Menü

Hızlı Erişim & Quick accessBirey-Çevre Uyumu, Erteleme Eğilimi, Akademik Doyum ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkilerin Analizi
(The Analysis of Relationships among Person-Environment Fit, Academic Satisfaction, Procrastination and Academic Achievement )

Yazar : Murat BALKIS  Erdinç DURU  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 39
Sayfa : 119-129
Doi Number : 10.9779/PUJE747


Özet
Bu çalışmanın amacı; birey-çevre uyumu, erteleme eğilimi, akademik doyum ve akademik başarı arasındaki doğrudan ve dolaylı ilişkileri incelemektir. Çalışmaya Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi’nin Yaz dönemi derslerine kayıt yaptıran, farklı bölümlerde öğrenim gören, yaşları 19 ile 27 arasında değişen, toplam 338 öğrenci katılmıştır. Çalışmada veri toplamak amacıyla kişisel bilgi formuyla birlikte, Aitken Erteleme Eğilimi Ölçeği, Akademik Uyum Ölçeği ve Akademik Doyum Ölçeği kullanılmıştır. Analiz sonuçları erteleme eğilimi, akademik uyum, akademik doyum ve akademik başarı arasında negatif yönde anlamlı ilişkiler olduğunu göstermiştir. Yapısal eşitlik modeli analizleri, akademik doyumun; akademik uyum, erteleme eğilimi ve akademik başarı ilişkisinde tam aracılık rolü üstlendiğini göstermiştir. Bulgular eğitimciler ve psikolojik danışmanlar açısından ele alınıp tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Birey-çevre uyumu, akademik uyum, akademik doyum, erteleme ve akademik başarı

Abstract
The main purpose of this study was to examine direct and indirect relationships among person-environment fit, academic satisfaction, procrastination and academic achievement. The sample consisted of 338 undergraduate students who enrolled summer course in Faculty of Education in Pamukkale University. Participants’ age ranged 19 and 27. Academic Fit Scale, Aitken Procrastination Inventory, Academic Satisfaction Scale and Personal Information Sheet were used to gather data. Results noticed that procrastination was negatively related to academic fit, academic satisfaction and academic achievement. The structural equation model analyses showed that academic satisfaction had full mediation role in relation academic fit, procrastination and academic achievement. Implication of these finding was discussed in terms of educators and psychological counselors.

Keywords
Person-environment fit, academic fit, academic satisfaction, procrastination and academic achievemen

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri