and from clinical interviews to find out students` solution strategies when solving order of operation problems. Results from the study illustrated that using Mnemonic Device in instruction is more effective on students’ success and the level of retention on the order of operations subject comparing to the regular classrooom activities. Moreover it was found that experimental group mostly used Mnemonic Device when solving order of operation problems and control group only and partly used order of operation rules.

Keywords
Order of Operations, Mnemonic devices, Parayı Bulan Çabucak Tatile Çıkar, Arithmetical Operations

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri