Menü

Hızlı Erişim & Quick accessİlkokul Matematik Programını Değerlendirme Ölçeği
(Primary School Mathematics Curricula Evaluation Scale )

Yazar : Cumali ÖKSÜZ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 37
Sayfa : 21-36
Doi Number : 10.9779/PUJE727


Özet
Bu araştırmada, ilkokul matematik programını değerlendirmede kullanılabilecek bir ölçme aracı geliştirilmiştir. Ölçeğin ön deneme formu olarak hazırlanan 103 madde, 464 sınıf öğretmenine uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği varimax rotasyonlu temel bileşenler analizi ile incelenmiştir. Analizler sonucunda ölçeğin toplam varyansın %44.66’sini açıklayan tek faktörden oluştuğu görülmüştür. Madde analizi sonucunda 12’si olumsuz 66’sı olumlu olmak üzere toplam 78 maddelik bir ölçek elde edilmiştir. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı (Cronbach Alfa) .98 olarak hesaplanmıştır. Araştırma sonuçlarına bakılarak, İlkokul Matematik Programını Değerlendirme Ölçeği (İMPDÖ) olarak adlandırılan bu ölçeğin, eğitim alanında kullanılabilecek, geçerli ve güvenilir bir araç olduğu belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler
ilkokul matematik Programı, program değerlendirme, ölçek geliştirme

Abstract
In this study, it was aimed at developing a scale for evaluating Primary School Mathematics Curricula. A preliminary form of the scale included 103 Five-point Likert-type items and data was collected from a total of 464 participants who were in-service elementary school teachers. For construct validity, varimax orthagonal rotation connects with principal component analysis was used. In the result of factor analysis, the scale involves in one factor explaining %44.76 of total variance. Based on the result of item analysis, scale consisted of 78 items of which 66 were positive and 12 were negative. The overall Cronbach-alpha coefficient of the scale was high (?= 0.98) indicating that it was a fairly consistent measure.The results of the study indicate that the scale named as primary school mathematics curricula evaluation scale (PMCES) has good psychometric properties and is reliable and valid. It can be used reliably in future educational researches.

Keywords
Primary school mathematics curricula, program evaluation, scale development

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri