Menü

Hızlı Erişim & Quick accessÜniversitede Bütçe Yönetiminde Alternatif Bir Yaklaşım: Katılımlı Bütçe
(An Alternative Approach to Budget Management in University: Participatory Budgeting )

Yazar : Figen Çam    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 40
Sayfa : 264-273
Doi Number : 10.9779/PUJE714


Özet
Bu araştırmanın amacı, devlet ve vakıf üniversitelerinde üniversite/fakülte yöneticilerinin ve üniversite bileşenlerinin (öğrenci, öğretim üyesi ve idari personel) katılımlı bütçe konusundaki görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversitelerinde üniversite/fakülte yöneticilerinin ve üniversite bileşenlerinin (öğrenci, öğretim üyesi ve idari personel) katılımlı bütçe konusundaki görüşlerini ortaya çıkarmak için nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Üniversite yöneticileri ve bileşenleriyle görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler için oluşturulan çalışma grubu Ankara, Balıkesir ve Erzincan Üniversitelerinden toplam 66 kişidir. Araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formları veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Görüşmelerden elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Katılımcıları bir bütün olarak ele aldığımızda büyük kısmı üniversitede katılımlı bütçenin uygulanmasını istemektedir.

Anahtar Kelimeler
katılımlı bütçe, bütçe yönetimi, üniversite

Abstract
The aim of this study is to reveal university / faculty managers and university components’ (student, teaching staff, and administrative staff) opinions about participatory budgeting. In this research qualitative research method was used to describe university / faculty managers and university components (student, teaching staff, and administrative staff) opinions about participatory budgeting. Interviews were made as a part of qualitative research method. Working group is composed of totally 66 members from Ankara, Balıkesir and Erzincan Universities. Semi-structured interview forms developed by researcher were applied as data collection tools. Collected data in interviews were applied descriptive analysis technique. When we take participants as a whole, the majority want participatory budget to be carried out at the universities.

Keywords
participatory budgeting, budget management, university

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri