Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÖğrenci-Öğrenci Anlaşmazlıklarının Çözümünde Barışyapıcılık Yöntemi: Öğretmen Perspektifleri
(Peacemaking Method In Resolving Student-To-Student Conflicts: Teachers’ Perspectives )

Yazar : Ali Serdar SAĞKAL  Prof. Dr. Abbas Türnüklü, Yrd. Doç. Dr. Zekavet Topçu Kabasakal  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 39
Sayfa : 33-49
Doi Number : 10.9779/PUJE752


Özet
Bu çalışmanın amacı, öğrenci-öğrenci anlaşmazlıklarının çözümünde geleneksel disiplin yaklaşımına bir alternatif olarak uygulanan barışyapıcılık yöntemine ilişkin öğretmen görüşlerini incelemektir. Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden “yarı yapılandırılmış görüşme tekniği” kullanılmıştır. Ölçüt örnekleme tekniğinin kullanıldığı araştırmada 6’sı kadın, 5’i erkek olmak üzere toplam 11 öğretmenle görüşmeler yürütülmüştür. Görüşme verilerinin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma bulguları incelendiğinde, öğretmen algılarının okulda müfredattan bağımsız olarak uygulanan barışyapıcılık programının sınıf içi akran ilişkilerini olumlu yönde geliştirmesinde, sınıf içi öğrenci anlaşmazlıklarının yapıcı-barışçıl bir biçimde çözümlenmesinde ve barışyapıcı öğrencilerin davranışları, akran ilişkileri ve sorun çözme becerilerinin gelişmesinde yararlılığını destekler nitelikte olduğu söylenebilir. Bununla birlikte, öğretmenler bu çalışmanın barışyapıcı öğrencilerin ders başarısı üzerinde ise önemli bir etkisi olmadığını ifade etmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Barış, barış eğitimi, barışyapıcı, anlaşmazlık çözümü, öğretmen perspektifleri

Abstract
The purpose of this study was to investigate teachers’ perspectives related to peacemaking method implemented as an alternative to traditional discipline approach in resolving student to student conflicts. In the study, “semi-structured interview technique” was used as a method of qualitative research. In the research in which criterion sampling technique was used, interviews were carried out with 5 women, 6 men, and 11 teachers in total. In the analysis of interview data, content analysis technique was used. From the research results, it can be stated that teachers’ perceptions provided evidence for peace education program implemented as a separate program from curriculum was useful at improving peer relationships, enabling student conflicts to resolve constructively-peacefully, and developing peacemaker students’ behaviors, peer relations, and problem solving skills. Notwithstanding, teachers stated that this study did not have a significant effect on academic achievement of peacemaker students.

Keywords
Peace, peace education, peacemaker, conflict resolution, teachers’ perspectives

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri