Menü

Hızlı Erişim & Quick accessEbeveyn Mükemmeliyetçiliğinin 5-6 Yaş Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Algılanan Kaygı Düzeyini Öngörmedeki Rolü
(The Role of Parent Perfectionism on Predicting Anxiety Level of 5 and 6 Years Old Preschool Children )

Yazar : Mustafa Buluş  Hande Güngör  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 39
Sayfa : 147-159
Doi Number : 10.9779/PUJE738


Özet
Bu çalışmada ebeveyn mükemmeliyetçiliğinin okul öncesi eğitime devam eden 5-6 yaş çocuklarının algılanan kaygı düzeyini ön görmedeki rolü incelenmiştir. Veri toplamak amacıyla, Okul Öncesi Kaygı Ölçeği (Ebeveyn Formu), Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği ve araştırmacı tarafından oluşturulan ailelere yönelik kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Araştırma, Denizli İl Merkezinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı anasınıflarına ve bağımsız anaokullarına devam etmekte olan 5 ve 6 yaşlarında 379 çocuğun ebeveynleri ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma verilerinin analizinde çoklu ve aşamalı regresyon, ANOVA, Tukey Post-Hoc Test ve korelasyon istatistiki tekniklerden yararlanılmıştır. Annelerin ve babaların tek başlarına sosyal düzene yönelik mükemmeliyetçilik düzeylerinin ebeveynin algıladığı çocuk kaygısının anlamlı yordayıcısı olduğu görülmekle birlikte, kendilerine yönelik ve başkalarına yönelik mükemmeliyetçilik düzeylerinin kaygı üzerinde anlamlı yordayıcı olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Bulgular eğitsel doğurguları ile tartışılmış ve ilgililere önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Kaygı, Mükemmeliyetçilik, Okul Öncesi Dönem Çocukları

Abstract
This study analyses the role of parent perfectionism on predicting anxiety level of 5 and 6 years old preschool children. The data collection was done through the use of Preschool Anxiety Scale (Parent Form), Multi-dimensional Perfectionism Scale and Personal Information Form (Parent Form). The study was carried out with parents of 379 preschool children in kindergartens (privately owned or run by the Ministry of Education) in Denizli. The data were analyzed using multiple and stepwise regressions, ANOVA, Tukey Post-Hoc Test and correlation statistics tests. The results indicated that the social-oriented perfectionism level of mothers and fathers were valid predictor of perceived anxiety of children. On the other hand, it was found that self-oriented and other-oriented perfectionism levels of parents were not the valid predictors of perceived anxiety in children. Implications of the findings were discussed and suggestions were given.

Keywords
Anxiety, Perfectionism, Preschool Children

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri