Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÜniversite Öğrencilerinin Üniversitede Sunulabilecek Hizmetlere Yönelik İhtiyaçları
(Undergraduate Students’ Needs Regarding Services Provided at University )

Yazar : Funda Barutçu Yıldırım  Oya Yerin Güneri, Yeşim Çapa Aydın, Dean W. Owen Selda Çelen Demirtaş  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 41
Sayfa : 17-28
Doi Number : 10.9779/PUJE763


Özet
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin üniversitede sunulabilecek hizmetlere yönelik ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyaçları cinsiyet ile sınıf düzeyi değişkenlerine göre incelemektir. Bu çalışmada ayrıca öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak düzenlenen etkinliklerinin sunumuna, saatine ve duyurulma şekline yönelik tercihleri de araştırılmıştır. Araştırma kapsamında, Ankara’daki bir devlet üniversitesinin farklı bölümlerinde okuyan 16800 lisans öğrencisi arasından, tabakalı seçkisiz örnekleme yöntemiyle seçilen 5000 lisans öğrencisine ‘Öğrenci İhtiyaçları Anketi’ çevrim içi olarak uygulanmıştır. Anketi, 1276 öğrenci eksiksiz olarak yanıtlamıştır. Elde edilen verilere, betimsel istatistik analizi ve çok yönlü varyans analizi uygulanmıştır. Bulgular, öğrencilerin en çok mesleki konularda desteğe ihtiyaç duyduklarını göstermiştir. Mesleki, duygusal ve üniversite yaşamıyla ilgili ihtiyaçların cinsiyete göre; akademik, üniversite yaşamı ve çalışma becerileriyle ilgili ihtiyaçların da sınıf düzeyine göre farklılık göstermesi elde edilen diğer bulgulardır. Sonuçlar ayrıca, öğrencilerin etkinliklerinin öncelikli olarak akademik dönemin başında, zaman aralığı olarak 15:30-17:00 saatleri arasında ve gösterim formatında olmasını tercih etiklerini göstermiştir. Etkinliklerin e-postayla duyurulması ise, öğrencilerin en çok tercih ettikleri duyuru şekli olmuştur.

Anahtar Kelimeler
Öğrenci ihtiyaçları, üniversite öğrencileri.

Abstract
The purposes of this study were to assess undergraduate students’ needs regarding service at university and examine to what extend student needs change with respect to gender and class level. In addition, study obtained students’ opinions regarding time, format and announcement of the activities that fulfill their needs. Out of 16800 undergraduate students, 5000 were chosen by stratified random sampling from a large state university in Ankara. Participants completed online “Student Needs Assessment Survey”. The total of 1276 students completed the survey with no missing data. Data were analyzed by using descriptive statistics and Multivariate Analysis of Variance. The result showed that, students expressed higher concern for career needs. The career, university life, and emotional needs differed with respect to gender; whereas academic, university life, and study skills needs differed with respect to grade level. Other findings were as follows; participants mostly preferred activities to be held at the beginning of the semester, between 15:30-17:30 PM time period. Announcement of the activities through e-mail was the announcement type and demonstration was the format most preferred by students.

Keywords
Students’ needs, university students

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri