Menü

Hızlı Erişim & Quick access7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Türk Tarihinde Yolculuk Ünitesindeki Kazanımlar ve Gagne’nin Öğrenme Ürünleri
(Gains in the Unit the Journey through the Turkish History in 7th Grade Social Studies Course and Gagne’s Learning Outcomes )

Yazar : Cengiz TAŞKIRAN  Zafer ÇAKMAK, Cengiz TAŞKIRAN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 38
Sayfa : 181-190
Doi Number : 10.9779/PUJE740


Özet
Bu çalışmada, yedinci sınıf sosyal bilgiler öğretim programında yer alan Türk Tarihinde Yolculuk ünitesindeki kazanımların, Robert M. Gagne’nin öğrenme ürünlerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden, doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Analiz için veri kaynakları, 2004 yılından beri yürürlükte olan Sosyal Bilgiler Öğretim Programı ve Anıttepe yayıncılığa ait ilköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretmen Kılavuz Kitabı başta olmak üzere, ilgili alanyazından faydalanılmıştır. Toplanan bu verilerden yola çıkılarak, yorumlar yoluyla, konu ile ilgili betimsel bir tablo sunmak amaçlanmıştır. Bu betimsel tablo ortaya konurken, yedinci sınıf sosyal bilgiler programında yer alan, Türk Tarihinde Yolculuk ünitesindeki 8 kazanım, Gagne’nin öğrenme ürünlerine göre tek tek ele alınarak incelenmiştir. İnceleme sonucunda, kazanımların ağırlıklı olarak sözel bilgi basamağında yer aldığı görülmüştür. Bu durum, ilköğretim genel becerilerinin (eleştirel, yaratıcı, vb.) yeterince yansıtılmadığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Robert Mills Gagne, Öğrenme Ürünleri, Sosyal Bilim, Sosyal Bilgiler Öğretimi

Abstract
In this study, the gains in the unit titled as the journey through the Turkish history taking place in the social studies 7th grade curriculum is aimed to be analyzed according to the learning outcomes of Gagne. The document analysis which is one of the qualitative researches has been used in this study. The social studies curriculum in use since 2004 and the 7th grade social studies Teacher’s book belonging to Anıttepe Press being in the first place, the literature concerned has been benefited. Starting out with the data collected, presenting a descriptive table related to the research through comments is aimed. The 8 learning objective in the Journey through the Turkish History which appears in the social studies curriculum are analyzed one by one according to the Gagne’s learning outcomes. In the result of the analyze, the outcomes are at the verbal information level. This indicates that the primary school general skills (critical, creative etc.) are not reflected efficiently.

Keywords
Robert Mills Gagne, Products of Learning, Social Science, Teaching of Social Studies

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri