Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÇevrimiçi İleri Düzenleyici Kavram Öğretim Materyali için Kullanıcı Görüşlerinin Analizi
(Analysis of Users’ Views Evaluation for Online Advance Organizer Concept Teaching Material )

Yazar : Fikret Korur  Onur SEVLİ, Emre YILMAZ, Serhan BEDUR  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 39
Sayfa : 01-15
Doi Number : 10.9779/PUJE741


Özet
Bu çalışmanın amacı çevrimiçi yapısı ile fen/fizik derslerindeki kavramların öğretiminde kullanılacak dijital içeriklerin kavram haritası üzerinde organize edilmesini sağlayan çevrimiçi ileri düzenleyici kavram öğretim materyaliyle (ÇİDKOM) ilgili öğrenci görüşlerinin incelenmesidir. Anket bu çalışmaya özgü geliştirilmiş 20 çoktan seçmeli ve 5 açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Anketin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları için pilot uygulama ÇİDKOM’u ilk yıl kullanan 344 yedinci sınıf öğrencisi ile yapılmıştır. Geliştirilen anket ile ikinci yıl uygulamalarında 505 öğrenciden görüşler toplanmıştır. Öğrenciler görsel tasarım ve içerik öğelerini geliştirilmesi gereken unsurlar olarak belirtmiştir. Genel olarak öğrenciler, kullanım kolaylığını, kullanıcı dostu ve kavram eğitimine öncelik veren yapısını olumlu bulmuşlardır. Öğrenciler kullanımda kendilerini rahat hissettiklerini, ve yarıdan fazlasının kullanımını bir hafta içinde öğrendikleri belirtmiştir. Çalışmaya özgü geliştirilen eğitimsel yazılımları değerlendirme aracı bundan sonra benzer amaçlı yazılım değerlendirme çalışmalarında kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler
çevrim içi eğitsel yazılım, fen/fizik dersi, kullanıcı görüşleri, öğretim tasarımı, yazılım değerlendirme anketi.

Abstract
The aim of this study is to analyze the views of students on online advance organizer concept teaching material (ÇİDKOM) that provides to organize digital contents on a concept map for teaching of science/physics concepts. The questionnaire was prepared special to this study including 20 multiple choice and 5 open-ended questions. The pilot study was carried out with 344 grade 7 students in the first year application of the ÇİDKOM to carry out reliability and validity analysis. In the second year application the views were collected from 505 grade 6 students with the developed questionnaire. Students indicated that visual design and contents should be enhanced. In general students declared positive views related to easy-touse and user-friendly structure as well as concept-teaching focused structure. Students indicated that they felt themselves relaxed while using it and more than half of the students learned the usage within one week. The educational software evaluation tool prepared for this study was also used to evaluate similar software in other studies.

Keywords
Online educational software, science/physics lesson, users’ views, instructional design, software ev

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri