Menü

Hızlı Erişim & Quick access6.-8. Sınıf Matematik Ders Kitaplarındaki Geometri, Veri ve Olasılık Sorularının TIMSS Bilişsel Düzeylerine Göre Sınıflandırılması
(Classification of the 6th-8th Grade Mathematics Textbooks Geometry, Data and Chance Questions According to TIMSS’ Cognitive Levels )

Yazar : Necdet Güner  -  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 37
Sayfa : 79-92
Doi Number : 10.9779/PUJE710


Özet
Dünyadaki eğitim alanındaki gelişmeler ve Türk öğrencilerinin uluslararası sınavlarda aldıkları sonuçlar göz önüne alınarak, 2005 yılında ilköğretim matematik eğitim programında değişiklikler yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı, matematik programında yapılan değişiklik öncesi ve sonrası basılmış olan ilköğretim ikinci kademe matematik kitaplarındaki soruların bilişsel düzeylerini, 2007 yılında uygulanan TIMSS soru düzeyi sınıflandırmasına göre belirlemektir. Program değişimi öncesinde ve sonrasında kitaplardaki soruların bilişsel düzeylerinin kıyaslaması 2004 ve 2008 yıllarında basılan matematik kitaplarındaki geometri, veri ve olasılık soruları üzerinden yapılmıştır. Çalışmanın sonuçları, hem program öncesinde hem de sonrasında hazırlanmış kitaplarda geometri problemlerinin %10’unun, veri ve olasılık sorularının ise %20’sinin akıl yürütme düzeyinde olduklarını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
İlköğretim matematik kitapları, geometri soruları, veri ve olasılık soruları, TIMSS bilişsel düzeyleri

Abstract
Due to recent developments in mathematics education around the world and Turkish students’ low ranking on international comparisons, elementary Turkish mathematics curriculum was revised in 2005. The purpose of this study was to compare the cognitive levels required for questions in the 6th-8th grade mathematics textbooks, published before and after the reform, using TIMSS 2007 cognitive assessment frameworks. The analysis was done on the geometry, data and chance areas. The results of this study indicates that 10% of geometry and 20% of data and statistics questions in the textbooks published prior to and after the reform were classified as reasoning type questions.

Keywords
Elementary mathematics textbooks, geometry questions, data and chance questions, TIMSS cognitive dom

Gelişmiş Arama & Advanced Search


Duyurular & Announcements

  Ocak 2018

  Ocak  2018 Sayısı, online olarak yayınlanmıştır.

   


  İstatistik (Mayıs 2014)

  Bilgi için; ana sayfadaki haberlere gidiniz.


  12.12.2017 tarihinden itibaren çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönde
  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.
   
  Pamukkale University Journal of Education is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index (ESCI).

  Dergimiz Dergipark sistemize taşınmıştır. Lütfen çalışmalarınızı burya yüklemeyiniz

  Çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/pauefd adresi üzerinden gönderiniz


  ANDROİD UYGULAMASI

  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi mobil sürümü artık yayında.Adres : Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kınıklı-Denizli/TÜRKİYE
Eposta :pauefdergi@pau.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri