Menü

Hızlı Erişim & Quick accessKeman Eğitiminde Kullanılan M. Crickboom Metodunun Birinci Fasikülünün İncelenmesi
(Analysis of the First Fascicle of M. Crickboom Method in Violin Education )

Yazar : FATMA CEYDA ÇINARDAL  Şeyda ÇİLDEN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 39
Sayfa : 131-145
Doi Number : 10.9779/PUJE755


Özet
Çalgı eğitiminde kullanılmak üzere oluşturulan metotlar, öğrencilerin becerişsel (psikomotor) alan davranışlarını kazandırmaya ve geliştirmeye yöneliktir. Sistematik olması sebebiyle metotlar, çalgı eğitiminin bir dalı olan keman eğitiminde de sıklıkla kullanılmaktadır. Bu metotlardan M. Crickboom Metodu’nun başlangıç düzeyindeki birinci fasikülü araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Bu çalışmada, fasikülde yer alan keman çalma teknikleri incelenerek; metodun öğretim açısından içeriği, keman çalmak için gerekli olan sağ ve sol el tekniklerine ilişkin çalışmaları ne ölçüde kapsadığı; alıştırmaların, etütlerin ve parçaların teknik ve müziksel özelliklerinin neler olduğu araştırılmıştır. Betimsel nitelikli olan bu araştırmanın yürütülmesinde nitel araştırma yöntemlerinden içerik analiz modeli kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular tablolar halinde gösterilerek yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
keman eğitimi, Mathieu Crickboom, keman metodu, teknik ve müziksel analiz

Abstract
Methods created to be used for instrument education are intended to provide and improve skill-based (psycho-motor) behaviors of students. Since they involve a systematic structure, these methods are often used in violin education as a branch of musical instrument education. Entry-level first fascicle of M. Crickboom Method which is one of these methods is the subject of this research. In this research, violin playing techniques in the fascicle are examined, and analyzed the subjects; contents of the method in terms of learning, to which degree it includes the researches about right and left hand techniques required to play violin, and what are technical and musical specifications of exercises, etudes and songs used in this method. From qualitative research methods, the content analysis model was used in this study. The obtained data from this study was classified with charts. The qualitative research steps such as determination of category definition, finding themes, organization of codes and themes, the identification and interpretation of findings for classification was used.

Keywords
violin education, Mathieu Crickboom, violin method, technical and musical analysis

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri